Az óvodáról

Az óvoda adatai

neve
Bárányka Keresztyén Óvoda

székhelye
6000, Kecskemét, Szent-Györgyi Albert u. 23.

fenntartó
Magyarországi Baptista Egyház,
1068 Budapest, Benczúr u. 31.

működtető
Kecskeméti Baptista Gyülekezet,
6000 Kecskemét, Szent-Györgyi Albert u. 23.

jellege
egyházi fenntartású intézmény, ahova felekezetre és vallási hovatartozásra való tekintet nélkül nyerhetnek felvételt az ide jelentkező gyermekek

csoportok száma
2 csoport

felvehető maximális létszám
60 fő a 20 %-os fenntartói engedéllyel

számlaszám
CIB Bank 10702112-47626908-51100005

Alapelveink

A szeretetet tartjuk a leghatékonyabb pedagógiai eszköznek, módszernek. Istentől kapott bölcsességgel tudjuk helyesen szeretni a gyermekeket. Alkalmazott (agapé) szeretetre van szükségük a gyermekeknek, hogy érezzék, mindig minden körülmények között szeretjük őket. A gyöngéd érintések, a bátorítás, az osztatlan figyelem, az ajándékok, valamint a szolgálatkészség együttesen szükségesek ahhoz, hogy szeretetigényük be legyen töltve. A szeretetteljes kapcsolat az alapja a gyermek számára az új dolgok megértésének, az élményfeldolgozásnak, az érzelmi átélésnek és azok beépülésének, a szociális viselkedésminták átvételének, a normák, értékek, szabályok elfogadásának és a konfliktushelyzet megoldásának. A Bibliában olvasható: "A parancs célja pedig a tiszta szívből, jó lelkiismeretből és képmutatás nélküli hitből fakadó szeretet."

Integrált nevelés: akkor tudjuk biztosítani a speciális szükségletű gyermekek részére az óvodai nevelést, ha részt tudnak venni az óvoda életében - és erről a szakértői és rehabilitációs bizottság állást foglalt. Amennyiben az adott gyermek eredményes nevelése, fejlesztése megoldható integráltan a többi gyermekkel együtt, vállaljuk óvodai nevelését.

 

Előzmények

A Bárányka Keresztyén Óvoda létrejöttének előzményei (2008. évben leírva)

Mike Sámuel lelkipásztor

Mike Sámuel lelkipásztorLelkipásztori irodám ablaka az utcára néz, ezért jól lehet hallani az arra elhaladó emberek beszélgetéseit. Leginkább az anyukák és gyermekeik beszélgetése fogott meg reggeli csendességeim alatt.

 • Anya kié ez a szép udvar? Be lehet menni?
 • Anya ott van egy játszótér, lehet ott játszani?

Ezeket a mondatokat többször is hallottam az utcáról. Aztán a következők jutottak eszembe: Itt van egy csodálatosan szép épület és udvar, amit hétköznap csak délután használunk, mi lenne, ha egy óvoda működne az épületben délelőttönként?

Akkor még semmit sem tudtam azokról a kemény feltételekről, amiknek egy óvoda működéséhez teljesülniük kell. Elmondtam gondolataimat Ficsór Ervin testvéremnek és kiderült, hogy őt már évek óta foglalkoztatja az óvoda gondolata. Ez már alaposabb elgondolásra késztetett.

Meggyőződésem, hogy minden gyülekezet életében vannak Istentől rendelt idők (kairoszok). Nem véletlen az, hogy gyülekezetünkben sok fiatal család van, több mint nyolcvan tizennégy év alatti gyermek, hogy szép számban születnek gyermekek, hogy van sok pedagógus, hogy imaházunk környékén sok fiatal család él és mindez most. Az is eszembe jutott, hogy kislányunk egy rendkívül jó légkörű református óvodába járhatott Kolozsváron, és nagyon jó volt őt a fizikai mellett lelkileg is biztonságban tudni. Az előbbi érvek viszont nem a legerősebbek.

Ami leginkább elindított az óvodaalapítás felé, az a társadalomban és a családban végbemenő változások. Hatvan évvel ezelőtt még eszébe nem jutott senkinek gyermekét bölcsődébe, óvodába adni. A gyermekek fejlődési közege a szűk, és a tágabb család volt. Mára ezek a nagy családok eltűntek, a tágabb család tagjai gyakran egymástól távol élnek. Maradt a szűk család, de még ez sem érintetlenül:, hiszen gyermekeink ébren töltött idejük kétharmadát különféle gyermekközösségekben, intézményekben töltik. És jóllehet ezek soha nem vehetik át a család szerepét a gyermekek életében, mégis egyre meghatározóbb szerepet kapnak. Minél kisebb egy gyermek, annál meghatározóbb ez a szerep. A hatalmas szükségből mi csak egy parányit tudunk lefedni egy keresztyén értékekre alapuló óvodával.

Antalné Sztasák Márta

Antalné MártiSzeretném leírni azt, hogyan "keveredtem bele" ebbe az óvoda ügybe. 20 éve, hogy Kecskemétre hívott el Isten minket Lacival (férjemmel). A gyülekezetben felkértek, hogy kapcsolódjak be az akkor még kis létszámú bibliaköri munkába. Kértem Isten vezetését, és Isten akkor egyértelműen rámutatott arra, hogy végeznem kell ezt a szolgálatot. Teltek az évek, mi is kaptunk három gyermeket Istentől ajándékba, és egyre több mindent tanított nekem Isten a gyermekekről, a gyermekektől. Nagyon sok örömet adott Isten nekem rajtuk keresztül - mind a családban, mind a gyülekezeti bibliakörben.

2005 március 15-én szólt Sámuel, a lelkipásztorunk, hogy szeretne velem beszélni. Leültünk az irodájában, és elmondta, hogy Istentől vett látása az, hogy itt óvoda létesüljön (Ficsór Ervin gyülekezetvezetővel teljes egységben, aki már évek óta mondta ezt). Sámuel azt kérte, hogy segítsek az óvoda megszervezésében, és ne is mondjak semmit, csak imádkozzak ezért.

Hát nekiláttam imádkozni: Isten nem sokáig váratott a válaszra. Két nap múlva - sorba olvasva a Bibliát - a Példabeszédek 3,5-6-ot kaptam. "Bízzál az ÚRban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj! Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet." (Újra és újra megerősítette ezt Isten többször még...) Így ezzel a bizonyossággal indultam neki, bízva Istenben. Felkerestem összesen 9 keresztyén óvodát személyesen, és Isten rajtuk keresztül is erősített: mindenhol arról számoltak be, hogy Isten vezetését, gondoskodását élik meg, és hogy túljelentkezés van óvodájukban.

Kiderült, hogy az óvoda indításához szükség van egy vezetői szakképesítésre, nekem pedig a kötelező továbbképzés miatt el kell végeznem egy tanfolyamot. Isten rendelte ki ezt is: pont abban az évben (se előtte évekig, se utána többet egyáltalán nem!) indítottak itt Kecskeméten egy ilyen képzést. Mivel GYES-en voltam, majd főállású anya lettem, nekem nem kellett kifizetnem a magas képzési díjat (azóta ez a lehetőség sincs!). Én magamtól nem kezdtem volna bele ebbe a képzésbe, de ezt az igét kaptam: De ez alkalom lesz nektek a tanúságtételre. (Lk 21,13). Így utólag is nagyon hálás vagyok Istennek ezekért a lehetőségekért.

Isten azóta is mindig arra szólít fel, hogy a (közben folyamatosan) felmerülő nehézségek ellenére higgyek, bízzak Benne. Hol a napi csendességeimben, hol igehirdetésekben, hol egy ajándékba kapott tollon lévő igén keresztül szólít fel arra, hogy "ne a láthatókra nézzek", "az igaz ember hitből él", "minden lehetséges annak aki hisz", "Istennek minden lehetséges".

Időnként elkeseredem: például amikor kezdtem beleásni magam az óvodával kapcsolatos törvényekbe, rendeletekbe, jogi szabályozásba, és rájöttem, hogy ez egy vég nélküli labirintus, és hogy nekem ez nem megy. Aznap este a "Mai Ige" (napi áhítatok) sorozatában ez az ige volt soron: "...Légy erős és bátor,... Maga az ÚR megy előtted, ő lesz veled. Nem hagy el téged, és nem marad el tőled. Ne félj hát, és ne rettegj!" (5Móz 31,7-8). Ezek után nem volt több kérdésem Isten felé... Isten meggyőzött!

