Gyülekezetünkről

Az imaház

Kecskeméten a harmincötezer fős Széchenyi város szélén áll a 2004-ben épült baptista imaházunk. A Széchenyi városi lakótelep az ország legnagyobb városrészei közé tartozik, mely folyamatosan bővül. Így a családok háttere adott: jellemző a lakótelepi életforma, ingerszegény lakókörnyezet, szerény anyagi háttér, fiatal szülők, munkanélküliség, magas rezsiköltségek, súlyos anyagi nehézségek, szociális-egzisztenciális problémák, válások.

A szülők nagy erőfeszítéseket tesznek azért, hogy - ha van, - megtartsák munkahelyüket, és az eddig elért életszínvonalukat. Egyre kevesebb időt, energiát tudnak fordítani gyermekeik nevelésére. Tapasztalataink alapján a szülők a családi nevelés hiányosságainak pótlására fokozatosan igénylik gyülekezetünk segítségnyújtását, a nyílt, őszinte, bizalmas, segítő támogatást. Egyre többen keresnek meg bennünket, és vesznek részt családi rendezvényeinken.

Gyülekezetünk kb. kétszázötven tagú, és mivel sok a fiatal, sokgyermekes család, kilencven gyermek van az öt bibliaköri csoportunkban. Mindannyian úgy látjuk, hogy az előbb felvázolt társadalmi helyzet, és az óvodáskorban megélt hatások igen nagy jelentősége miatt feltétlenül szükség van egy keresztyén értékeket közvetítő ökumenikus jellegű óvodára. De Jézus ezt mondta: "Engedjétek, és ne akadályozzátok, hogy hozzám jöjjenek a kisgyermekek, mert ilyeneké a mennyek országa." (Mt 19,14)