Csoportok

Részben osztott vegyes életkorú két csoportunk van: igyekszünk egy nagy-családi légkört kialakítani, és kihasználni az ebben rejlő nagyszerű lehetőségeket, előnyöket.

Így

  • a testvérek, barátok közel lehetnek egymáshoz
  • természetes úton sajátítják el a kicsik a nagyoktól a szokásokat
  • évismétléskor nem kell csoportot, óvónőt váltani
  • gazdagabb lehetőség nyílik a szociális tanulásra, toleranciára, együttműködésre
  • életszerűbb, családiasabb a légkör: alkalmazkodás, empátia, egymás segítése
  • az új gyermekek, családok beilleszkedése könnyebb
  • az önállóság területén gyorsabb a fejlődés.

Az iskolába készülő gyermekeknek a tanulás megszervezését külön fejlesztő foglalkozásokkal oldjuk meg, hogy felkészüljenek az iskolás életmódra.