Így, Istenben bízva indulunk erre a szolgálatra.

2007. nyara

 

Az óvoda krónikája

Antalné Sztasák Márta: (óvodavezető): próbáltam összegyűjteni a fontosabb eseményeket. 

2005. márciustól 2007. augusztusig – A játszóház indulásáig

2005.

Mike Sámuel lelkipásztorunk, és dr. Ficsór Ervin a gyülekezetvezetőnk közösen kapták Istentől a látást, hogy indítsunk be az imaház épületében egy óvodát. Gyülekezetünkben nagyon sok gyermek van, de úgy gondolták, hogy ez a keresztyén értékek átadására, és az evangélizációra is jó lehetőség lenne.

2005 márc. 15.

Sámuel felkért, hogy nézzek utána, hogy milyen feltételei vannak az óvoda beindításának, és segítsek a megszervezésében.

2005 ápr.-máj.

 • Megkerestem kilenc keresztyén óvodát, és mindenhol arról számoltak be, hogy Isten gondoskodását élik meg, és hogy óvodájukban túljelentkezés van.
 • De az is egyértelmű lett előttem, hogy nagyon nagyon bonyolult ez az egész: engedélyek, szabályzatok, törvények, jogszabályok, stb.
 • Ezt az Ígét kaptam ekkor, ami végig kísért: „Bízzál az Úrban teljes szívedből, és ne a magad eszére támaszkodj! Minden utadon gondolj Rá, és Ő egyengetni fogja ösvényedet!” Péld. 3; 5-6
 • Kiderült, hogy szükség van egy vezetői képesítésre is, ezért beadtam a jelentkezésemet -a kivételesen éppen Kecskeméten induló…, nekem még, mint GYES-en lévő anyukának utolsó évben ingyenes …– két éves vezetőképzőre.
 • B. Évát ( gyülekezetünk akkori takarítóját ) nagyon alkalmasnak láttuk leendő óvodánk dajka nénijének, ezért beiskolázta a gyülekezet a dajka-képzőbe.
 • Kiderült, hogy meg kell építeni a két csoportszobát öltözővel, mosdókkal az imaház mellé, mert úgy fogják majd engedélyezni.

2006. márc.

 • Pappné Ildikó –az imaházat is Ő tervezte- beadott egy tervet, de elutasította a város, hogy ne alacsony tetővel építsük. Így akkor alul lenne az óvoda, fölötte egy gondnoklakás és egy, pl. ifjúsági tér.

2006. dec.

 • A gyülekezet vezetősége megszavazott óvodavezetőnek.
 • Pappné Ildikó beadta az óvoda terveit engedélyezésre.

2007. jan.

 • Az Alapító Okiratot beadtuk –  márc.8.-ra kaptuk meg.
 • Összeállítottuk az óvoda honlapját és egy prospektust.

2007. márc.

 • Az igényfelmérésre kb.40 család érdeklődött a gyülekezeten kívülről.
 • Eldőlt, hogy indítjuk a játszóházat addig, míg fel nem épül az óvoda.
 • Isten csodája volt, hogy három hónap alatt megkaptuk az építési engedélyt.
 • Az Építő Simon cég tett egy felajánlást: megbízik bennünk, és felépíti az óvodát utólagos fizetéssel! (17 millió Ft gyűlt össze eddig; összesen, ha három ütemben épülne: 30+8+8 millió volt az árajánlatuk.)
 • De a gyülekezet vezetősége mégis úgy döntött, hogy várnak az építéssel – felmerült köztük, hogy külön épületben legyen az óvoda.

2007. jún.

 • A gyülekezet megszavazta, hogy kérjünk az önkormányzattól az óvoda építéséhez még telket, a meglevő mellett.

2007. aug.

 • A szülői értekezleten kiderült, hogy 11 gyülekezeten kívüli, és 4 gyülekezeti család tudja vállalni a csak de. működő játszóházat.
 • M. Noémi tudott jönni segíteni folyamatosan, amit szolgálatként, teljesen ingyen végeztünk. (A gyülekezetből többen jöttek még segíteni.)
 • Célunk az, hogy a gyerekekkel együtt a mindennapokban találkozzunk Istennel, és a gyerekeken keresztül pedig elérjük és hirdessük az örömhírt a szüleiknek, rokonaiknak, ismerőseiknek is.
 • 30.-án megszavazott a városi közgyűlés 1000m2 telket a gyülekezetnek az óvoda építése miatt.
  (Később derült ki, hogy nem rendezett a tulajdon-viszonya a teleknek.) 

2007. szeptembertől 2008. február 16-ig - Játszóház

2007 szept.

 • Varjú Lajossal voltunk az oktatási osztályon, hogy ideiglenes működési engedélyt kérjünk az egy csoportos óvodánknak, amíg felépítjük. Ilyet nem adtak, de mondták, hogy rendes működési engedélyt kérjünk.
 • Aznap reggel kaptam ezt az Ígét: „ Ímé nyitott ajtót adtam eléd, amit senki be nem zárhat. Ímé megtérőket adok neked a Sátán zsinagógájából.” Jel.3,8.
 • Sokan megpróbálták „becsukni” az ajtót, de Isten nem engedte, Neki más volt az akarata.

2007 nov.

 • Beadtuk a működési engedélyhez a rengeteg papírt.
 • Beindítottuk az óvodás házicsoportos imakört nálunk, ahova minden családot meghívtunk a játszóházból.

2007 dec.

 • A vezetőség elhívott egy hosszú beszélgetésre, utána pedig megerősítette az óvodavezetői megbízásomat.
 • Pappné Ildikó beadta a rendeltetésmódosítást az imaház alagsorára, hogy óvoda lehessen. De sokáig nem kaptunk választ. ( Később kiderült, hogy félreiktatták, és ezért nem intézkedtek…)

2008 jan., febr.

 • Isten vezetésével ( nem véletlen!) találtam egy 19/2002.1.sz.melléklet 2.2 pontja 3. bekezdését, miszerint 50 fő alatt más rendeltetésű épületben is lehet óvoda, ha le van zárva, és van játszótere!
 • Így nem kellett az elkallódott papírra várni tovább.
 • Rengeteg tárgyalás, egyezkedés, engedélyek beszerzése, tűzgátló ajtók beszerelése következett nagyon gyorsan, mert febr.1-re meg kellett szerezni a működési engedélyt azért, hogy megkapjuk a normatív támogatást. Isten sok „földi angyalt” küldött a segítségünkre.
 • 31-én kijött az ANTSZ képviselője is, így minden meglett – volna. 

2008. február 12-től 2008. augusztusig – Első tanév

2008 febr.

 • Sajnos a jegyző aláírása mellé csak febr. 12.-i dátum került, így ugyan megkezdtük 25 fővel az egész napos óvodát, de a normatív támogatást -az ígéretek ellenére- nem kaptuk meg. (Ez csak máj.-ban derült ki, emiatt 4 millió Ft hiány lett ebből.)
 • A felállás: B. Éva-dajka, S. Tünde-óvodatitkár és könyvelő félállásban, M. Noémi-óvónő, A. Márti-vezető+óvónő.
 • A 25 gyermekből 9 a gyülekezetből, 16 kívülről jött.
 • Kértük Isten segítségét, mert szükségünk lett volna valakire, aki du. ott tud lenni segíteni, miután a dajkánknak lejár a munkaideje. A másik nehéz kérdés az egymás helyettesítése volt a saját, és gyermekeink betegsége esetén. Vártuk Isten segítségét ezekben a kérdésekben is.
 • 15-én tartottuk az óvoda nyitó-partiját a 25 óvodásunk családjával: közös játékokkal, báránykás tortával, szeretet-vendégséggel.
 • 24-én a gyülekezetben ünnepélyes tanévnyitó volt, ahol az óvodások énekeltek, bibliai verseket mondtak.
 • Megtért a játszóházas gyerekek családjából az első anyuka. Nagyon hálásak voltunk, hogy Isten munkálkodott köztünk.

2008 márc.2.

 • Az óvoda dolgozóinak kirendelése a gyülekezetben.

2008 máj.-jún.

