Képességmérés - fejlesztés

Az értelmi képességek, a beszéd, a mozgásállapot, az érzelmi-akarati funkciók területén felmérjük és fejlesztjük a gyerekeket az Okoskocka Fejlesztő Kockajáték - család segítségével is.

A tanulási zavar veszélyeztetettségének kiszűrését lehetőség szerint keresztyén fejlesztőpedagógus bevonásával oldjuk meg a sikeres iskolakezdés érdekében.

A Kulcsárné-féle mozgásterápiát is alkalmazzuk, mellyel az idegrendszer érési folyamatait segítjük elő. A terápia hatékony az anyanyelvi készséghiányos (megkésett, hibás beszédfejlődésű), mozgásfejlődési elmaradással küszködő, tanulási nehézség veszélyeztetett, enyhe értelmi fogyatékos és hiperaktív gyermekek körében.