 • Újabb csoda derült ki: a szept.-i új költségvetés tervezésénél nagyon meglepődtünk, amikor 12 millió bevétel és 8 millió kiadás jött ki. Tehát Isten előre gondoskodott arról, hogy meglegyen majd a hiányzó 4 millió Ft.
 • 16-án évzárót tartottunk a gyermekek által tartott rövid bemutatóval (az elveszett bárány példázattal), és az udvaron piknikezéssel.
 • Elbúcsúztattuk egyetlen –februártól hozzánk járó, de most- iskolába menő lánykánkat: Kóti Gerdát.

2008. szeptembertől 2009. augusztusig – Második tanév

2008 szept.

 • 21-én volt a gyülekezettel az évnyitónk: a Sisa-Shooo keretében. (Sisa Attila műsora, Erika énekelt, bohócok, az elveszett bárány eljátszása, közös éneklés, imádkozás..)
 • Az önkormányzattól értesítették a gyülekezetet, hogy az általunk kapott telekkel kapcsolatban polgári peres eljárást kezdtek egy magánszeméllyel szemben.

2008 nov.

 • Tünde szólt, hogy nem tudja tovább vállalni az óvodatitkári munkát. Így Isten vezetését kérve, a már megtért anyukát, Cs. Editet kértük fel erre – febr. 1-től. Így megoldotta Isten a du.-i segítség égető kérdését.
 • A házicsoportunkkal családosan kirándultunk Tőserdőre: nagy séta után szalonnasütés, játszás,…
 • A kisebb testvérek várható jövetele miatt beadtuk az önkormányzathoz a csoport max. létszámának emelésére a kérelmet: 25-ről 30-ra. Így módosítani kellett az Alapító Okiratot is, és a Működési Engedélyünket is.

2009 febr.

 • Jöttek a 3. életévüket betöltött kistestvérek, így 30 lett a létszámunk.
 • Megünnepeltük a működésünk első évfordulóját: szülőkkel közös játék, tombola, szülinapi torta, lufizás.
 • Isten kegyelmeként megtapasztalhattuk egy óvodásunk imádságainak meghallgatását: a széthullott családjának helyreállását, szüleinek Istenhez való közeledését.

2009 márc.

 • Lejárt az építési engedély, ezért Pappné Ildikó, a tervező, beadott egy hosszabbítási kérelmet. (Jún.-ban kaptuk meg : jövő márciusig él.)
 • Üzent nekünk egy számunkra ismeretlen „angyal”, hogy van egy pályázati lehetőség GYES-ről visszajövő anyuka foglalkoztatására. Így Isten ajándékaként rengeteg papírmunka és izgalom után kaptunk ajándékba májustól 7 hónapra ingyen egy óvónőt: M. Ágit. A helyettesítések nehéz terhe ezzel lehullott rólunk.

2009 máj.-jún.

 • Okoskocka fejlesztő-játék továbbképzést szerveztünk az óvodánkban három szombaton, melyen mind a hárman (óvónők) részt vehettünk. V. Katitól megkaptuk a teljes készletet ajándékba. Kati szolgálatból ingyen jön felmérni és fejleszteni a gyerekeket hetente kétszer.
 • Az évzárón a gyermekek eljátszották a tékozló fiú példázatát.
 • Elbúcsúztattunk 3 nagycsoportos báránykánkat.
 • Békésszentandrásra mentünk kirándulni a házicsoportunkba járó családokkal: bográcsozás, vizibiciklizés, kirándulás is volt.

2009. szeptembertől 2010. augusztusig – Harmadik tanév

2009 szept.

 • 26 gyermek van a csoportban.
 • 13-án az óvodai évnyitón dr Tapolyai Emőke tartott egy fantasztikus előadást a gyermeknevelésről, melyet a gyülekezettel együtt közös ebéd követett.
 • V. Kati, mint fejlesztő pedagógus, heti 6 órában dolgozik az óvodánkban: felméri a gyermekeket, és egyénileg fejleszti őket.

2009 dec.

 • M. Áginak lejárt a hét hónap pályázati munkaviszonya, így 4 órában dolgozik tovább.

2010 febr.

 • Négy kiscsoportos gyermek beszoktatásával 30 fő lett a létszámunk.
 • 12-én az óvoda 2. szülinapját ünnepeltük: hálásak vagyunk Istennek a sok csodáért, élményért, melyekről a képeket közösen néztük meg.
 • A gyülekezet elöljárósága megszavazta a Pappné Ildikó által tervezett új terv-variációt: az új óvoda egy nyaktaggal megtoldva épülne az imaház mellé.

2010 máj.-jún.

 • Évzárónkon a Bibliából Naámán történetét játszották el a gyermekek.
 • Elbúcsúztattuk nyolc iskolába menő báránykánkat.

2010. szeptembertől 2011. augusztusig – Negyedik tanév

2010 szept.

 • Hat új kiscsoportos érkezett hozzánk, akik nagyon gyorsan beilleszkedtek, így 28 gyermekkel kezdtük ezt a tanévet.
 • Évnyitó istentiszteletünkön énekeltek a gyermekeink, majd addig, míg a szülőknek Mike Sámuel lelkipásztorunk tartott előadást a gyermeknevelésről, a gyermekeknek Sisa Attila és csapata adott színvonalas „hajós” műsort.

2010 okt.

 • A városi tervtanács háromszori elutasítása után végre Pappné Ildikó elkészülhetett az óvoda legújabb tervével, melyet beadtunk engedélyezésre.

2010 dec.

 • A szakhatóságok két hét alatt megadták az engedélyt, kivéve a tűzoltóságot, ahol másfél hónapot igényelt ez a folyamat. Így december 15-én kaptuk meg az óvoda építési engedélyét.
 • December 19-én az óvodások újra felléptek a gyülekezet karácsonyi koncertjén.

2011 jan.

 • 10-én az elöljáróság, 16-án a gyülekezet is megszavazta az óvoda építésének kezdését.
 • 17-én felállt az építési bizottság Papp Gézával, Antal Lászlóval, Ficsór Ottóval és Simon Gergővel (Ő csak az építő kiválasztása után csatlakozik.). Imádkozunk, hogy Isten áldja meg a szolgálatukat! Ha Isten is úgy akarja, akkor az Ő kegyelméből és dicsőségére, 2011 szeptemberében szeretnénk indítani a két csoportos óvodát.

2011 febr.

 • Történelmi pillanat: 5-én elkezdték, és egy hét alatt megcsinálták a gáz-kiváltást.
 • Közben minden előkészület megtörtént, így 15-én megkezdődött az alapozás, cölöpözős technikával. Isten kegyelméből még a nagy havazás előtt, 21-én be is fejezték a 200 cölöp betonozását.19-én szombaton 25 önkéntes segítő kiásta a gerendarács helyét.25-én pénteken az Építési Bizottság, egész heti tárgyalás-sorozat után meghozta döntését a szerkezetépítés kivitelezőjének kiválasztásáról.

2011 márc.

 • Egy nagyszabású közös ásás után Tőzsér Gyula cége cölöpözős technikával elkészítette az óvoda alapjait. Az alap-lemez lebetonozása után elkezdte a Dobossy cég a falazást és az oszlopok betonozását.

2011 ápr.

 • Megtörtént a födém pallók beemelése, vasalás, villanyszerelés, és a födém lebetonozása után elkezdődött az emeleti szinten a falazás. Szabadi Tamás ingyen elhozta a Rákóczi úti bezárt CIB Bankból kapott rengeteg szekrényt. Miskolc környékéről eljöttek hárman szolgálatként ingyen a belső falakat felhúzni.

2011 máj.

 • Elkészültek a belső lépcsők, a fa födém a helyére került. A tetőt is elkezdték, majd a belső vakolás is elindult.

2011 jún.

 • A tetőt benejlonozták, elkezdték a cserepezést, a tetőablakokat berakták, a betont leszigetelték, a szolgálatból vállalt őrbottyáni segítők a gépészeti és az ócsaiak a bádogozási munkákat is elkezdték, a burkolási munkálatok is elindultak.
 • Elbúcsúztattuk 11 iskolába menő nagycsoportos báránykánkat.

2011 júl.

 • A nyílászárók a helyükre kerültek, beállványozták a külső falakat a szigeteléshez, a lámpák is felkerültek a helyükre.

2011 aug.

 • Kifestették kívülről-belülről az épületet, a külső lépcsők, korlátok is elkészültek, a gépészeti, bádogos, burkoló, asztalos munkák is befejeződtek. Megküzdöttünk a Tűzoltősági előírásokkal, és a vízmintával.
 • De Isten dicsőségére minden elkészült időben, és augusztus 22-én megkaptuk a Használatbavételi engedélyt, 29-én pedig a Működési engedélyt. Minden segítőnek - bármilyen formában is tette ezt, - nagyon szépen köszönjük!!! Isten áldását kívánjuk életükre!!!

 

2011. szeptembertől - Ötödik tanévtől

2011 szeptember

 • 3-án szombaton volt az új, két csoportos óvoda megnyitója, melyen részt vett az egyház vezetése részéről Mészáros Kornél Főtitkár, a város részéről Mák Kornél Alpolgármester Úr, és Engert Jakabné Területi Képviselő.
 • 5-én birtokba vehette a két csoportnyi gyermek az új óvodát. Azóta így két csoporttal működünk.

2012 április

 • Elkészült az új baloldali udvarrész gyönyörű virágos kerttel és gyepszőnyeggel.
 • Májusban az óriási homokozó is készen lett egy óvodásunk nagypapája és egy másik gyermekünk apukája felajánlott munkájával.

2013. június

 • 2012 nyarán beadtunk egy EU-s pályázatot, (TÁMOP 6.1.2.11/1) melynek megvalósítását szeptemberben el is kezdtük saját felelősségre ezzel a témával: Családok testi-lelki egészségéért – a kecskeméti Bárányka Keresztyén Óvoda egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programjai.
 • Ennek hatására a szerdai szülői körökön való részvételi létszám jelentősen megemelkedett. Olyanok is eljöttek, akik előtte még sose „merészkedtek el”, és nyitottak lettek az evangéliumra.
 • 21-én kaptuk meg az értesítést, hogy az Egészségneveléssel kapcsolatos pályázatunkat tartaléklistáról visszaemelték, és 10 millió Ft-tal támogatják. Hálásak vagyunk Istennek ezért is!

 2013. szeptember

 • Az egész nyári, rendkívül intenzív előkészület után 1-től elkezdtük az Egészségneveléses pályázatunk megvalósítását a júniusi tartaléklistáról történő visszaemelés után.
 • 15-én tartottuk meg az Egészségnapot összevonva a tanévnyitó istentisztelettel, melyen 344 fő vett részt. Délelött. dr Pécsi Rita neveléskutató fantasztikusan eleven, pörgős, humoros, példákkal teletűzdelt előadását élvezhettük. A közös, egészséges ételekkel tarkított szeretetvendégség után még két interaktív előadáson vehettünk részt. Közben a gyermekeknek aszfaltrajz-verseny, és focibajnokság volt. Utána következett a fergeteges közös családi vetélkedő, ahol az állomásokon a testi-lelki egészségünk szemlélete, gyakorlata fejlődhetett.

2013. október

 • 23-án közös családi kirándulást szerveztünk Tőserdőre, ahol Isten megajándékozott minket gyönyörű napsütéses meleggel, sok-sok játékkal, sportolással, beszélgetéssel. 52 felnőtt és 62 gyermek jött el a túrára babakocsikkal, kismotorokkal, futóbiciklikkel. A pályázatból egy közös ebédre is lehetőségünk nyílt.
 • Decemberben a pályázat finanszírozásában 17 családdal Siófokon egy szállodában tarthattuk meg az életmód táborunkat Varjú Lajos és Kati vezetésével.

2014. április

 • A pályázatunkat egy fantasztikusan kalandos közös biciklitúrával zártuk le hivatalosan: 29 felnőtt és ugyanennyi gyermek indult el esőben, és érkezett meg gyönyörű napsütésben a Granada Hotelbe. Hálásak vagyunk Istennek ezekért a programokért, amikre a pályázat keretében kerülhettek megrendezésre.
 • Az egészségneveléses pályázat programjain nagyon nagy érdeklődéssel vettek részt a szülők: több vendégelőadót is tudtunk hívni, akik előadásain egyre nagyobb volt a létszám.
 • 2014. május 1-ig a pályázat segítségével egy túra, egy biciklitúra, majd 15 csoportfoglalkozás (előadóinak és pizzázásainak) anyagi hátterét tudtuk biztosítani. Lehetőségünk volt az óvoda dolgozóival 5 tréning megtartására keresztyén tréner vezetésével.

2014. december 

 • Óriási örömünkre végre elkezdték az imaház előtti út leaszfaltozását. A gyógyszertár előtti útátadáson az óvodásaink meghívott szereplők voltak. Köszönjük szépen  Városunk Önkormányzatának!!!
 • A karácsonyi koncerten Pintér Bélának az Angyalének zeng énekére a gyerekekkel együtt találtuk ki a koreográfiát. Így méginkább örömmel, lelkesen adták elő a kiemelkedően nagyszámú közönség előtt.

2015-16

 • Az őszi szünetben Isten egy fantasztikus lehetőséget adott nekünk egy pályázat keretében, ahol a városunk óvodáiban dolgozó óvónői felé tudtunk szolgálni a saját óvodánkban. Különleges imameghallgatásként éltük meg, hogy a mentálhigiénés 30 órás akkreditált pedagógusképzésre két megtért hívő református lelkésznőt kaptunk mentorként. Így a három teljes nap alatt rengeteg lehetőségünk volt bizonyságot tennünk, beszélgetnünk, kapcsolatot építenünk a város 5 óvodájában dolgozó 15 kolléganővel.
 • Óvodánkban több alkalommal vendégül láttunk különböző országokból is érdeklődő óvónőket, akik bepillantást nyerhettek az óvodai életünk mindennapjaiba.
 • Egy óvodai család kezdeményezésére összefogtunk, és ősszel megvalósulhatott az imaház és az óvoda előtti parkoló sármentesítése. Isten segítségével sok-sok anyagi, és fizikai munka befektetésével öt nap alatt elkészült a gyönyörű parkolónk.
 •  Az óvoda előtti út aszfaltozásának folytatása is befejeződött az Önkormányzat jóvoltából. Az útátadásra óvodánkat is meghívták, ahol minden gyermek kaphatott a nemzeti színű szalagból.

2016. szeptember

 • 18-án az évnyitón Pintér Béla volt a meglepetés vendég, akivel az "ősbemutatón" előadtuk a Rólam van szó dalt koreográfiával. A gyerekek fantasztikusan élvezték a Bélával való közös előadást. Az egész napos programok közül a focizás, kürtöskalács-sütés, a papírrepülőzés, és az állatsimogató vitte a másnapi élményrajzokban az első helyezéseket.
 • 2017. februárjában volt egy helyszíni ellenőrzésünk az Államkincstártól. Hála Istennek minden rendben lezajlott.

2017-18. 

 • Isten kegyelméből egy kecskeméti céggel szeptemberre sikerült telepíttetni egy új, szabványos, de teljesen saját tervezésű udvari játékot (óriási hajót mászófallal, csúszdával, rámpával, kötélmászókával, fedett és nyitott homokozórésszel), és egy gyülekezeti vállalkozó segítségével egy udvari ivókutat csináltattunk, és gyepszőnyeggel zölddé változtattuk az udvar jobb oldalát is. 
 • 2018 tavaszán a régi, szakadozó, hátsó kerítést is sikerült kicseréltetni.

2018.-19

 • Egy másik pályázati forrás lehetőséget teremtett arra, hogy az óvodai szülőkkel, Varjú Lajos és Kati vezetésével Egerben öt napos házaspári táborban vehettünk részt az október 23-i időszakban. Összesen 92-en voltunk a gyerekekkel és a gyermekfelügyeletben segítőkkel együtt. Nagy örömünkre arra is volt lehetőségünk, hogy nem csak házasságban élő családok, hanem gyermekeiket egyedül nevelő édesanyák is eljöhettek velünk Egerbe, akik délelőttönként külön csoportban tanulmányozták az Igét, beszélgettek, imádkoztak, és így rendkívül őszinte légkör alakult ki köztük. A házaspárok aktívan részt vettek a délelőtti házaspári foglalkozásokon, és az együtt megtartott esti evangélizációs alkalmakon is, ahol Ezékiás király története alapján élet-szakaszainkat tanulmányoztuk.

2019-20

 • Az óvoda egész területén beburkoltattuk a falat a gyermekek magasságáig állagvédelem érdekében Vinyl lapokkal. Ehhez kapcsolva történt konnektorok áthelyezése, majd festés. Az őszi és a nyári szünetben az óvoda teljes festése megtörtént.
 • A dekorációk szabályoknak megfelelő elhelyezéséhez fúrattunk lyukakat a plafonba, - a csoportszobákba és a gyermeköltözőkbe is.
 • A gyermekmosdókban kicseréltettük az eldeformálódott elválasztó falakat modern, időtálló lapokkal.
 • Az óvoda fölötti padlástérben kialakítottunk két helyiségben polcrendszert az eszközök, dekorációk tárolására.
 • Az udvaron a foszladozó háló miatt a fészekhintát kicseréltettük, két korhadozó oszloppal együtt. A hinták alatti gumiburkolatot is megjavíttattuk. Az ugrálóvárnak építtettünk egy kis zárt tárolót az udvaron, és a kerítés teljes cseréje is befejeződött.
 • A másfél éve pályázati támogatással megszervezett nagysikerű családi tábort most pályázati segítség nélkül is „visszatapsolták” a szülők. Kérték, hogy szervezzük meg ismét a tábort akkor is, ha nincsen pályázati segítség. Kiderült, hogy Isten nyitott ajtót adott a szálláshelyen is, így a május elsejei hosszú hétvégén újra együtt hallgathattuk az óvodai szülőkkel az evangéliumot Egerben. Ebben is Isten dicsőségét látjuk.

2020-21

 • A járvány miatti nehéz helyzetbe került szülők támogatására nyáron hosszabban biztosítottunk ügyeletet, emiatt mindkét csoportszobába beszereltettünk légkondicionálót, - mely nagy szolgálatot tett a nyári nagy kánikulák elviselésében.
 • Végre sikerült befejeztetni az elkezdett asztalosi munkákat: szakmai anyagokhoz szekrények, játéktartó polcok, a nagy járműveknek polcra szegély. A gyermekek fejlesztéséhez újabb fejlesztő segédanyagokat, könyveket, játékokat, dupla üléses biciklit, taxit szereztünk be. Nagy örömünkre a csoportszobában ki tudtunk alakítani egy szekrényt - rengeteg saját készítésű eszközzel - a finommotorika fejlesztéséhez.
 • A régi szánkókat balesetveszély miatt leselejteztük, és új, könnyű csúszkákat vettünk helyettük.
 • 2021. május 21-24-ig pünkösdi családi napokat szerveztünk Alsóörsre a Laroba Hotelbe, ahova pont 100-an mentünk.

2021-22

 • November 3-án a Fenntartónk budapesti székhelyén újra mindent rendben talált az Államkincstár az ellenőrzés során.

 

Elnevezése

Báránykák

A "Báránykák" elnevezés már hagyományosan (két évtizede) az óvodásokat jelöli gyülekezetünkben. Ők azok a kis "báránykák", akik a "Jézus a Jó Pásztor" bibliai példázatban Jézushoz tartoznak; akik elveszettek, de a Jó Pásztor megtalálta őket, és életét adta értük.

A kisgyermekek közt gondosan kell szolgálnunk, hogy növekedhessenek ismeretben, szeretetben, cselekedetekben.

Jézus mondta: "Legeltesd az én bárányaimat!" A juhnyáj kicsinyeit nevezzük bárányoknak. Eszerint kiváltképpen gondosan kell forgolódnunk a kisgyermekek között. A "legeltetés" itt azt jelenti: gyakorold a pásztori tisztet, vezesd, irányítsd, terelgesd őket, tégy meg mindent, amit a pásztornak meg kell tennie nyája érdekében, szeresd, védd, tápláld őket (nekik megfelelő táplálékkal).

Környezete

Az új hajónk

Kecskeméten a harmincötezer fős Széchenyi város szélén áll a 2004-ben épült baptista imaházunk. 2011-ben épült a gyönyörű, korszerű két csoportos óvodánk.

Környékén nagyon tiszta a levegő, csendes a környezet.

Új építésű lakótelep és a Hollandfalu veszi körül.

A Szabadidőpark és az Arborétum is 10 perces sétával megközelíthető.

Közvetlen szomszédban van gyermekorvosi, felnőttorvosi rendelő és gyógyszertár.

A városközpontba induló busz megállója is nagyon közel van.

Hatalmas, 2300 m2-es védett, füvesített udvarunk van (külön konyhakerti résszel, melyet a gyermekek gondoznak). Az udvaron focipálya, egy óriási bicikli körpálya, nagy játszótéri hajó, (csúszdával, mászófallal, kötélmászóval, köteles rámpás feljáróval,) hinták, fa babaház, fa lovaskocsi, sok motor, bicikli, és tandem kerékpárok állnak rendelkezésünkre az udvari játékidőben.

Térkép

A bicikli-pályánk

Költségek

Agyagozás az Ifjúsági Otthonban

A Bárányka Keresztyén Óvoda egyházi intézmény, ezért kötelező jelleggel csak az étkezési költségeket kell megtéríteni, semmi egyéb plusz költség nincsen!

A külön programokat (kirándulás, utazások, bábszínház, színház stb.) mindig előre megbeszélve, a szülőkkel egyeztetve szervezzük meg önköltségi áron.

Felszereltség

 Az imaház épületéhez 2011-ben, közvetlenül hozzáépített óvodánkban van a két csoportszoba - mindegyikhez külön mosdó, nagy öltöző, konyha, iroda, szertár, raktár.

A galériás, csúszdás csoportszobákban játszósarkok, kis kuckók adnak lehetőséget a gyermekeknek az elkülönülésre is.
Különös gondot fordítunk a gyermekek mozgásfejlesztésére, ezért az ehhez szükséges eszközöket biztosítjuk: az imaház épületében van a 130 m2-es tornaterem, ahol változatos eszközök állnak rendelkezésre: trambulin, egyensúlyozó deszka, Mozgáskotta eszközei, bordásfal, tornaszőnyeg, Greiswald-tornaszer, Scogym egyensúlyozó gerendák akadályokkal, átbújós indián sátrak, padok, kéziszerek.

Óvodánk rendelkezik az országos eszköznormában előírt feltételekkel.

A gyermek-bibliaköri foglalkozásokat segítik a diafilmek, flanel-képek, képes gyermek Bibliák, bibliai témájú játékok: kirakók, memória és társasjátékok stb.

Könyvtár áll rendelkezésre szülőknek, gyermekeknek.

Fénymásoló, számítógép, tv, videó, dvd, projektor, diafilmvetítő, erősítő berendezés segíti a munkánkat, programjainkat.

Csoportok

Részben osztott vegyes életkorú két csoportunk van: igyekszünk egy nagy-családi légkört kialakítani, és kihasználni az ebben rejlő nagyszerű lehetőségeket, előnyöket.

Így

 • a testvérek, barátok közel lehetnek egymáshoz
 • természetes úton sajátítják el a kicsik a nagyoktól a szokásokat
 • évismétléskor nem kell csoportot, óvónőt váltani
 • gazdagabb lehetőség nyílik a szociális tanulásra, toleranciára, együttműködésre
 • életszerűbb, családiasabb a légkör: alkalmazkodás, empátia, egymás segítése
 • az új gyermekek, családok beilleszkedése könnyebb
 • az önállóság területén gyorsabb a fejlődés.

Az iskolába készülő gyermekeknek a tanulás megszervezését külön fejlesztő foglalkozásokkal oldjuk meg, hogy felkészüljenek az iskolás életmódra.

Munkatársak

Mészáros Ági - óvónő

Mongyiné Noémi - vezetőhelyettes, óvónő

Antalné Márti - óvodavezető, óvónő

Szabó-Antal Eszter - óvónő

Oláhné Rózsa - óvónő

Bildné Éva - dajka

Szőke Zsófi - óvodatitkár, dajka

Kaszaláné Andi - dajka

Imádságom az első év végén - 2008. június

Istenem, nagyon nehéz megszólalnom.

Életem legnehezebb egy éve áll mögöttem. Soha nem tapasztaltam ilyen nehézségeket, harcokat, támadásokat, mélységet, mint az elmúlt időszakban. Nem tudom, hogy miért engedted ezt meg, de köszönöm, hogy velem voltál végig. Tudtam, hogy nem hagytál el egy pillanatra sem, és hogy sokmindenre megtanítottál.

Nagyon köszönöm, hogy Te adtad vezetőinknek azt a látást, hogy óvoda legyen az imaházban, hogy sokan megismerjenek Téged, hogy az akadályok ellenére a Te terved valósuljon meg. Köszönöm, hogy amit megígértél azt meg is tetted. Jó volt megtapasztalni azt az Igédet, hogy "Bízzál az Úrban teljes szívedből, és ne a magad eszére támaszkodjál. Minden útadon gondolj rá, és Ő egyengetni fogja ösvényeidet."!

Köszönöm, hogy Te adtál olyan embereket, akik az önkormányzatoknál, szakhatóságoknál, minisztériumban segítőkészek, jóindulatúak voltak. Köszönöm, hogy a "nyitott ajtókat", amiket megígértél, azokat tényleg senki sem zárhatta be Előtted!

Olyan jó látni, ahogy visszanézek, hogy Te vezettél bennünket amikor sötétnek láttuk az utat, Te adtál reményt, amikor reménytelennek tüntek a helyzetek, emberek... Jó tudni, hogy minden a javunkra volt, hogy a Te "órád" mégis jól működik - mégha nekünk úgyis tűnik, hogy lassan jár, vagy késik... Nagyon hálás vagyok Istenem a férjemért, aki mindenben mellettem állt segítőtársként, a családomért, a gyülekezetemért, azokért a barátokért (angyalokért), akiket Te küldtél, hogy erősítsenek, bátorítsanak engem, és nem hagytak el, amikor majdnem elfogyott a reményem, erőm, hitem. Annyira fantasztikus, hogy Te választottad ki a munkatársakat (Noémit, Évát, Tündét), akik igazi társak voltak a munkában, és akikkel teljes egységben, szereteben, békességben szolgálhattunk Neked a gyerekek és a szülők között.

Az óvodába járó klassz gyerekekben is olyan jó volt látni Istenem, ahogy meggyullad a hitük lángja, ahogy elkezdenek Téged megismerni, megtapasztalni, hogy ma is élsz, ahogy megtanulnak beszélgetni Veled, imádkozni. Olyan nagy kegyelemként élem meg, hogy már láthatjuk a "gyümölcsöket" is, hogy Te érleled meg az ovisokban és szüleikben.

Óriási csoda számomra, hogy vigyáztál ránk, hogy angyalaid óvták a gyermekeket a balesetektől, és minden bajtól.

Köszönöm Atyám a segítőkész szülőket, nagyszülőket is, akik bátorítottak, támogattak, segítettek nekünk, akik elnézték hibáinkat, kezdetleges botlásainkat!

Te voltál velem, mikor bölcsességre volt szükségem, vagy türelemre, határozottságra, szeretetre - és ha elfogytak, akkor ezeket megadtad.

Hálát adok Úr Jézus, hogy Te annyira szeretsz engem, hogy meghaltál a bűneimért a kereszten, megbocsátottad nekem a türelmetlenségemet, a bölcstelenségemet, a szeretetlenségemet... és hogy mindennap újat kezdhettem Veled!

Köszönöm, hogy Veled indulhatunk majd a következő évnek is!

Antalné Márti

Márti írása - 2009. október

„Bízzál az ÚRban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj!
Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet. (Péld. 3,5-6)

Nagyon hálás vagyok Istennek, hogy ezt az Igét adta nekem az óvodával kapcsolatban. 2005 márciusában kaptam először ezt a bátorítást, mikor ez az egész óvoda-ügy elindult. Azóta rengetegszer eszembe juttatta ezt a Szent Lélek, hogy nem kell aggódnom, „csak” Istenben kell bíznom. Ennek ellenére még mindig tanulom a leckét…

Fantasztikus, hogy kézzel fogható, ahogy Isten munkálkodik itt az óvodában: átéljük a gyerekekkel együtt imádságaink meghallgatását, kéréseink beteljesülését. Annyira jó megtapasztalni, ahogy az elvetett Ige-magok elkezdenek növekedni nem csak a kisgyermekek, hanem a szüleik életében is.

Isten kegyelméből megengedi látnunk, ahogy az evangélium hirdetésének nyomán széthullott családok élete helyre áll, hogy a keresők rátalálnak a helyes útra, a békességre. Csodaként éljük meg, hogy a szerda esti imakörökön egyre többen vagyunk, akik keressük az Istennel és az egymással való közösséget.

Nem értjük, hogy a mai nehéz gazdasági helyzetben hogyan lehet, hogy Isten nem hiánnyal, hanem plusszal zárja a költségvetésünket.

Álmomban sem mertem arra gondolni, hogy valaha fogok olyan munkahelyen dolgozni, ahol (először hárman, de most hatan is) teljes egységben, szeretetben tudunk egy cél érdekében dolgozni, szolgálni Istennek. Ahol együtt tudunk imádkozni minden kedden egymásért, az óvodás gyermekekért, szüleikért. Ahol ugyanazon bibliai értékrend alapján éljük a mindennapjainkat, és ahol meg lehet beszélni a felmerülő kérdéseket anélkül, hogy bárki megharagudna.

Isten hatalmát csodáljuk, miközben az óriási hegynek tűnő nehézségeinket szép sorban megoldja. Leomlanak a falak, miközben tanulhatjuk, gyakorolhatjuk a türelmet, hitet, és megtanulhatunk egyre jobban bízni a világ Teremtőjében.
Ő az, aki annyira szeret, hogy elküldte egyetlen Fiát, Jézust, hogy megbocsáthassa bölcstelenségemet, tévedéseimet, szeretetlenségemet, türelmetlenségemet, indulataimat – bűneimet.

Ő adott mellém olyan férjet, aki mindenben segítőtársam, aki a jó és rossz napokban egyaránt kitartott mellettem.

Ő küldött angyalokat családtagok, barátok formájában, akik mellénk álltak az elviselhetetlennek tűnő csalódásainkban, fájdalmainkban, és akik Isten szeretetével bátorítottak a reménytelennek tűnő helyzetekben.
Ő tudja, hogy meddig nem betegedhet le az „egyszem” dajka nénink, és a „kétszem” óvónénink, vagy mikor van itt az ideje, hogy kapjunk egy óvodatitkárt, aki egy nagy hiányt pótol, vagy mikor üzennek nekünk, hogy alkalmazhatunk még egy óvónőt ajándék pénzből.
Ő ad nyitott ajtókat az ügyintézésekhez, szaktudást a könyveléshez, eligazodást a sűrű sötét törvények rengetegének erdejében.
Ő indítja az embereket, hogy imádkozzanak ezért a szolgálatért, Ő rendeli ki a segítőket, akik kitakarítják az imaházat a rendezvények után, akik kérés nélkül kigyomlálják a kertet, akik önzetlenül besegítenek a pénzügyi, bankos ügyeink intézésébe, akik támogatják az óvodát játékokkal, (ezek folyamatos javításával), bútorokkal, anyagiakkal; akik számítógépes, közgazdasági vagy fejlesztő-pedagódusi ismereteikkel járulnak hozzá az evangélium terjedéséhez.

Képtelen lennék mindent felsorolni, és ezt így összeszervezni, de Istent dicsőítjük azért, hogy Ő ezt kegyelméből megteszi!

 • „nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra…” II. Kor.4,18
 • „mert hitben járunk, nem látásban…” II.Kor.5,7
 • „az igaz ember hitből fog élni…” Gal.3,11

Ezek a legutóbbi üzenetek, amiket kaptam Istentől. Így nézek elébe a már látható (és még nem látható) nehézségeknek, kérdéseknek,( pl az óvoda-építésnek is).

Ezt kívánom Nektek is!

Áldott legyen mindezekért az Ő neve!

Noémi írása - 2009. október

Mint egy nagy család.

Létszámát és összetételét illetően is igazán családias a légkör óvodánkban. Mivel vegyes életkorú a csoportunk, 3-tól 7 évesig különböző életkorú gyerekek járnak hozzánk. Gyönyörködöm benne időnként, ahogy a csoportunkban lévő testvérpárok összetartanak, segítik egymást. Ez a kedvesség, egymás segítése nem csak a testvérek között működik. A nagyobbak (különösen a lányok) szinte anyáskodnak a kisebbek fölött. Az új ovisok sokat tanulnak a régebbiektől: ötleteket kapnak játékaikhoz, ellesik a szokásokat. A nagyobbak büszkék lehetnek magukra, hogy ők már milyen ügyesek, milyen sokat tudnak. (Ezt mi óvónők, sokszor motiválásukban is alkalmazzuk) A gyengébb képességűek is szépen megtalálják a helyüket, mert hiányosságaik nem olyan szembetűnőek, mint homogén csoportban lenne. Míg a picik játszanak, az iskolába menőkkel külön is foglalkozunk fejlesztő foglalkozásokon.

A családias légkör nem csak a gyerekek, óvónők között működik, ennek részesei a szülők is. Törekszünk rá, hogy az óvodai ünnepek, kirándulások, rendezvények, egyúttal közösség- és családépítő programok is legyenek. Jó példa erre az idei óvodai „évnyitó” amit a gyülekezet családi napjával egybekötve tarthattunk.

Csodáljuk Isten munkáját, amit bennünk, és általunk is végez. Küldetésünk több mint a gyermekek nevelése, tanítása, felkészítése az iskolára. Az életre szeretnénk őket készíteni, sőt örök életre. A gyermekekben kibontakozó hit fénye beragyog az otthonokba is. „Isten Igéje élő és ható…” Ahová eljut és befogadják, ott lesz a zűrzavarból rend, a feszültségből békesség, a hazugságból igazság, a kételkedésből bizonyosság… Köszönjük Istennek, amit már eddig látni engedett az Ő munkájából!

Ági írása - 2009. október

A főiskola elvégzése után vágy és reménység támadt bennem, hogy egyszer majd óvodában fogok dolgozni, de közben alkalmatlannak is éreztem magam a feladatra.

Közben megértettem, hogy Isten az, aki alkalmassá tud tenni. Az ő bátorítása a Kol. 1, 12-14-ben is megszólított. „Hálákat adván az Atyának, aki alkalmassá tett minket a szentek örökségében való részvételre a világosságban; aki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és általvitt az ő szerelmes Fiának országába; akiben van a mi váltságunk az ő vére által…”

Most tavasszal, ahogy kisfiam, Simon betöltötte a harmadik életévét, a volt munkahelyemen pillanatokon belül felmondtak nekem. Erre már számítottam, mert voltak jelzések, hogy három gyerekkel nem vesznek vissza. Isten kezébe tettük ezt a dolgot is. A Biblia szava megnyugtatott: „semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket az Isten előtt.” (Fil 4, 6)

Néhány nap múlva Márti felhívott, hogy lenne egy olyan lehetőség, hogy a munkaügyi központ támogat GYES-ről visszatérő anyukákat, ha van erre igény.

Hát volt! Ettől kezdve felpörögtek az események, és megnyílt egy kapu.

Az ellenség viszont ezt nem találta jónak, és akadályokat gördített az utunkba. Kiderült, hogy én nem vagyok jogosult a támogatásra, mert kültag vagyok egy vállalkozásban. Elég „szikrázó” időszak következett, és bennem kezdtek gyűlni a viharfelhők, mert két szó hiányában, ami nem volt a BT papírjainkon, elúszni látszott a pályázat megnyerése.

Egy nap, ahogy mérgelődtem – természetesen többszörösen megpróbálva letenni a haragomat – egy határozott belső hangot hallottam: „Csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten”.

Abban a pillanatban törölve lett minden haragom. Megszabadultam. Csodálatos volt.

Néhány nap múlva, már minden kardélen táncolt, és úgy tűnt, hogy mégse jön össze ez a lehetőség.

Ebben a helyzetben egyik este sírva leborultam Isten elé. Ekkor ismét egy vigasztaló belső hang szólt: „Emeld fel a fejed és meglátod az én szabadításomat!” Csodálatos a mi Istenünk! Ott tudtam, hogy nyert ügyünk van. És igen, Isten Igéje igazság. Ő az igaz Isten! Az Ő ígéretei igazak. Sikerült megkapnunk ezt a támogatást. Azóta is sok nehézségen kellett átmennünk, de tudom, hogy él a mi Istenünk és gondoskodik rólunk.

Az ő vigasztaló szava szól: „Ne félj, mert Én veled vagyok; ne csüggedj, mert én vagyok Istened, megerősítelek, sőt megsegítelek, és igazságom jobbjával támogatlak.” (Ézs.41, 10)

Olyan jó elültetni a kicsi magocskákat a kicsi gyermekekbe, és hinni, hogy nem hiábavaló, amit teszünk. Mert a növekedést Isten adja, a mi feladatunk vetni, vetni, vetni, ott ahová Isten helyezett. Dicsőség Istennek, hogy a gyermekei lehetünk!

Éva írása - 2009. október

 „Bizony, a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és a ti utaitok nem az én utaim - így szól az Úr. Mert amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az én utaim a ti utaitoknál, és az én gondolataim a ti gondolataitoknál.” Ézs. 55, 8-9

Emlékszem, hogy mikor az iskolában fogalmazást kellett írni arról, hogy „Mi leszek, ha nagy leszek” címmel, minden lány tanító néni vagy óvó néni akart lenni, csak én nem. Inkább belsőépítész, kirakatrendező, vagy ilyesmi pályáról álmodtam. Meg is magyaráztam, hogy a kisgyerekek zajosak, idegesítőek.
Most pedig nap, mint nap rengeteg kisgyermek nyüzsög körülöttem napi 8 órában, akiknek segítgetek mindenben. Esznek, isznak, mosdóznak, sebeket ejtenek magukon, amiket be kell ragasztani, összevesznek, mesélnek, stb.

Uram, hogy kerültem én ide?

Ez akkor kezdődött, amikor az első gyermekemet elvesztettem. Iszonyatos ürességet éreztem. Hiányzott minden, amit addig tehernek gondoltam.

De hála Istennek, hogy kaptam három egészséges fiút. Kezdtem élvezni a szerepemet. Azt gondoltam, hogy fekszik nekem ez az otthonlét, a gyerekek körüli teendők. Úgy terveztem, hogy talán nem is kell dolgoznom a férjem mellett. De a helyzet másként alakult, és keresnem kellett munkahelyet. Akkor jött az imaház takarítása, ami nagyon jó volt – gondoltam ez is háztartás, csak kicsit nagyobb.

Egyik kismama-körön, - ahol kevesen voltunk, - arról beszélgettünk, hogy jó lenne egy keresztyén óvoda. Én nevetve mondtam, hogy majd én leszek a dajka néni.

Pár nap múlva Márti odajött hozzám, hogy nem szeretnék-e dajka néni lenni az óvodában? Nagyon csodálkoztam ezen. Így adná meg Isten a „nagy háztartásban” a sok gyermeket, amit otthon kicsiben szerettem csinálni?

Hát így alakította az Úr az én utamat. Olyan munkahelyet adott, ahova minden nap örömmel megyek, ahol olyan munkatársaim ( szolgáló-társaim) vannak, akikkel teljesen kiegészítjük egymást, és teljes egységben vagyunk. Ahol nagyon drága nyüzsgő, zajos gyermekek vannak, akik szeretnek, és én is őket. Ahol minden nap szól az evangélium, az Istent dicsőítő ének, ahol a gyermeki hit példa lehet számunkra. Ahol szülők kaphatnak vígasztalást, bátorítást, gyógyulást.

Istennek legyen hála az Ő gondolataiért, útjaiért!

Tünde írása - 2009. október

 Érdekes, hogy az Óvoda hat dolgozója közül öten, mint „ovis szülők” is kipróbáltuk a Bárányka Óvodát. Nekem is volt részem ebben is, és nagyon élveztem.

Kristóf az előző óvodáját nem nagyon szerette, de ide mindig szívesen ment. Azt is nagyon élvezte, amikor együtt mentünk, én dolgozni, ő pedig oviba.

Vele kapcsolatban eszembe jut egy aranyos mondása. Év vége felé azt mondja egyszer: „Anya, most már nem fogunk az Úr Jézusról tanulni, befejeztük a Vele való foglalkozást! Hogy-hogy?- kérdezem tőle. Hát, felment a mennybe!- felelte. (Az óvodában Jézus Mennybemenetelét vették.)

Azt gondolom, hogy hatalmas áldás volt, hogy ő idejárhatott.

Az Óvoda ügye egyébként mindig közel állt a szívemhez. Jó látni, hogy mennyi lehetőség van a gyerekeken keresztül az evangélizálásra. Sok megtapasztalásunk van imameghallgatás területén is.

Ami a munkámat illeti, nagyon hálás vagyok Istennek, hogy hívők között lehetek.

Az óvoda beindításánál nagyon alkalmatlannak éreztem magam, nem is volt semmi tapasztalatom egy intézmény beindításához. Hálás vagyok érte, hogy olyan férjem van, aki mellettem állt ebben is, és nem engedte, hogy feladjam, mert az elején nagyon sok félelmem volt. Nehéz feladat volt nekem. Isten is mindig biztatott igéken keresztül.

Azóta is jó arra az igére gondolni, amit többször kaptam Tőle: „Bölccsé teszlek, és megtanítalak melyik úton kell járni”. Ezt meg is tette. A kellő időben mindig jött a segítség. Ha valamit elfelejtettem, akkor az Úr eszembe jutatta időben.

Az első évben a gazdasági ügyek intézése mellett be kellett segítenem a gyerekek körül végzett munkába, ellátni az óvodatitkári feladatokat is, mivel nem volt más megoldás.

Tudtam, hogy hosszú távon ezt nem tudom jó szívvel végezni, ezért is sokat imádkoztam, hogy adjon az Úr valamilyen megoldást. Így felvetettem Mártinak, hogy jó lenne egy külön óvodatitkár, én meg kevesebb időben elvégezném a gazdasági munkát.

Isten megadta: anyagilag az Óvodának ez nem került többe, a dajka munka is megoldódott, és munka- és szolgálati- lehetőséget kapott a frissen megtért „ovis anyuka” Edit is. Ezt is mindenképpen imameghallgatásnak éltem meg. Jól működik így.

Többször volt alkalmam más gyülekezetbeli testvérektől hallani, hogy mennyire tetszik nekik az óvoda, milyen jó, hogy a mi közösségünkben működhet egy ilyen intézmény. Jó volt hallani!

Biztatok mindenkit, hogy imádkozzatok az óvodai munkáért, a szülők megtéréséért!!! Gyertek el, nézzetek be egyszer-egyszer, hogy milyen az alagsor, amikor Óvodának van berendezve!

Nyitott óvoda

Sok közös programot szervezünk, melyek közül a szülők választhatnak és amelyekre a család minden tagját, sőt a rokonokat, barátokat, szomszédokat is szeretettel hívjuk. Pl. karácsonyi, húsvéti készülődés családi alkalmaira, közös kirándulásokra, ünnepekre, koncertekre, sport-napokra stb.

Mindenki bekapcsolódhat a gyülekezeti programokba is: óvodás szülőknek szervezett szülői-körbe, női tornára, nyugdíjas-körbe, baba-mama klubba, ifjúsági programokba, stb.

A közös élményekről folyamatosan készítünk (digitális) képeket: így az emlékek hosszan megmaradnak, mesélhetnek a gyermekek ezekről otthon is, nagyszülőknek is stb.

A programokra visszahívjuk a már elbúcsúzott gyermekeket szüleikkel együtt.

Beszoktatás

Rugalmasan, a szülők és gyermekeik igényeihez és a körülményeikhez alkalmazkodva; a mi tapasztalataink, és a gyermekről szerzett benyomásaink alapján igyekszünk az új gyermekeket fogadni.

Vegyes csoportunkba könnyebb a beilleszkedés, mert az újonnan érkezők már érzékelik a közvetlen, családias légkört.

Segíti az eredményességet, hogy az új gyermeket otthonában meglátogatjuk, és kis ajándékot viszünk neki.

Komplex foglalkozások

A tanulás legjobb formája a játék, ennek módszere a játékosság.

Hétfőnként egy-egy bibliai történettel kezdjük a hetet, és erre a témára épül az összes foglalkozás azon a héten. Pl. Ádám és Éva történeténél környezetismeretből a gyümölcsöket vesszük; a matematika foglalkozásokon almákat, körtéket válogatunk, párosítunk, csoportosítunk; gyümölcsöket festünk, mintázunk; azokról mondunk verseket, meséket, énekelünk énekeket stb.

A gyermek tevékenységére épülő tanulást alkalmazzuk: felelőssége is van (amit elkezdett, fejezze is be). Tevékenysége által fejlődik, de csak befejezett tevékenységének van élményereje.

A tanulás mikéntje

 • személyiségfejlesztésként kezeljük
 • hagyjuk az elkezdett tevékenységet mindig befejezni, esetleg javítani, újra kezdeni, s így az esetleges kudarcot konstruktív módon elhárítani

A tanulásban nem érheti kudarc a gyermeket.

Képességmérés - fejlesztés

Az értelmi képességek, a beszéd, a mozgásállapot, az érzelmi-akarati funkciók területén felmérjük és fejlesztjük a gyerekeket az Okoskocka Fejlesztő Kockajáték - család segítségével is.

A tanulási zavar veszélyeztetettségének kiszűrését lehetőség szerint keresztyén fejlesztőpedagógus bevonásával oldjuk meg a sikeres iskolakezdés érdekében.

A Kulcsárné-féle mozgásterápiát is alkalmazzuk, mellyel az idegrendszer érési folyamatait segítjük elő. A terápia hatékony az anyanyelvi készséghiányos (megkésett, hibás beszédfejlődésű), mozgásfejlődési elmaradással küszködő, tanulási nehézség veszélyeztetett, enyhe értelmi fogyatékos és hiperaktív gyermekek körében.

Zeneóvoda

A zenei nevelési lehetőségeket teljes mértékben kihasználjuk a mindennapi élet során adódó helyzetekben, különféle tevékenységekben:

 • ének foglalkozásokon
 • áhítatokon
 • bibliai foglalkozásokon
 • étkezések alkalmával
 • elalváskor
 • ébresztésnél
 • öltözködés közben
 • várakozáskor
 • ábrázoló tevékenységek közben
 • udvaron
 • stb.

 Rengeteg hangszerünk van, melyek a játékpolcokon is bármikor hozzáférhetőek a gyermekeknek.

Az óvónők, és a gyermekek kezdeményezései kapcsán minden nap zenélünk, énekelünk, játszunk zenei játékokat, tartunk zene-bona napokat.

Rendszeres vendégünk a kecskeméti Lóca együttes is, de rajtuk kívül több zenés műsort is szervezünk, ahol megtáncoltatnak, megénekeltetnek bennünket, és együtt játszanak velünk zenélés közben.

Lóca együttes óvodánkban

Ünnepeink

Évzáró-partink

A keresztyén ünnepeken nem a megemlékezést helyezzük a központba, hanem azt, hogy mit üzen az ünnep nekünk.

Az ünnepeket életkornak megfelelő érzelmi átéléssel, cselekvéseken keresztül tartjuk meg: alkalomhoz illő versekkel, közös énekléssel, dramatizálással stb.

Az ünnepi előkészületekben nem a kapás, hanem az adás dominál, hogy másoknak örömet szerezzünk. Igyekszünk megtanulni a kis dolgok feletti és a másokkal együtt-örvendezés művészetét.

Az ünnepek nagy részét a szülőkkel együtt töltjük.

Keresztyén ünnepek: hálaadónap, advent, karácsony, virágvasárnap, húsvét, pünkösd

Egyéb ünnepek: mikulás ünnep, jelmezbál, anyák és apák napja, évzáró, ballagás, születésnapozás, névnapozás.

Farsangkor közös jelmezkészítés, teremdíszítés, tréfás játékok a szülőkkel.

Egészséges életmód

Alapvető feladatunk az óvodáskorú gyermekek (és családjuk) testi és lelki szükségleteinek kialakítása. A jó közérzet nagymértékben a lelkiállapot függvénye.

Feladatunknak tekintjük az egészséges táplálkozási szemlélet kialakítását (pl. napi háromszori gyümölcs, zöldség fogyasztás) egészséges életvitelre nevelés a rendszeres mozgással: kirándulásokon, gyermeknapokon, minél többet tartózkodjanak a szabadban (udvaron étkezés, ábrázolás stb.)

Napirend

A napirend rugalmasan változtatható, alkalmazkodik a gyermekek életkorához, tevékenységeihez, a spontán helyzetekhez, évszakokhoz, időjáráshoz.

7-8 gyermekek érkezése az ügyeleti csoportba
8-10 gyermekek érkezése, szabadon választott tevékenység: játék, művészeti tevékenységek, kezdeményezések, tízórai, rendrakás, mozgás
10-10.30 éneklés, beszélgetés, áhítat,
10.30-12

levegőzés: udvaron játék, séta, kirándulás, egyéb szabadidős tevékenységek,
(jobb idő esetén több időt töltünk a szabadban)

12-13 ebédelés,
13-15.15 történet vagy mese, pihenés, alvás
15.15-17

uzsonna, szabadon választott tevékenység (ha lehet, udvari játék)

16-17-ig ügyeleti csoport

 

Elérhetőségünk

Óvodánk elölről

 Az óvoda: