Az óvodáról

Az óvoda adatai

neve
Bárányka Keresztyén Óvoda

székhelye
6000, Kecskemét, Szent-Györgyi Albert u. 23.

fenntartó
Magyarországi Baptista Egyház,
1068 Budapest, Benczúr u. 31.

működtető
Kecskeméti Baptista Gyülekezet,
6000 Kecskemét, Szent-Györgyi Albert u. 23.

jellege
egyházi fenntartású intézmény, ahova felekezetre és vallási hovatartozásra való tekintet nélkül nyerhetnek felvételt az ide jelentkező gyermekek

csoportok száma
2 csoport

felvehető maximális létszám
60 fő a 20 %-os fenntartói engedéllyel

számlaszám
CIB Bank 10702112-47626908-51100005

Alapelveink

A szeretetet tartjuk a leghatékonyabb pedagógiai eszköznek, módszernek. Istentől kapott bölcsességgel tudjuk helyesen szeretni a gyermekeket. Alkalmazott (agapé) szeretetre van szükségük a gyermekeknek, hogy érezzék, mindig minden körülmények között szeretjük őket. A gyöngéd érintések, a bátorítás, az osztatlan figyelem, az ajándékok, valamint a szolgálatkészség együttesen szükségesek ahhoz, hogy szeretetigényük be legyen töltve. A szeretetteljes kapcsolat az alapja a gyermek számára az új dolgok megértésének, az élményfeldolgozásnak, az érzelmi átélésnek és azok beépülésének, a szociális viselkedésminták átvételének, a normák, értékek, szabályok elfogadásának és a konfliktushelyzet megoldásának. A Bibliában olvasható: "A parancs célja pedig a tiszta szívből, jó lelkiismeretből és képmutatás nélküli hitből fakadó szeretet."

Integrált nevelés: akkor tudjuk biztosítani a speciális szükségletű gyermekek részére az óvodai nevelést, ha részt tudnak venni az óvoda életében - és erről a szakértői és rehabilitációs bizottság állást foglalt. Amennyiben az adott gyermek eredményes nevelése, fejlesztése megoldható integráltan a többi gyermekkel együtt, vállaljuk óvodai nevelését.

 

Előzmények

A Bárányka Keresztyén Óvoda létrejöttének előzményei (2008. évben leírva)

Mike Sámuel lelkipásztor

Mike Sámuel lelkipásztorLelkipásztori irodám ablaka az utcára néz, ezért jól lehet hallani az arra elhaladó emberek beszélgetéseit. Leginkább az anyukák és gyermekeik beszélgetése fogott meg reggeli csendességeim alatt.

 • Anya kié ez a szép udvar? Be lehet menni?
 • Anya ott van egy játszótér, lehet ott játszani?

Ezeket a mondatokat többször is hallottam az utcáról. Aztán a következők jutottak eszembe: Itt van egy csodálatosan szép épület és udvar, amit hétköznap csak délután használunk, mi lenne, ha egy óvoda működne az épületben délelőttönként?

Akkor még semmit sem tudtam azokról a kemény feltételekről, amiknek egy óvoda működéséhez teljesülniük kell. Elmondtam gondolataimat Ficsór Ervin testvéremnek és kiderült, hogy őt már évek óta foglalkoztatja az óvoda gondolata. Ez már alaposabb elgondolásra késztetett.

Meggyőződésem, hogy minden gyülekezet életében vannak Istentől rendelt idők (kairoszok). Nem véletlen az, hogy gyülekezetünkben sok fiatal család van, több mint nyolcvan tizennégy év alatti gyermek, hogy szép számban születnek gyermekek, hogy van sok pedagógus, hogy imaházunk környékén sok fiatal család él és mindez most. Az is eszembe jutott, hogy kislányunk egy rendkívül jó légkörű református óvodába járhatott Kolozsváron, és nagyon jó volt őt a fizikai mellett lelkileg is biztonságban tudni. Az előbbi érvek viszont nem a legerősebbek.

Ami leginkább elindított az óvodaalapítás felé, az a társadalomban és a családban végbemenő változások. Hatvan évvel ezelőtt még eszébe nem jutott senkinek gyermekét bölcsődébe, óvodába adni. A gyermekek fejlődési közege a szűk, és a tágabb család volt. Mára ezek a nagy családok eltűntek, a tágabb család tagjai gyakran egymástól távol élnek. Maradt a szűk család, de még ez sem érintetlenül:, hiszen gyermekeink ébren töltött idejük kétharmadát különféle gyermekközösségekben, intézményekben töltik. És jóllehet ezek soha nem vehetik át a család szerepét a gyermekek életében, mégis egyre meghatározóbb szerepet kapnak. Minél kisebb egy gyermek, annál meghatározóbb ez a szerep. A hatalmas szükségből mi csak egy parányit tudunk lefedni egy keresztyén értékekre alapuló óvodával.

Antalné Sztasák Márta

Antalné MártiSzeretném leírni azt, hogyan "keveredtem bele" ebbe az óvoda ügybe. 20 éve, hogy Kecskemétre hívott el Isten minket Lacival (férjemmel). A gyülekezetben felkértek, hogy kapcsolódjak be az akkor még kis létszámú bibliaköri munkába. Kértem Isten vezetését, és Isten akkor egyértelműen rámutatott arra, hogy végeznem kell ezt a szolgálatot. Teltek az évek, mi is kaptunk három gyermeket Istentől ajándékba, és egyre több mindent tanított nekem Isten a gyermekekről, a gyermekektől. Nagyon sok örömet adott Isten nekem rajtuk keresztül - mind a családban, mind a gyülekezeti bibliakörben.

2005 március 15-én szólt Sámuel, a lelkipásztorunk, hogy szeretne velem beszélni. Leültünk az irodájában, és elmondta, hogy Istentől vett látása az, hogy itt óvoda létesüljön (Ficsór Ervin gyülekezetvezetővel teljes egységben, aki már évek óta mondta ezt). Sámuel azt kérte, hogy segítsek az óvoda megszervezésében, és ne is mondjak semmit, csak imádkozzak ezért.

Hát nekiláttam imádkozni: Isten nem sokáig váratott a válaszra. Két nap múlva - sorba olvasva a Bibliát - a Példabeszédek 3,5-6-ot kaptam. "Bízzál az ÚRban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj! Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet." (Újra és újra megerősítette ezt Isten többször még...) Így ezzel a bizonyossággal indultam neki, bízva Istenben. Felkerestem összesen 9 keresztyén óvodát személyesen, és Isten rajtuk keresztül is erősített: mindenhol arról számoltak be, hogy Isten vezetését, gondoskodását élik meg, és hogy túljelentkezés van óvodájukban.

Kiderült, hogy az óvoda indításához szükség van egy vezetői szakképesítésre, nekem pedig a kötelező továbbképzés miatt el kell végeznem egy tanfolyamot. Isten rendelte ki ezt is: pont abban az évben (se előtte évekig, se utána többet egyáltalán nem!) indítottak itt Kecskeméten egy ilyen képzést. Mivel GYES-en voltam, majd főállású anya lettem, nekem nem kellett kifizetnem a magas képzési díjat (azóta ez a lehetőség sincs!). Én magamtól nem kezdtem volna bele ebbe a képzésbe, de ezt az igét kaptam: De ez alkalom lesz nektek a tanúságtételre. (Lk 21,13). Így utólag is nagyon hálás vagyok Istennek ezekért a lehetőségekért.

Isten azóta is mindig arra szólít fel, hogy a (közben folyamatosan) felmerülő nehézségek ellenére higgyek, bízzak Benne. Hol a napi csendességeimben, hol igehirdetésekben, hol egy ajándékba kapott tollon lévő igén keresztül szólít fel arra, hogy "ne a láthatókra nézzek", "az igaz ember hitből él", "minden lehetséges annak aki hisz", "Istennek minden lehetséges".

Időnként elkeseredem: például amikor kezdtem beleásni magam az óvodával kapcsolatos törvényekbe, rendeletekbe, jogi szabályozásba, és rájöttem, hogy ez egy vég nélküli labirintus, és hogy nekem ez nem megy. Aznap este a "Mai Ige" (napi áhítatok) sorozatában ez az ige volt soron: "...Légy erős és bátor,... Maga az ÚR megy előtted, ő lesz veled. Nem hagy el téged, és nem marad el tőled. Ne félj hát, és ne rettegj!" (5Móz 31,7-8). Ezek után nem volt több kérdésem Isten felé... Isten meggyőzött!

Így, Istenben bízva indulunk erre a szolgálatra.

2007. nyara

 

Az óvoda krónikája

Antalné Sztasák Márta: (óvodavezető): próbáltam összegyűjteni a fontosabb eseményeket. 

2005. márciustól 2007. augusztusig – A játszóház indulásáig

2005.

Mike Sámuel lelkipásztorunk, és dr. Ficsór Ervin a gyülekezetvezetőnk közösen kapták Istentől a látást, hogy indítsunk be az imaház épületében egy óvodát. Gyülekezetünkben nagyon sok gyermek van, de úgy gondolták, hogy ez a keresztyén értékek átadására, és az evangélizációra is jó lehetőség lenne.

2005 márc. 15.

Sámuel felkért, hogy nézzek utána, hogy milyen feltételei vannak az óvoda beindításának, és segítsek a megszervezésében.

2005 ápr.-máj.

 • Megkerestem kilenc keresztyén óvodát, és mindenhol arról számoltak be, hogy Isten gondoskodását élik meg, és hogy óvodájukban túljelentkezés van.
 • De az is egyértelmű lett előttem, hogy nagyon nagyon bonyolult ez az egész: engedélyek, szabályzatok, törvények, jogszabályok, stb.
 • Ezt az Ígét kaptam ekkor, ami végig kísért: „Bízzál az Úrban teljes szívedből, és ne a magad eszére támaszkodj! Minden utadon gondolj Rá, és Ő egyengetni fogja ösvényedet!” Péld. 3; 5-6
 • Kiderült, hogy szükség van egy vezetői képesítésre is, ezért beadtam a jelentkezésemet -a kivételesen éppen Kecskeméten induló…, nekem még, mint GYES-en lévő anyukának utolsó évben ingyenes …– két éves vezetőképzőre.
 • Bildné Évát ( gyülekezetünk akkori takarítóját ) nagyon alkalmasnak láttuk leendő óvodánk dajka nénijének, ezért beiskolázta a gyülekezet a dajka-képzőbe.
 • Kiderült, hogy meg kell építeni a két csoportszobát öltözővel, mosdókkal az imaház mellé, mert úgy fogják majd engedélyezni.

2006. márc.

 • Pappné Ildikó –az imaházat is Ő tervezte- beadott egy tervet, de elutasította a város, hogy ne alacsony tetővel építsük. Így akkor alul lenne az óvoda, fölötte egy gondnoklakás és egy, pl. ifjúsági tér.

2006. dec.

 • A gyülekezet vezetősége megszavazott óvodavezetőnek.
 • Pappné Ildikó beadta az óvoda terveit engedélyezésre.

2007. jan.

 • Az Alapító Okiratot beadtuk – márc.8.-ra kaptuk meg.
 • Összeállítottuk az óvoda honlapját és egy prospektust.

2007. márc.

 • Az igényfelmérésre kb.40 család érdeklődött a gyülekezeten kívülről.
 • Eldőlt, hogy indítjuk a játszóházat addig, míg fel nem épül az óvoda.
 • Isten csodája volt, hogy három hónap alatt megkaptuk az építési engedélyt.
 • Az Építő Simon cég tett egy felajánlást: megbízik bennünk, és felépíti az óvodát utólagos fizetéssel! (17 millió Ft gyűlt össze eddig; összesen, ha három ütemben épülne: 30+8+8 millió volt az árajánlatuk.)
 • De a gyülekezet vezetősége mégis úgy döntött, hogy várnak az építéssel – felmerült köztük, hogy külön épületben legyen az óvoda.

2007. jún.

 • A gyülekezet megszavazta, hogy kérjünk az önkormányzattól az óvoda építéséhez még telket, a meglevő mellett.

2007. aug.

 • A szülői értekezleten kiderült, hogy 11 gyülekezeten kívüli, és 4 gyülekezeti család tudja vállalni a csak de. működő játszóházat.
 • Mongyiné Noémi tudott jönni segíteni folyamatosan, amit szolgálatként, teljesen ingyen végeztünk. (A gyülekezetből többen jöttek még segíteni.)
 • Célunk az, hogy a gyerekekkel együtt a mindennapokban találkozzunk Istennel, és a gyerekeken keresztül pedig elérjük és hirdessük az örömhírt a szüleiknek, rokonaiknak, ismerőseiknek is.
 • 30.-án megszavazott a városi közgyűlés 1000m2 telket a gyülekezetnek az óvoda építése miatt.
  (Később derült ki, hogy nem rendezett a tulajdon-viszonya a teleknek.) 

2007. szeptembertől 2008. február 16-ig - Játszóház

2007 szept.

 • Varjú Lajossal voltunk az oktatási osztályon, hogy ideiglenes működési engedélyt kérjünk az egy csoportos óvodánknak, amíg felépítjük. Ilyet nem adtak, de mondták, hogy rendes működési engedélyt kérjünk.
 • Aznap reggel kaptam ezt az Ígét: „ Ímé nyitott ajtót adtam eléd, amit senki be nem zárhat. Ímé megtérőket adok neked a Sátán zsinagógájából.” Jel.3,8.
 • Sokan megpróbálták „becsukni” az ajtót, de Isten nem engedte, Neki más volt az akarata.

2007 nov.

 • Beadtuk a működési engedélyhez a rengeteg papírt.
 • Beindítottuk az óvodás házicsoportos imakört nálunk, ahova minden családot meghívtunk a játszóházból.

2007 dec.

 • A vezetőség elhívott egy hosszú beszélgetésre, utána pedig megerősítette az óvodavezetői megbízásomat.
 • Pappné Ildikó beadta a rendeltetésmódosítást az imaház alagsorára, hogy óvoda lehessen. De sokáig nem kaptunk választ. ( Később kiderült, hogy félreiktatták, és ezért nem intézkedtek…)

2008 jan., febr.

 • Isten vezetésével ( nem véletlen!) találtam egy 19/2002.1.sz.melléklet 2.2 pontja 3. bekezdését, miszerint 50 fő alatt más rendeltetésű épületben is lehet óvoda, ha le van zárva, és van játszótere!
 • Így nem kellett az elkallódott papírra várni tovább.
 • Rengeteg tárgyalás, egyezkedés, engedélyek beszerzése, tűzgátló ajtók beszerelése következett nagyon gyorsan, mert febr.1-re meg kellett szerezni a működési engedélyt azért, hogy megkapjuk a normatív támogatást. Isten sok „földi angyalt” küldött a segítségünkre.
 • 31-én kijött az ANTSZ képviselője is, így minden meglett – volna. 

2008. február 12-től 2008. augusztusig – Első tanév

2008 febr.

 • Sajnos a jegyző aláírása mellé csak febr. 12.-i dátum került, így ugyan megkezdtük 25 fővel az egész napos óvodát, de a normatív támogatást -az ígéretek ellenére- nem kaptuk meg. (Ez csak máj.-ban derült ki, emiatt 4 millió Ft hiány lett ebből.)
 • A felállás: Bildné Éva-dajka, Surányiné Tünde-óvodatitkár és könyvelő félállásban, Mongyiné Noémi-óvónő, Antalné Márti-vezető+óvónő.
 • A 25 gyermekből 9 a gyülekezetből, 16 kívülről jött.
 • Kértük Isten segítségét, mert szükségünk lett volna valakire, aki du. ott tud lenni segíteni, miután a dajkánknak lejár a munkaideje. A másik nehéz kérdés az egymás helyettesítése volt a saját, és gyermekeink betegsége esetén. Vártuk Isten segítségét ezekben a kérdésekben is.
 • 15-én tartottuk az óvoda nyitó-partiját a 25 óvodásunk családjával: közös játékokkal, báránykás tortával, szeretet-vendégséggel.
 • 24-én a gyülekezetben ünnepélyes tanévnyitó volt, ahol az óvodások énekeltek, bibliai verseket mondtak.
 • Megtért a játszóházas gyerekek családjából az első anyuka. Nagyon hálásak voltunk, hogy Isten munkálkodott köztünk.

2008 márc.2.

 • Az óvoda dolgozóinak kirendelése a gyülekezetben.

2008 máj.-jún.

 • Újabb csoda derült ki: a szept.-i új költségvetés tervezésénél nagyon meglepődtünk, amikor 12 millió bevétel és 8 millió kiadás jött ki. Tehát Isten előre gondoskodott arról, hogy meglegyen majd a hiányzó 4 millió Ft.
 • 16-án évzárót tartottunk a gyermekek által tartott rövid bemutatóval (az elveszett bárány példázattal), és az udvaron piknikezéssel.
 • Elbúcsúztattuk egyetlen –februártól hozzánk járó, de most- iskolába menő lánykánkat: Kóti Gerdát.

2008. szeptembertől 2009. augusztusig – Második tanév

2008 szept.

 • 21-én volt a gyülekezettel az évnyitónk: a Sisa-Shooo keretében. (Sisa Attila műsora, Erika énekelt, bohócok, az elveszett bárány eljátszása, közös éneklés, imádkozás..)
 • Az önkormányzattól értesítették a gyülekezetet, hogy az általunk kapott telekkel kapcsolatban polgári peres eljárást kezdtek egy magánszeméllyel szemben.

2008 nov.

 • Tünde szólt, hogy nem tudja tovább vállalni az óvodatitkári munkát. Így Isten vezetését kérve, a már megtért anyukát, Csorba Editet kértük fel erre – febr. 1-től. Így megoldotta Isten a du.-i segítség égető kérdését.
 • A házicsoportunkkal családosan kirándultunk Tőserdőre: nagy séta után szalonnasütés, játszás,…
 • A kisebb testvérek várható jövetele miatt beadtuk az önkormányzathoz a csoport max. létszámának emelésére a kérelmet: 25-ről 30-ra. Így módosítani kellett az Alapító Okiratot is, és a Működési Engedélyünket is.

2009 febr.

 • Jöttek a 3. életévüket betöltött kistestvérek, így 30 lett a létszámunk.
 • Megünnepeltük a működésünk első évfordulóját: szülőkkel közös játék, tombola, szülinapi torta, lufizás.
 • Isten kegyelmeként megtapasztalhattuk egy óvodásunk imádságainak meghallgatását: a széthullott családjának helyreállását, szüleinek Istenhez való közeledését.

2009 márc.

 • Lejárt az építési engedély, ezért Pappné Ildikó, a tervező, beadott egy hosszabbítási kérelmet. (Jún.-ban kaptuk meg : jövő márciusig él.)
 • Üzent nekünk egy számunkra ismeretlen „angyal”, hogy van egy pályázati lehetőség GYES-ről visszajövő anyuka foglalkoztatására. Így Isten ajándékaként rengeteg papírmunka és izgalom után kaptunk ajándékba májustól 7 hónapra ingyen egy óvónőt: Mészáros Ágit. A helyettesítések nehéz terhe ezzel lehullott rólunk.

2009 máj.-jún.

 • Okoskocka fejlesztő-játék továbbképzést szerveztünk az óvodánkban három szombaton, melyen mind a hárman (óvónők) részt vehettünk. Varjúné Katitól megkaptuk a teljes készletet ajándékba. Kati szolgálatból ingyen jön felmérni és fejleszteni a gyerekeket hetente kétszer.
 • Az évzárón a gyermekek eljátszották a tékozló fiú példázatát.
 • Elbúcsúztattuk nagycsoportosainkat: Mike Botit, Balog Mirellát, Surányi Kristófot, Sipos Ábelt.
 • Békésszentandrásra mentünk kirándulni a házicsoportunkba járó családokkal: bográcsozás, vizibiciklizés, kirándulás is volt.

2009. szeptembertől 2010. augusztusig – Harmadik tanév

2009 szept.

 • 26 gyermek van a csoportban.
 • 13-án az óvodai évnyitón dr Tapolyai Emőke tartott egy fantasztikus előadást a gyermeknevelésről, melyet a gyülekezettel együtt közös ebéd követett.
 • Varjúné Kati, mint fejlesztő pedagógus, heti 6 órában dolgozik az óvodánkban: felméri a gyermekeket, és egyénileg fejleszti őket.

2009 dec.

 • Mészáros Áginak lejárt a hét hónap pályázati munkaviszonya, így 4 órában dolgozik tovább.

2010 febr.

 • Négy kiscsoportos gyermek beszoktatásával 30 fő lett a létszámunk.
 • 12-én az óvoda 2. szülinapját ünnepeltük: hálásak vagyunk Istennek a sok csodáért, élményért, melyekről a képeket közösen néztük meg.
 • A gyülekezet elöljárósága megszavazta a Pappné Ildikó által tervezett új terv-variációt: az új óvoda egy nyaktaggal megtoldva épülne az imaház mellé.

2010 máj.-jún.

 • Évzárónkon a Bibliából Naámán történetét játszották el a gyermekek.
 • Elbúcsúztattuk nyolc iskolába menő báránykánkat: Antal Csillát, Bene Normit, Molnár Lídiát, Szabadi Andrást, Kis Sebestyént, Mészáros Grétit, Dubecz Grétit, és Tasy Adriennt.

2010. szeptembertől 2011. augusztusig – Negyedik tanév

2010 szept.

 • Hat új kiscsoportos érkezett hozzánk, akik nagyon gyorsan beilleszkedtek, így 28 gyermekkel kezdtük ezt a tanévet.
 • Évnyitó istentiszteletünkön énekeltek a gyermekeink, majd addig, míg a szülőknek Mike Sámuel lelkipásztorunk tartott előadást a gyermeknevelésről, a gyermekeknek Sisa Attila és csapata adott színvonalas „hajós” műsort.

2010 okt.

 • Sajnos Csorba Edit nem tudta tovább vállalni az óvodatitkári munkát, így Simon Anna vette át tőle napi 4 órában ezt a szolgálatot.
 • A városi tervtanács háromszori elutasítása után végre Pappné Ildikó elkészülhetett az óvoda legújabb tervével, melyet beadtunk engedélyezésre.

2010 dec.

 • A szakhatóságok két hét alatt megadták az engedélyt, kivéve a tűzoltóságot, ahol másfél hónapot igényelt ez a folyamat. Így december 15-én kaptuk meg az óvoda építési engedélyét.
 • December 19-én az óvodások újra felléptek a gyülekezet karácsonyi koncertjén.

2011 jan.

 • 10-én az elöljáróság, 16-án a gyülekezet is megszavazta az óvoda építésének kezdését.
 • 17-én felállt az építési bizottság Papp Gézával, Antal Lászlóval, Ficsór Ottóval és Simon Gergővel (Ő csak az építő kiválasztása után csatlakozik.). Imádkozunk, hogy Isten áldja meg a szolgálatukat! Ha Isten is úgy akarja, akkor az Ő kegyelméből és dicsőségére, 2011 szeptemberében szeretnénk indítani a két csoportos óvodát.

2011 febr.

 • Történelmi pillanat: 5-én elkezdték, és egy hét alatt megcsinálták a gáz-kiváltást.
 • Közben minden előkészület megtörtént, így 15-én megkezdődött az alapozás, cölöpözős technikával. Isten kegyelméből még a nagy havazás előtt, 21-én be is fejezték a 200 cölöp betonozását.19-én szombaton 25 önkéntes segítő kiásta a gerendarács helyét.25-én pénteken az Építési Bizottság, egész heti tárgyalás-sorozat után meghozta döntését a szerkezetépítés kivitelezőjének kiválasztásáról.

2011 márc.

 • Egy nagyszabású közös ásás után Tőzsér Gyula cége cölöpözős technikával elkészítette az óvoda alapjait. Az alap-lemez lebetonozása után elkezdte a Dobossy cég a falazást és az oszlopok betonozását.

2011 ápr.

 • Megtörtént a födém pallók beemelése, vasalás, villanyszerelés, és a födém lebetonozása után elkezdődött az emeleti szinten a falazás. Szabadi Tamás ingyen elhozta a Rákóczi úti bezárt CIB Bankból kapott rengeteg szekrényt. Miskolc környékéről eljöttek hárman szolgálatként ingyen a belső falakat felhúzni.

2011 máj.

 • Elkészültek a belső lépcsők, a fa födém a helyére került. A tetőt is elkezdték, majd a belső vakolás is elindult.

2011 jún.

 • A tetőt benejlonozták, elkezdték a cserepezést, a tetőablakokat berakták, a betont leszigetelték, a szolgálatból vállalt őrbottyáni segítők a gépészeti és az ócsaiak a bádogozási munkákat is elkezdték, a burkolási munkálatok is elindultak.
 • Elbúcsúztattuk 11 iskolába menő nagycsoportos báránykánkat: Angyal Mátét, Beckwick Izsákot, Borsos Verát, Endre Mátét (Bubut), Kolozsvári Jázmint, Mongyi Andrist, Pál Kristófot, Stróbl Anitát, Subicz Bogit, Tibai Papp Leventét, Tóth Bogit.

2011 júl.

 • A nyílászárók a helyükre kerültek, beállványozták a külső falakat a szigeteléshez, a lámpák is felkerültek a helyükre.

2011 aug.

 • Kifestették kívülről-belülről az épületet, a külső lépcsők, korlátok is elkészültek, a gépészeti, bádogos, burkoló, asztalos munkák is befejeződtek. Megküzdöttünk a Tűzoltősági előírásokkal, és a vízmintával.
 • De Isten dicsőségére minden elkészült időben, és augusztus 22-én megkaptuk a Használatbavételi engedélyt, 29-én pedig a Működési engedélyt. Minden segítőnek - bármilyen formában is tette ezt, - nagyon szépen köszönjük!!! Isten áldását kívánjuk életükre!!!

2011. szeptembertől 2012. augusztusig - Ötödik tanév

2011 szept.

 • 3-án szombaton volt az új, két csoportos óvoda megnyitója, melyen részt vett az egyház vezetése részéről Mészáros Kornél Főtitkár, a város részéről Mák Kornél Alpolgármester Úr, és Engert Jakabné Területi Képviselő.
 • 5-én birtokba vehette a két csoportnyi gyermek az új óvodát: a kisbáránykák létszáma 30, (ebből 9 gyülekezeti), a nagybáránykáké 24, (ebből 4 gyülekezeti gyermek). 17-en maradtak a régi óvodásaink közül, és 37 új gyermeket várunk folyamatos beszoktatással.
 • Szeptember elsejétől Simon Anna óvónőként, Zsámbókiné Pordán Nikolett óvodatitkár-dajkaként szolgál velünk.

2011 dec.

 • A Csörömpölők együttes volt vendégünk egy fergeteges téli koncert erejéig.
 • 10-én a karácsonyi készülődés jegyében volt az imaházban egy szombat du.-i programunk: bábozással, énekléssel, kézműveskedéssel.
 • Az összes bárányka óvodás gyermek fellépett a gyülekezet karácsonyi koncertjén.

2012 febr.

 • 10-én tartottuk a Bárányka-bulit, ahol hálát adtunk Istennek, hogy az ötödik tanévben járhatunk már. Volt egy kis meglepetés műsor a szülőknek, közös játék, szeretetvendégség, és az elmaradhatatlan lufi-buli.
 • 20-án tartottunk egy közös játszóházas délelőttöt a tornateremben, ahol elővettük a sok-sok mozgásfejlesztő játékunkat.

2012 ápr.

 • A Húsvéti készülődésen megint nagyon jól éreztük magunkat: volt közös éneklés a lelkipásztorunkkal, bábelőadás, kézműveskedés, és alma-parti.
 • Kiss Csaba, Szomor Sándor és Patonyai Sanyi bácsi vezetésével, (és több apuka segítségével) precíz, áldozatos, gyors munkájuk eredményeként készen lett az új csodálatosan szép udvarrész. Gyönyörű virágoskert, gyepszőnyeg látványát élvezhetjük minden nap.

2012 máj.

 • Sok programunk volt: részt vettünk a Madarak és fák napja, a Föld napja rendezvényeken, eljött hozzánk a Lóca együttes vendégségbe.
 • Minden hónapban elhívtuk Barkóczi Titanillát a Furfangos bábparavánjával játszani.
 • 18-án volt a tanévzáró parti, melyen az új kiscsoportosok is nagyon bátran énekelték, játszották az elmúlt tanévben tanultakat. A műsor után a hot-dog partin lehetett virslit, szalonnát és mályva cukrot sütögetni.
 • 30-án elkészült az új óriási homokozónk, mely összeszerelését Virág Eszterke nagypapája, és Trungel Luca apukája vállaltak – szeretetből feláldozva idejüket.

2012 jún.

 • 9-én újra elfogadtuk a szerdai szülői körrel Tóth Lajos családjának meghívását a tiszaugi házukhoz. A délelőtti nagy séta, majd közös ebéd után kihasználtuk a nagy meleget, és fürödtünk egy nagyot a Holt-Tiszában.
 • 15-én a Búcsú-partin búszúztunk el azoktól a „báránykáktól”, akik elmentek óvodánkból: Pál Reni elköltözött családjával Zircre; Kóti Zsuzsi és Zsombi bekerülhettek a két osztályos logopédiai iskola-előkészítő csoportba; és iskolába engedtük Molnár Petit, Sipos Gergőt, Lőrincz Barnust, Borsos Benit, Tóth Enikőt. Hiányozni fognak…

2012 júl.

 • 25-én beadtunk egy pályázatot az óvodai családok, és dolgozók testi és lelki egészségneveléséhez kapcsolódva. Bizakodunk, mert gyorsasági pályázat volt, és mi az első nap beadtuk. Istenre bíztuk ezt is.

 

2012. szeptembertől 2013. augusztusig - Hatodik tanév

2012 szept.

 • 9-én tartottuk a tanévnyitó istentiszteletet, melyen a gyermekek éneklése, Igeversek elmondása után lementünk a tornaterembe, ahol Sisa Attila és csapata várt minket az interaktív műsorával. A szülőknek Tapolyai Emőke tartott közben egy fantasztikus előadást arról, hogy melyek azok a szavak, amelyekre éheznek gyermekeink.
 • 54 gyermekkel kezdtük meg a hatodik tanévet: közülük csak 10-en vannak a gyülekezetből.
 • Sajnos már a nyáron megkereste a gyülekezet elöljáróságát többször az óvodával szemben lakó egyik háztulajdonos, aki azóta mérnöki, ügyvédi és fényképész segítségét igénybe véve próbál érvényt szerezni sérelmeinek, miszerint nagyon zavarja Őt az óvoda. Imádkozunk békés megoldásért, Isteni békességért.

2012 okt.

 • Eljött hozzánk Budapestről a Kezeslábas Színház, akik néhány zokniból és ingből készített bábbal kápráztatták el a gyermekeinket mozgalmas előadásukkal.
 • Az Erdők hete programsorozat részeként az Arborétumba sétáltunk, és Sipos Mónika vezetésével izgalmas feladataink voltak.
 • A nagybáránykák a Vasútmodell-kiállítást az idén is meglátogatták.

2012 nov.

 • Szabó Matyi rendszeresen eljön hozzánk, és zenei foglalkozásokat tart a gyerekeknek, amiket nagyon várnak mindíg.
 • Titanilla is minden hónap utolsó péntekén elhozza a bábparavánját, és egy-egy meséjét.
 • Bízva a nyáron beadott Egészségnevelés-pályázat pozitív elbírálásában, saját felelősségre elkezdtük a megvalósítását. Szerdánként a szülői körökre hívtunk előadókat, és a végén piknik asztal mellett volt lehetőség a beszélgetésekre.

2012 dec.

 • A Katicabogár Együttes Budapestről érkezett hozzánk, és az értékes mondanivalójú énekeikkel mindenkit bevontak a játékokba. Senki sem maradt ki ezekből a táncokból, körjátékokból.
 • A karácsonyi készülődésen megnézett bábdarab, éneklés, kézműveskedés, és a gyülekezet karácsonyi koncertjén való szereplés segített a gyermekeknek is ráhangolódni a karácsony igazi lényegére.

2013 jan.

 • A Csörömpölők Együttes újra vendégünk lehetett, és így lehetőségünk volt sokat énekelni, táncolni Velük együtt.

2013 febr.

 • 8-án kaptunk egy levelet, hogy az Egészségneveléses pályázatunkat tartaléklistára teszik pénzhiány miatt. Sajnáljuk, de reménykedünk még, hátha Isten csodát tesz. Azért mi folytatjuk a megvalósítást Istenben bízva, mert nagyon sokan eljönnek a programokra.
 • 15-én tartottuk az óvoda 6. tanévét ünneplő Bárányka-bulit. Mindenki bohóc álarcot készített magának, és a bohócos versek, énekek után Pintér Béla A bohóc című dalára előadtuk a koreográfiával betanult táncunkat. Az elmaradhatatlan, szülőkkel közös bohócos-játék, báránykás-torta, és lufi-buli után mindenki haza vihette a saját maga által kiválasztott tombola játékot.
 • Az Erdők hete programsorozat részeként az Arborétumba sétáltunk, és Sipos Mónika vezetésével izgalmas feladataink voltak.

2013 máj.

 • Az Arborétumban az összes gyermekkel részt vettünk a Madarak és fák rendezvényen. Nagyon élveztük a gyögyörű időt, a változatos játékokat.
 • 24-én tartottuk a tanévzáró-partinkat, melyre a Baranyi család meglepett minden óvodást és felnőttet óvodai logós egyenpólóval. Köszönjük nagyon szépen! A műsorban a Teremtés 7 napjára felépítve mondták el a gyerekek az egész évben tanult dalokat, verseket.

2013 jún.

 • A búcsú-partin közös imádsággal, játékkal köszöntünk el a 7 iskolába menő nagybáránykától: Müller Lencitől, Subicz Bogitól, Szabó Annától, Fekete Zsozsótól, Mészáros Simitől, Stróbl Ádámtól és Kollár Tomitól.
 • 21-én kaptuk meg az értesítést arról, hogy az Egészségneveléses pályázatunkat a tartaléklistáról visszaemelték, és támogatják. Istené a dicsőség ezért is! 

 

2013. szeptembertől 2014. augusztusig - Hetedik tanév

2013 szept.

 • 53 gyermekkel kezdtük meg a hetedik tanévet, (közülük csak 11-en vannak a gyülekezetből), és Simon Anna óvónő nélkül, - aki angol nyelvű óvodai csoportban folytatja munkáját másik óvodában.
 • Az egész nyári, rendkívül intenzív előkészület után 1-től kellett elkezdtük az Egészségneveléses pályázatunk megvalósítását a júniusi tartaléklistáról történő visszaemelés után.
 • 15-én tartottuk meg az Egészségnapot összevonva a tanévnyitó istentisztelettel, melyen 344 fő vett részt. De. dr Pécsi Rita neveléskutató fantasztikusan eleven, pörgős, humoros, példákkal teletűzdelt előadását élvezhettük. A közös, egészséges ételekkel tarkított szeretetvendégség után még két interaktív előadáson vehettünk részt. Közben a gyermekeknek aszfaltrajz-verseny, és focibajnokság volt. Utána következett a fergeteges közös családi vetélkedő, ahol az állomásokon a testi-lelki egészségünk szemlélete, gyakorlata fejlődhetett.
 • Lehetőségünk volt újra szőlőt préselni Misi bácsival, aki hozott szőlőt, darálót, prést is, hogy a gyerekek készíthessék el maguknak a mustot.

2013 okt.

 • Az Erdők hete rendezvényen ismételten rész vettünk az Arborétumban.
 • 23-án közös családi kirándulást szerveztünk Tőserdőre, ahol Isten megajándékozott minket gyönyörű napsütéses meleggel, sok-sok játékkal, sportolással, beszélgetéssel. 52 felnőtt és 62 gyermek jött el a túrára babakocsikkal, kismotorokkal, futóbiciklikkel. A pályázatból egy közös ebédre is lehetőségünk nyílt.

2013 nov.

 • Szabó Matyi már nem tudta folytatni a zenei foglalkozásokat, így Lőrinc Marci apukája, András bácsi vállalta el. Köszönjük mindkettőjüknek!
 • Titanilla is minden hónap utolsó péntekén elhozza a bábparavánját, és egy-egy meséjét.
 • Mike Laura jött segíteni nekünk dajkai munkakörben.

2013 dec.

 • A kecskeméti Trallali Társulat látogatott el hozzánk, amikoris megtanítottunk a gyerekekkel egy bohócot énekelni.
 • A karácsonyi készülődésen a közös éneklés után megnézhettünk egy bábdarabot a süniről, aki nagyon „szúrós” volt, de megváltozott. Kézműveskedési lehetőségek közül is választhattak a gyermekek, - és szüleik is.
 • A gyülekezet karácsonyi koncertjén újra bátran, lelkesen kiálltak óvodásaink is énekelni, verseket mondani.

2014 febr.

 • 14-én ünnepeltük Isten kegyelméből az óvoda 7. tanévét a Bárányka-bulin, melyet Mike Sámuel gondolataival nyitottunk meg. A hóember álarcos gyerekek hóemberes verseket, énekeket adtak elő szüleiknek, majd a szülőkkel közös tánc és hóember barkácsolás után a hagyományos báránykás-torta, és lufi-buli után a gyerekek haza vihették a saját maguk által kiválasztott tombola játékokat.
 • Igyekeztünk több új hagyományt is bevezetni: ilyen volt az izgő-mozgó nap, ahol a tornateremben az összes mozgásfejlesztő játékot elővéve a gyerekek szabadon választhattak az eszközök közt. A saját készítésű tízórai is nagy sikert aratott, ahol nem volt probléma egyik zöldség elfogyasztásával sem. A mackó-napon mindenki az otthoni macijával jött a tornaterembe tornázni, énekelni, verselni, mesélni.

2014 ápr.

 • A pályázatunkat egy fantasztikusan kalandos közös biciklitúrával zártuk le hivatalosan: 29 felnőtt és ugyanennyi gyermek indult el esőben, és érkezett meg gyönyörű napsütésben. Hálásak vagyunk Istennek ezekért a programokért, amikre a pályázat keretében kerülhettek megrendezésre.
 • Az egészségneveléses pályázat programjain nagyon nagy érdeklődéssel vettek részt a szülők: több vendégelőadót is tudtunk hívni, akik előadásain egyre nagyobb volt a létszám.
 • A Kezes-Lábas Színház újra ellátogatott hozzánk Budapestről, és a gyerekek nagyon aktívan bekapcsolódtak az előadásba.

2014 máj.

 • A Madarak és fák napi programra kisétáltunk az arborétumba az összes báránykánkkal. Az év madarával, a túzokkal is megismerkedhettünk.
 • A zene-bona napokon a tornateremben együtt zenéltünk, dalosjátékokat játszottunk, hangszereztünk.
 • 23-án rendeztük a tanévzáró-partinkat, melynek végén nem maradhatott el a hot-dog parti a salátákkal, süteményekkel.
 • Kimentünk a dombhoz játszóterezni, és a városunkba látogató cirkusz felvonulását is megnéztük a gyerekekkel.

2013 jún.

 • Óvodásaink egy héten keresztül szedték fel a saját maguk által vetett, öntözött, gyomlált borsót, amit utána jóízűen el is fogyasztottak.
 • Laura tanulmányai miatt sajnos nem tud tovább velünk dolgozni.
 • 13-án a közös búcsú-partin imádsággal, játékkal köszöntünk el a 13 iskolába menő nagybáránykától: Kiss Mónika, Virág Eszter, István Csepke, Szilvási Lilien, Major Nóra, Csontos Gréta, Seres Martin, Farkas Áron, Prikidánovics Lívia, Tóth Enikő, Zsámbóki Panna, Vetési Ábel , Müller Alíz hagytak itt bennünket. Nehéz volt elbúcsúzni tőlük, de mindig szeretettel visszavárjuk őket!
   

 

2014. szeptembertől 2015. augusztusig - Nyolcadik tanév

2014. szept.

 • A 12 új kisbáránykánkkal 51-en lettünk erre a tanévre. Sajnos ebben az évben nem tudtunk kívülről felvenni senkit, mert annyi testvér és gyülekezeti gyermek jött óvodánkba. Simon Anna újra a nagybáránykák csoportjában óvónő, - nagy örömünkre. Zsámbókiné Niki  pedagógus asszisztensként is besegít a gyerekek közt végzett szolgálatunkba.
 • 14-én vasárnap du. az óvodai tanévnyitó istentiszteleten a báránykák műsora után - a szülői körökről jól ismert - Varga György tartott előadást a szülőknek.
 • 30-án kisétáltunk az Arborétumba a kisbáránykákkal együtt az Erdők hete rendezvényre, ahol láthattunk - és hallhattunk - igazi fakivágást, erdész-zenekart, simogathattunk róka és vaddisznó-bundát, kóstolhattunk ehető magvakat.

2014. okt.

 • A vasútmodell kiállítást ebben az évben sem hagytuk ki: busszal elmentünk a gyerekekkel.
 • Oláh Zoli és felesége Rózsa elvállalták, hogy 2-3 hetente tartanak óvodásainknak hangszeres-zenés-interaktív foglalkozásokat. A gyerekek már az első alkalommal megszerették őket, amikor eljátszották az elveszett bárányka példázatát
 • Az esős napokon sem szomorkodtunk, hanem a tornateremben izgő-mozgó napokat tartottunk.
 • A gesztenyekereső-kalandtúránk sem maradhatott el az idén sem: minden kiskosár megtelt a sok-sok gesztenyével a séta végére.

2014. nov.

 • Kihasználtuk a gyönyörű napsütéses őszi időjárást, és egy délelőttöt a dombnál töltöttünk: falevél dobálással, játszóterezéssel, focizással.
 • A szülőknek nyílt hetet tartottunk, ahol sokan eljöttek, hogy együtt játszhassanak, kézműveskedhessenek a gyermekeikkel, és bepillanthassanak az óvodai életbe. Nagy élmény volt a gyerekeknek az is hogy együtt uzsonnázhattak a szüleikkel.
 • Új, igazi gereblyéket vettünk, amikkel hetekig szorgoskodtak a gyermekek.
 • Budapestről a Kezes Lábas Színház jött el hozzánk egy zenés előadást tartani, melyben a négy évszakról hallgathattunk verseket, énekeket, mondókákat. A végén nem maradhatott el a közös tánc sem.

2014. dec.

 • Óriási örömünkre végre elkészült az óvoda előtti út leaszfaltozása. Köszönjük szépen a Városunk Önkormányzatának!!!
 • A Mikulás-játékunkat most nem a csoportszobákban külön-külön, hanem együtt az összes báránykánkkal a tornateremben játszottuk.
 • 11-én újra megörvendeztetett minket a Katicabogár együttes az interaktív koncertjével. Egy pályázat segítségével kedvezményesen vehettünk részt a műsoron, és vendégeket is tudtunk hívni: a Juhar utcáról, és a Noé Bárkája Óvodát.
 • A karácsonyi készülődésre nagyon sok család eljött. Régi óvodásaink is lelkesen vettek részt a színdarab megtekintésén, a közös hangszeres zenélésen, éneklésen, és az Úr Jézus szülinapjának megünneplésén, melyen a tortán még a gyertyát is elfújtunk. Egy óvodás család meglepett bennünket több száz mézeskaláccsal, amelyet a gyerekek díszíthettek ki, mielőtt megették.
 • A karácsonyi koncerten Pintér Bélának az Angyalének zeng énekére a gyerekekkel együtt találtuk ki a koreográfiát. Így méginkább örömmel, lelkesen adták elő a kiemelkedően nagyszámú közönség előtt.

2015. jan.

 • Sikerült elhívnunk a Kecskeméti Tanítóképző Főiskola gyakorló óvodájának óvónőiből alakult profi bábcsoportot. Különleges volt az élő zenei kíséret a Suszter manói mese előadása közben.

2015. febr.

 • Kihasználtuk az egyszeri hóesés pár napját, és festettünk havat, hóesést, szánkóztunk, és agy mini hóembert is tudtunk készíteni.
 • Az óvoda születésnapján tartott bárányka-bulin 4 foglalkozást önként kiválasztva tartottuk a verselést, éneklést, és a szülőkkel a közös játékokat. Voltak doktorok, építészek, tűzoltók és szakácsok. Itt búcsúztunk el Ági nénitől egy közös énekléssel, aki márciusra várja a kisbabáját.

2015. márc.

 • Zoli és Rózsa szenzációs műsorral készültek beöltözve indiánnak. Így még klasszabb volt a közös éneklés, verselés.
 • Elvetettük a gyerekekkel a borsót, és várjuk, hogy növekedjen.
 • Tavaszi sétánk során kerestünk aranyesőt, hóvirágot is. Nőnapon a fiúk felköszöntötték a lányokat.
 • Kokárdát festettünk, és lovat készítettünk március 15. alkalmából.
 • A húsvéti készülődésen a közös hangszerezés, éneklés, bábelőadás után sokféle kézműveskedés közül választhattak a gyermekek. Örültünk, hogy régi bárányka óvodásokkal is találkozhattunk.

2015. ápr.

 • A Kezes lábas színház elhozta a zoknikat, harisnyákat, ingeket, amelyekből ott a gyermekek szeme láttára készítették el a báokat. Bámulatos volt ez az élmény mindenkinek.
 • Az Attila mamájával meglepett bennünket egy mackós mesével, és macis sütivel. Paradicsom palántákat is kaptunk tőlük. Köszönjük szépen, nagy élmény volt!
 • A Föld napján résztvettünk a városi játékos rendezvényen, ahova busszal utaztunk be.

2015. máj.

 • Az anyukákat, nagymamákat felköszöntöttük az első vasárnap.
 • Az Arborétumban ünnepeltük a Madarak és fák napját a csodálatos napsütésben. Sok új információval is gazdagodtunk, és a tízóraizás után még sokat játszottunk közösen.
 • Végre kezdett érni a borsónk, így minden nap szedegethettük már.
 • A tanévzáró a gyermekek kedvenc témájára épült: a szavak nélküli könyvre. Mindenki választott az öt színből, és olyan színű pólóba öltözött be a műsor alatt. Csodálatos volt látni a gyermekek örömét, ahogy készülődtek erre az alkalomra. A jól megérdemelt hot-dog partin is jó hangulat volt, - és még napsütést is kaptunk ajándékba.
 • Egy gyors lehetőséget kihasználva lehetőségünk volt a Makrancos Kata mesejátékot megnéznünk az óvodánkban.
 • Külünleges felkérést kaptunk: a Katicabogár együttes megkért bennünket, hogy óvodánkban forgathassák a Báránykás énekükhöz a  video-klipet. Egy anyuka elhozta a kisbáránykájukat, ami még felejthetetlenebbé tette azt a napunkat.

2016. jún.

 • Nagyon egyedi volt az idei-búcsú-parti: ugyanis még soha sem ment el ilyen nagyszámú gyermek egyszerre. 18-an indultak el most az iskolába, és ezt nehéz volt megélnünk. Próbáltuk a búcsúzás szomorúságát közös játékokkal, fagyizással enyhíteni. De imádkozunk értük továbbra is. Iskolába mennek: Veres Lotti, Angyal Gréti, Csikós Dani, Trungel Luca, Nyakas Mimi, Tamasi Lili, Országh Boti, Németh Zselyke, Balanyi Jancsika, Szelgrád Orion, Nagy Anna, Nagy Levi, Ficsór Janka, Borsos Doni, Lőrincz Marci, Murányi Alida, Kollár Dani, Túri-Kovács Zsombi. Dobos Mira Angliába ment iskolába, Országh Arina Heténybe megy át, mert a szülők nem tudják megoldani a behordását.
 • Varjúné Kati egész tanévben kitartóan, türelemmel segítette munkánkat a gyermekek fejlesztésében. A gyerekek azért hadakoztak, üzleteltek vele, hogy minnél többször lemehessenek játszani az Okoskockákkal. A mozgásterápiás tornát is ő tartotta.
 • Minden hónap első és harmadik szerdáján megtartottuk a szülői köröket, amikre általában 20-25-en jöttek el. Közben biztosítottuk a gyermekek felügyeletét.

2015. szeptembertől 2016. augusztusig - Kilencedik tanév

2015. szeptember

 • A kilencedik tanévünket 50 gyermekkel kezdtük meg: 26 a kisbárányka, 24 a nagybárányka csoportba jár. 14 gyermeknek a szülei tagok  a gyülekezetünkben. A 18 új kiscsoportos gyermeket folyamatosan fogadtuk, miután meglátogattuk őket egy kis ajándékkal az otthonukban.
 • Ági néni helyére, - ameddig babázik otthon, - Ullmann Marika jött óvónőnek. A gyerekek is hamar megszerették őt.
 • A kiscsoportosok nélkül mentünk ki az Arborétumba az Erdők hete programra, ahol jó volt újra találkozni Sipos Mónikával, és játszani izgalmas játékokat.
 • Évnyitónk egész napos program volt 20-án: a gyermekek műsora után Mike Sámuel, lelkipásztorunk tartotta az istentiszteletet. Majd a szeretetvendégség-ebéd után közös focizás, ping-pongozás, aszfaltrajzolás, csocsózás, léghokizás, jéghokizás, papír-repülőhajtogatás és reptetés,  állatsimogató, arcfestés, és ugrálóvár várta a családok tagjait. Külön ajándék volt Istentől, hogy az előző napok folyamatos esőzése, és az aznapra a meteorológia által beígért egész napos esőzés helyett gyönyörű napsütést kaptunk. Hálásak voltunk az egész napért Istennek!

2015. október

 • A budapesti Palinta társulat, és a kecskeméti Lóca együttes is vendégünk volt egy-egy interaktív műsor.
 • A vasútmodell-kiállítást és a gesztenyekereső kalandtúrát sem hagytuk ki, mert a gyermekek már számon kérték rajtunk.
 • Új lehetőség volt, hogy a Gyógyító bocsok programot is elhívtuk óvodánkba. Sajnos a megbeszélt nap reggelén lemondták, és csak másnapra vállalták, de mivel a gyermekek már hozták a "beteg" plüss állataikat, ezért egy gyors rögtönzött rendelőt és gyógyszertárat rendeztünk be. Másnapra megérkeztek a "kollégák" is: hoztak egy macit, amit megműtöttek, majd egy sebesült játékállathoz kihívtuk a mentőt, amelyik kijött hozzánk, és a gyerekek be is szállhattak a végén.
 • Az őszi szünetre hirtelen kaptunk egy akkreditált pedagógusképzési lehetőséget, így 3 napig vendégünk volt a város 5 óvodájából 15 óvónő. Két református lelkésznő volt az oktató, így velünk együtt 17-en voltunk együtt.

2015. november

 • Elsétáltunk a Dombhoz egy gyönyörű napsütéses délelőtt, ahol játszótereztünk, falevelekből nagy kupacokat dobáltunk, a fiúk pedig a hagyományos foci meccsüket is lejátszották.
 • Folytattuk Zolival és Rózsával a közös zenélést, ahol volt hangszerekkel való ismerkedés, őszi versek, énekek éneklése, falevél-tánc is.
 • A nyílt napokon rengeteg szülő eljött, hogy együtt tízóraizzanak, játszanak a gyermekeikkel, és így belekóstolhattak a fantasztikus izgalmakkal teli óvodai életünkbe. Nagy élmény volt a gyermekeknek, szülőknek, óvónőknek is.
 • Egy óvodai család kezdeményezésére összefogtunk, és így az óvoda előtti parkoló öt nap alatt elkészülhetett végre, - sok-sok anyagi, és fizikai munka befektetésével. Külön köszönjük Kiss Csabának, aki lelkes csapatának munkáját ajándékba adta!

2015. december

 • A Mikulás-játékunk ismét a tornateremben volt, ahol a báránykáink együtt köszöntötték, és meglepetéssel ajándékozták meg a piros ruhás vendégünket. Végül még egy mikulásos tortát is elfogyasztottunk együtt a nagy öröm tiszteletére.
 • Az óvoda előtti út folytatása is befejeződött az Önkormányzat jóvoltából. Az útátadásra óvodánkat is meghívták, ahol minden gyermek kaphatott a nemzeti színű szalagból.
 • A karácsonyi készülődésen egy zseniális előadást láthattak a gyerekek és szüleik, nagyszüleik, - Noémi nénitől, mint cicustól, és Rózsa nénitől, mint  bohóctól. A kéműveskedésről mindenki rengeteg, saját készítésű ajándékokkal térhetett haza.
 • Különleges meglepetésként az óvoda felnőtt munkatársai adták elő a gyerekeknek a karácsonyi történetet. Beöltöztek, és így jelenítették meg a szereplőket, cselekményeket. A gyerekek nagyon nagy áhitattal figyeltek végig.
 • A karácsonyi koncertre bámulatos lelkesedéssel készültek az óvodásaink, mivel a legújabb Pintér Béla cd-ről vett karácsonyi dallamra találtunk ki együtt egy cuki koreográfiát. Óriási sikerük volt a kék girlandokkal és a piros kis csengőcskékkel.

2016. január

 • Végre esett hó, így tudtak a gyerekek szánkózni, hóembert építeni, havat festeni, olvasztani stb.
 • Rózsa néni nálunk töltötte a főiskolai gyakorlatát. Ismerősként, azonnal befogadták a gyerekek a játékaikba, együttműködtek Vele. A legnagyobb sikert az általa készített Makk Marci aratta, aki heteken keresztül tanított mindenkit az egészséges táplálkozásra, életmódra. Az egy személyében előadott "Három kívánság" című mese is jól megnevettette őket, amikor a szegény ember orrára ragadt a kolbász.
 • A puzzle-ként megrajzolt "összetartozunk" családi projekt hetekig lázban tartotta a gyermekeket, - és nem tagadhatjuk, a felnőtteket is. 

 2016. február

 • Attila mamája, Piroska néni az idén is eljött hozzánk, és nem csak kismadaras mesével lepett meg minket, hanem madárka formájú süteménnyel is.
 • A Mandula társulat kimagaslóan értékes előadását is megnézhettük, élvezhettük, másodszorra köreinkben játszó színészekkel.
 • 12-én a Bárányka-bulin ismét nagyszerű volt a hangulat. Először az "Én elmentem a vásárra" dal szereplőinek beöltözött jelmezes gyerekek adták elő a vidám kis műsorukat. Majd Sámuel bácsi beszélt nekünk a Bibliában említett álarcokról. Újra felidéztük fényképek segítségével az egy évvel ezelőttől történt eseményeket, majd kezdődhetett a közös játék a szülőkkel. Elénekeltük még együtt a Hajni néni által készített báránykás torta mellett az óvoda szülinapjára a "Boldog születésnapot" éneket. A sok-sok finomság mellett volt idő még lufizni, beszélgetni, és a tombola ajándékokat kiválasztani is.
 • Egy egész napos esőzés miatt beszorultunk a tornaterembe, ahol a gyerekek nagy örömére izgő-mozgó napot tartottunk.

2016. március

 • A Lóca együttes előadása, Rózsa néni vizuális játékai tették emlékezetessé ezt a hónapunkat.
 • A lányokat maffinpapírból készült virággal köszöntötték a fiúk nőnap alkalmából. Aznap volt Marika néni minősítése is, melyről nagyon jó véleménnyel, benyomással mentek el a vendégeink.
 • Húsvétra készülődve feldíszítettük a galériát Menyországnak, és Anna néni eljött a bábcsoportjával, ahol elbábozták nekünk a húsvéti történetet.

2016. április

 • Rózsa néni bábcsoportja a Nyakigláb mesével örvendeztetett meg bennünket fantasztikus előadásban.
 • A Mandula színház is eljött óvodánkba. A Lóca együttes egy műsort ajándékozott nekünk úgy, hogy felvételt készítettek róla a youtoubra.
 • Ellátogattunk a Tűzoltóságra, ahol megnézhettük belülről a tűzoltóautókat, és láthattunk egy riasztást is.
 • Az anyukáknak megfűztük az anyáknapi láncokat, amelyeknek nagyon örültek.

2016. május

 • A Mandula színház újra meglátogatott minket.
 • A Madarak és fák napján gyönyörű időnk volt az Arborétumban.
 • Az évzáró műsoron a Jónás történetével leptük meg a szülőket, nagyszülőket. Utána a lakoma, és a nagy foci-játék parti következett.

2016. június

 • A Környezetvédelmi világnap programjaira bebuszoztunk a Művelődési házba.
 • 11 gyermeket, és Anna nénit búcsúztattuk el a búcsú-partin, ahol pásztoros-báránykás játékokat játszottunk a fagyievés előtt. Csányi Peti, Tóth Máté, Pálinkó Szofi, Brutyó Dávid, Rimóczi Csani, Kósa Jázmin, Olajos Balázs, Erdélyi Hanna, Olajos Szonja, Simon Bogi és Berta Bíborka kaptak báránykás ballagós tarisznyát. Anna néni missziós szervezethez ment szolgálni.

2016. szeptembertől 2017. augusztusig - Tizedik tanév

2016-17-es tanév

 • Szeptemberben 49 gyermekkel kezdtünk, majd októberben csatlakozott hozzánk régi óvodásaink családjába érkező két nevelt gyermek is:  így a nagyokhoz 24, a kicsikhez 27 gyermek jár.
 • Noémi néni mellé Rózsa néni jött a nagybáránykákhoz óvónőnek, aki a gyakorlatát nálunk töltötte, így kölcsönösen ismertük egymást, és a gyermekek is szeretett, ismert óvó nénit kaptak a csoportjukba.
 • 18-án az évnyitón Pintér Béla volt a meglepetés vendég, akivel az "ősbemutatón" előadtuk a Rólam van szó dalt koreográfiával. A gyerekek fantasztikusan élvezték a Bélával való közös előadást. Az egész napos programok közül a focizás, kürtöskalács-sütés, a papírrepülőzés, állatsimogató vitte az élményrajzokban az első helyezéseket.
 • Az egész év során rengeteg programunk, élményünk volt, amikről az óvoda honlapjára feltöltött képek is tanuskodnak. Újdonság volt az idén, hogy a Széchenyi-sétányi óvodába elmehettünk az ottani óvónők által bemutatott Holleanyó mesét megnézni. Vettünk a Ciróka Bábszínházba óvodásoknak szóló előadásokra bérletet, de sajnos kifogtunk olyat is, amelyik alatt nagyon féltek a gyerekek...
 • A szülői körökre több előadót is meg tudtunk hívni, akik hitelesen, humorral fűszerezve segítettek nekünk a gyermekeink nevelésének nehézségeiben.
 • Június 15-én a búcsú partin 11 nagybáránykától és Rózsa nénitől kellett elbúcsúznunk, - mert Mészáros Ágnes visszajön GYES-ről. Iskolába induló gyermekeink: Baranyi Dominik, Veres Lázár, Gróf Csabi, Trungel Dóri, Balog Norina, Polyvás Luca, Tamasi Sámuel, Wilhelm Arni, Csontos Dóri, Murányi Ajsi és Prikidánovics Bálint.

 

2017. szeptembertől 2018. augusztusig - Tizenegyedik tanév

2017-18-as tanév

 • Tizenegyedik tanévünkben 52 gyermek volt óvodánkban: Noémivel és Mártival a 25 nagybárányka, Ágival és Marikával a 27 kisbárányka.
 • Programjaink, ünnepeink sokféle színes képet mutattak, melyek hozzájárultak az óvodásaink élménnyel teli tanévéhez: Vadasparkban, séta a dombnál és az Arborétumban, szőlőpréselés, vasútmodell-kiállítás és buszozás a vasútállomásra, bábelőadások, zenés színházak, Sétányi óvodában és a Lánchíd iskolában, borsóvetés, fagyizás, igazi halakkal ismerkedés, stb.
 • A szülők által javasolt témákhoz kerestünk és hívtunk keresztyén előadókat, akik nagy szakértelemmel, hitelesen tartották ezeket a szülői köröket.
 • Június 15-én volt a búcsú-parti, ahol a báránykás iskolába-ballagó tarisznyát 16-an kapták meg: Szabó Dani, Csorba Reni, Csányi Anna, Baranyi Dorci, Juhász Attila, Lavati Csongi, Dózsa Kitti, Müller Ármin, Brutyó Bogi, Szabó Lázi, Vetési Anna, Rimóczi Csongi, Tamasi Dani, Ullmann Kristóf, Soponyai Zorka , Ficsór Beni és Olajos Zsanni. Marika nénitől is ezen a napon búcsúztunk, aki visszaköltözött családjával szüleihez.

 

2018. szeptembertől 2019. augusztusig - Tizenkettedik tanév

2018-19-es tanév

 • A tizenkettedik tanévünket 48 báránykával kezdtük szeptemberben: 24-en Ági nénivel a nagyoknál, és 26-an Noémi nénivel a kicsiknél. Márti néni felváltva volt a két csoportban.
 •  14 nagycsoportos óvodásunk ment el iskolába a tanév végén.

Elnevezése

Báránykák

A "Báránykák" elnevezés már hagyományosan (két évtizede) az óvodásokat jelöli gyülekezetünkben. Ők azok a kis "báránykák", akik a "Jézus a Jó Pásztor" bibliai példázatban Jézushoz tartoznak; akik elveszettek, de a Jó Pásztor megtalálta őket, és életét adta értük.

A kisgyermekek közt gondosan kell szolgálnunk, hogy növekedhessenek ismeretben, szeretetben, cselekedetekben.

Jézus mondta: "Legeltesd az én bárányaimat!" A juhnyáj kicsinyeit nevezzük bárányoknak. Eszerint kiváltképpen gondosan kell forgolódnunk a kisgyermekek között. A "legeltetés" itt azt jelenti: gyakorold a pásztori tisztet, vezesd, irányítsd, terelgesd őket, tégy meg mindent, amit a pásztornak meg kell tennie nyája érdekében, szeresd, védd, tápláld őket (nekik megfelelő táplálékkal).

Környezete

Az új hajónk

Kecskeméten a harmincötezer fős Széchenyi város szélén áll a 2004-ben épült baptista imaházunk. 2011-ben épült a gyönyörű, korszerű két csoportos óvodánk.

Környékén nagyon tiszta a levegő, csendes a környezet.

Új építésű lakótelep és a Hollandfalu veszi körül.

A Szabadidőpark és az Arborétum is 10 perces sétával megközelíthető.

Közvetlen szomszédban van gyermekorvosi, felnőttorvosi rendelő és gyógyszertár.

A városközpontba induló busz megállója is nagyon közel van.

Hatalmas, 2300 m2-es védett, füvesített udvarunk van (külön konyhakerti résszel, melyet a gyermekek gondoznak). Az udvaron focipálya, egy óriási bicikli körpálya, nagy játszótéri hajó, (csúszdával, mászófallal, kötélmászóval, köteles rámpás feljáróval,) hinták, rugós libikóka, fa lovaskocsi, sok motor, bicikli, és tandem kerékpár áll rendelkezésünkre az udvari játékidőben.

Térkép

A bicikli-pályánk

Költségek

Agyagozás az Ifjúsági Otthonban

A Bárányka Keresztyén Óvoda egyházi intézmény, ezért kötelező jelleggel csak az étkezési költségeket kell megtéríteni, semmi egyéb plusz költség nincsen!

A külön programokat (kirándulás, utazások, bábszínház, színház stb.) mindig előre megbeszélve, a szülőkkel egyeztetve szervezzük meg önköltségi áron.

Felszereltség

 Az imaház épületéhez 2011-ben, közvetlenül hozzáépített óvodánkban van a két csoportszoba - mindegyikhez külön mosdó, nagy öltöző, konyha, iroda, szertár, raktár.

A galériás, csúszdás csoportszobákban játszósarkok, kis kuckók adnak lehetőséget a gyermekeknek az elkülönülésre is.
Különös gondot fordítunk a gyermekek mozgásfejlesztésére, ezért az ehhez szükséges eszközöket biztosítjuk: az imaház épületében van a 130 m2-es tornaterem, ahol változatos eszközök állnak rendelkezésre: trambulin, egyensúlyozó deszka, Mozgáskotta eszközei, bordásfal, tornaszőnyeg, Greiswald-tornaszer, Scogym egyensúlyozó gerendák akadályokkal, átbújós indián sátrak, padok, kéziszerek.

Óvodánk rendelkezik az országos eszköznormában előírt feltételekkel.

A gyermek-bibliaköri foglalkozásokat segítik a diafilmek, flanel-képek, képes gyermek Bibliák, bibliai témájú játékok: kirakók, memória és társasjátékok stb.

Könyvtár áll rendelkezésre szülőknek, gyermekeknek.

Fénymásoló, számítógép, tv, videó, dvd, projektor, diafilmvetítő, erősítő berendezés segíti a munkánkat, programjainkat.

Csoportok

Részben osztott vegyes életkorú két csoportunk van: igyekszünk egy nagy-családi légkört kialakítani, és kihasználni az ebben rejlő nagyszerű lehetőségeket, előnyöket.

Így

 • a testvérek, barátok közel lehetnek egymáshoz
 • természetes úton sajátítják el a kicsik a nagyoktól a szokásokat
 • évismétléskor nem kell csoportot, óvónőt váltani
 • gazdagabb lehetőség nyílik a szociális tanulásra, toleranciára, együttműködésre
 • életszerűbb, családiasabb a légkör: alkalmazkodás, empátia, egymás segítése
 • az új gyermekek, családok beilleszkedése könnyebb
 • az önállóság területén gyorsabb a fejlődés.

Az iskolába készülő gyermekeknek a tanulás megszervezését külön fejlesztő foglalkozásokkal oldjuk meg, hogy felkészüljenek az iskolás életmódra.

Munkatársak

 1. Mongyiné Noémi - óvónő
 2. Ferencz Betti - dajka
 3. Bildné Éva - dajka
 4. Varjúné Kati - fejlesztő pedagógus
 5. Antalné Márti - óvodavezető
 6. Mészáros Ági - óvónő
 7. Szőke Zsófi - óvodatitkár, dajka

 

Imádságom az első év végén - 2008. június

Istenem, nagyon nehéz megszólalnom.

Életem legnehezebb egy éve áll mögöttem. Soha nem tapasztaltam ilyen nehézségeket, harcokat, támadásokat, mélységet, mint az elmúlt időszakban. Nem tudom, hogy miért engedted ezt meg, de köszönöm, hogy velem voltál végig. Tudtam, hogy nem hagytál el egy pillanatra sem, és hogy sokmindenre megtanítottál.

Nagyon köszönöm, hogy Te adtad vezetőinknek azt a látást, hogy óvoda legyen az imaházban, hogy sokan megismerjenek Téged, hogy az akadályok ellenére a Te terved valósuljon meg. Köszönöm, hogy amit megígértél azt meg is tetted. Jó volt megtapasztalni azt az Igédet, hogy "Bízzál az Úrban teljes szívedből, és ne a magad eszére támaszkodjál. Minden útadon gondolj rá, és Ő egyengetni fogja ösvényeidet."!

Köszönöm, hogy Te adtál olyan embereket, akik az önkormányzatoknál, szakhatóságoknál, minisztériumban segítőkészek, jóindulatúak voltak. Köszönöm, hogy a "nyitott ajtókat", amiket megígértél, azokat tényleg senki sem zárhatta be Előtted!

Olyan jó látni, ahogy visszanézek, hogy Te vezettél bennünket amikor sötétnek láttuk az utat, Te adtál reményt, amikor reménytelennek tüntek a helyzetek, emberek... Jó tudni, hogy minden a javunkra volt, hogy a Te "órád" mégis jól működik - mégha nekünk úgyis tűnik, hogy lassan jár, vagy késik... Nagyon hálás vagyok Istenem a férjemért, aki mindenben mellettem állt segítőtársként, a családomért, a gyülekezetemért, azokért a barátokért (angyalokért), akiket Te küldtél, hogy erősítsenek, bátorítsanak engem, és nem hagytak el, amikor majdnem elfogyott a reményem, erőm, hitem. Annyira fantasztikus, hogy Te választottad ki a munkatársakat (Noémit, Évát, Tündét), akik igazi társak voltak a munkában, és akikkel teljes egységben, szereteben, békességben szolgálhattunk Neked a gyerekek és a szülők között.

Az óvodába járó klassz gyerekekben is olyan jó volt látni Istenem, ahogy meggyullad a hitük lángja, ahogy elkezdenek Téged megismerni, megtapasztalni, hogy ma is élsz, ahogy megtanulnak beszélgetni Veled, imádkozni. Olyan nagy kegyelemként élem meg, hogy már láthatjuk a "gyümölcsöket" is, hogy Te érleled meg az ovisokban és szüleikben.

Óriási csoda számomra, hogy vigyáztál ránk, hogy angyalaid óvták a gyermekeket a balesetektől, és minden bajtól.

Köszönöm Atyám a segítőkész szülőket, nagyszülőket is, akik bátorítottak, támogattak, segítettek nekünk, akik elnézték hibáinkat, kezdetleges botlásainkat!

Te voltál velem, mikor bölcsességre volt szükségem, vagy türelemre, határozottságra, szeretetre - és ha elfogytak, akkor ezeket megadtad.

Hálát adok Úr Jézus, hogy Te annyira szeretsz engem, hogy meghaltál a bűneimért a kereszten, megbocsátottad nekem a türelmetlenségemet, a bölcstelenségemet, a szeretetlenségemet... és hogy mindennap újat kezdhettem Veled!

Köszönöm, hogy Veled indulhatunk majd a következő évnek is!

Antalné Márti

Márti írása - 2009. október

„Bízzál az ÚRban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj!
Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet. (Péld. 3,5-6)

Nagyon hálás vagyok Istennek, hogy ezt az Igét adta nekem az óvodával kapcsolatban. 2005 márciusában kaptam először ezt a bátorítást, mikor ez az egész óvoda-ügy elindult. Azóta rengetegszer eszembe juttatta ezt a Szent Lélek, hogy nem kell aggódnom, „csak” Istenben kell bíznom. Ennek ellenére még mindig tanulom a leckét…

Fantasztikus, hogy kézzel fogható, ahogy Isten munkálkodik itt az óvodában: átéljük a gyerekekkel együtt imádságaink meghallgatását, kéréseink beteljesülését. Annyira jó megtapasztalni, ahogy az elvetett Ige-magok elkezdenek növekedni nem csak a kisgyermekek, hanem a szüleik életében is.

Isten kegyelméből megengedi látnunk, ahogy az evangélium hirdetésének nyomán széthullott családok élete helyre áll, hogy a keresők rátalálnak a helyes útra, a békességre. Csodaként éljük meg, hogy a szerda esti imakörökön egyre többen vagyunk, akik keressük az Istennel és az egymással való közösséget.

Nem értjük, hogy a mai nehéz gazdasági helyzetben hogyan lehet, hogy Isten nem hiánnyal, hanem plusszal zárja a költségvetésünket.

Álmomban sem mertem arra gondolni, hogy valaha fogok olyan munkahelyen dolgozni, ahol (először hárman, de most hatan is) teljes egységben, szeretetben tudunk egy cél érdekében dolgozni, szolgálni Istennek. Ahol együtt tudunk imádkozni minden kedden egymásért, az óvodás gyermekekért, szüleikért. Ahol ugyanazon bibliai értékrend alapján éljük a mindennapjainkat, és ahol meg lehet beszélni a felmerülő kérdéseket anélkül, hogy bárki megharagudna.

Isten hatalmát csodáljuk, miközben az óriási hegynek tűnő nehézségeinket szép sorban megoldja. Leomlanak a falak, miközben tanulhatjuk, gyakorolhatjuk a türelmet, hitet, és megtanulhatunk egyre jobban bízni a világ Teremtőjében.
Ő az, aki annyira szeret, hogy elküldte egyetlen Fiát, Jézust, hogy megbocsáthassa bölcstelenségemet, tévedéseimet, szeretetlenségemet, türelmetlenségemet, indulataimat – bűneimet.

Ő adott mellém olyan férjet, aki mindenben segítőtársam, aki a jó és rossz napokban egyaránt kitartott mellettem.

Ő küldött angyalokat családtagok, barátok formájában, akik mellénk álltak az elviselhetetlennek tűnő csalódásainkban, fájdalmainkban, és akik Isten szeretetével bátorítottak a reménytelennek tűnő helyzetekben.
Ő tudja, hogy meddig nem betegedhet le az „egyszem” dajka nénink, és a „kétszem” óvónénink, vagy mikor van itt az ideje, hogy kapjunk egy óvodatitkárt, aki egy nagy hiányt pótol, vagy mikor üzennek nekünk, hogy alkalmazhatunk még egy óvónőt ajándék pénzből.
Ő ad nyitott ajtókat az ügyintézésekhez, szaktudást a könyveléshez, eligazodást a sűrű sötét törvények rengetegének erdejében.
Ő indítja az embereket, hogy imádkozzanak ezért a szolgálatért, Ő rendeli ki a segítőket, akik kitakarítják az imaházat a rendezvények után, akik kérés nélkül kigyomlálják a kertet, akik önzetlenül besegítenek a pénzügyi, bankos ügyeink intézésébe, akik támogatják az óvodát játékokkal, (ezek folyamatos javításával), bútorokkal, anyagiakkal; akik számítógépes, közgazdasági vagy fejlesztő-pedagódusi ismereteikkel járulnak hozzá az evangélium terjedéséhez.

Képtelen lennék mindent felsorolni, és ezt így összeszervezni, de Istent dicsőítjük azért, hogy Ő ezt kegyelméből megteszi!

 • „nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra…” II. Kor.4,18
 • „mert hitben járunk, nem látásban…” II.Kor.5,7
 • „az igaz ember hitből fog élni…” Gal.3,11

Ezek a legutóbbi üzenetek, amiket kaptam Istentől. Így nézek elébe a már látható (és még nem látható) nehézségeknek, kérdéseknek,( pl az óvoda-építésnek is).

Ezt kívánom Nektek is!

Áldott legyen mindezekért az Ő neve!

Noémi írása - 2009. október

Mint egy nagy család.

Létszámát és összetételét illetően is igazán családias a légkör óvodánkban. Mivel vegyes életkorú a csoportunk, 3-tól 7 évesig különböző életkorú gyerekek járnak hozzánk. Gyönyörködöm benne időnként, ahogy a csoportunkban lévő testvérpárok összetartanak, segítik egymást. Ez a kedvesség, egymás segítése nem csak a testvérek között működik. A nagyobbak (különösen a lányok) szinte anyáskodnak a kisebbek fölött. Az új ovisok sokat tanulnak a régebbiektől: ötleteket kapnak játékaikhoz, ellesik a szokásokat. A nagyobbak büszkék lehetnek magukra, hogy ők már milyen ügyesek, milyen sokat tudnak. (Ezt mi óvónők, sokszor motiválásukban is alkalmazzuk) A gyengébb képességűek is szépen megtalálják a helyüket, mert hiányosságaik nem olyan szembetűnőek, mint homogén csoportban lenne. Míg a picik játszanak, az iskolába menőkkel külön is foglalkozunk fejlesztő foglalkozásokon.

A családias légkör nem csak a gyerekek, óvónők között működik, ennek részesei a szülők is. Törekszünk rá, hogy az óvodai ünnepek, kirándulások, rendezvények, egyúttal közösség- és családépítő programok is legyenek. Jó példa erre az idei óvodai „évnyitó” amit a gyülekezet családi napjával egybekötve tarthattunk.

Csodáljuk Isten munkáját, amit bennünk, és általunk is végez. Küldetésünk több mint a gyermekek nevelése, tanítása, felkészítése az iskolára. Az életre szeretnénk őket készíteni, sőt örök életre. A gyermekekben kibontakozó hit fénye beragyog az otthonokba is. „Isten Igéje élő és ható…” Ahová eljut és befogadják, ott lesz a zűrzavarból rend, a feszültségből békesség, a hazugságból igazság, a kételkedésből bizonyosság… Köszönjük Istennek, amit már eddig látni engedett az Ő munkájából!

Ági írása - 2009. október

A főiskola elvégzése után vágy és reménység támadt bennem, hogy egyszer majd óvodában fogok dolgozni, de közben alkalmatlannak is éreztem magam a feladatra.

Közben megértettem, hogy Isten az, aki alkalmassá tud tenni. Az ő bátorítása a Kol. 1, 12-14-ben is megszólított. „Hálákat adván az Atyának, aki alkalmassá tett minket a szentek örökségében való részvételre a világosságban; aki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és általvitt az ő szerelmes Fiának országába; akiben van a mi váltságunk az ő vére által…”

Most tavasszal, ahogy kisfiam, Simon betöltötte a harmadik életévét, a volt munkahelyemen pillanatokon belül felmondtak nekem. Erre már számítottam, mert voltak jelzések, hogy három gyerekkel nem vesznek vissza. Isten kezébe tettük ezt a dolgot is. A Biblia szava megnyugtatott: „semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket az Isten előtt.” (Fil 4, 6)

Néhány nap múlva Márti felhívott, hogy lenne egy olyan lehetőség, hogy a munkaügyi központ támogat GYES-ről visszatérő anyukákat, ha van erre igény.

Hát volt! Ettől kezdve felpörögtek az események, és megnyílt egy kapu.

Az ellenség viszont ezt nem találta jónak, és akadályokat gördített az utunkba. Kiderült, hogy én nem vagyok jogosult a támogatásra, mert kültag vagyok egy vállalkozásban. Elég „szikrázó” időszak következett, és bennem kezdtek gyűlni a viharfelhők, mert két szó hiányában, ami nem volt a BT papírjainkon, elúszni látszott a pályázat megnyerése.

Egy nap, ahogy mérgelődtem – természetesen többszörösen megpróbálva letenni a haragomat – egy határozott belső hangot hallottam: „Csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten”.

Abban a pillanatban törölve lett minden haragom. Megszabadultam. Csodálatos volt.

Néhány nap múlva, már minden kardélen táncolt, és úgy tűnt, hogy mégse jön össze ez a lehetőség.

Ebben a helyzetben egyik este sírva leborultam Isten elé. Ekkor ismét egy vigasztaló belső hang szólt: „Emeld fel a fejed és meglátod az én szabadításomat!” Csodálatos a mi Istenünk! Ott tudtam, hogy nyert ügyünk van. És igen, Isten Igéje igazság. Ő az igaz Isten! Az Ő ígéretei igazak. Sikerült megkapnunk ezt a támogatást. Azóta is sok nehézségen kellett átmennünk, de tudom, hogy él a mi Istenünk és gondoskodik rólunk.

Az ő vigasztaló szava szól: „Ne félj, mert Én veled vagyok; ne csüggedj, mert én vagyok Istened, megerősítelek, sőt megsegítelek, és igazságom jobbjával támogatlak.” (Ézs.41, 10)

Olyan jó elültetni a kicsi magocskákat a kicsi gyermekekbe, és hinni, hogy nem hiábavaló, amit teszünk. Mert a növekedést Isten adja, a mi feladatunk vetni, vetni, vetni, ott ahová Isten helyezett. Dicsőség Istennek, hogy a gyermekei lehetünk!

Éva írása - 2009. október

 „Bizony, a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és a ti utaitok nem az én utaim - így szól az Úr. Mert amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az én utaim a ti utaitoknál, és az én gondolataim a ti gondolataitoknál.” Ézs. 55, 8-9

Emlékszem, hogy mikor az iskolában fogalmazást kellett írni arról, hogy „Mi leszek, ha nagy leszek” címmel, minden lány tanító néni vagy óvó néni akart lenni, csak én nem. Inkább belsőépítész, kirakatrendező, vagy ilyesmi pályáról álmodtam. Meg is magyaráztam, hogy a kisgyerekek zajosak, idegesítőek.
Most pedig nap, mint nap rengeteg kisgyermek nyüzsög körülöttem napi 8 órában, akiknek segítgetek mindenben. Esznek, isznak, mosdóznak, sebeket ejtenek magukon, amiket be kell ragasztani, összevesznek, mesélnek, stb.

Uram, hogy kerültem én ide?

Ez akkor kezdődött, amikor az első gyermekemet elvesztettem. Iszonyatos ürességet éreztem. Hiányzott minden, amit addig tehernek gondoltam.

De hála Istennek, hogy kaptam három egészséges fiút. Kezdtem élvezni a szerepemet. Azt gondoltam, hogy fekszik nekem ez az otthonlét, a gyerekek körüli teendők. Úgy terveztem, hogy talán nem is kell dolgoznom a férjem mellett. De a helyzet másként alakult, és keresnem kellett munkahelyet. Akkor jött az imaház takarítása, ami nagyon jó volt – gondoltam ez is háztartás, csak kicsit nagyobb.

Egyik kismama-körön, - ahol kevesen voltunk, - arról beszélgettünk, hogy jó lenne egy keresztyén óvoda. Én nevetve mondtam, hogy majd én leszek a dajka néni.

Pár nap múlva Márti odajött hozzám, hogy nem szeretnék-e dajka néni lenni az óvodában? Nagyon csodálkoztam ezen. Így adná meg Isten a „nagy háztartásban” a sok gyermeket, amit otthon kicsiben szerettem csinálni?

Hát így alakította az Úr az én utamat. Olyan munkahelyet adott, ahova minden nap örömmel megyek, ahol olyan munkatársaim ( szolgáló-társaim vannak, akikkel teljesen liegészítjük egymást, és teljes egységben vagyunk. Ahol nagyon drága nyüzsgő, zajos gyermekek vannak, akik szeretnek, és én is őket. Ahol minden nap szól az evangélium, az Istent dicsőítő ének, ahol a gyermeki hit példa lehet számunkra. Ahol szülők kaphatnak vígasztalást, bátorítást, gyógyulást.

Istennek legyen hála az Ő gondolataiért, útjaiért!

Tünde írása - 2009. október

 Érdekes, hogy az Óvoda hat dolgozója közül öten, mint „ovis szülők” is kipróbáltuk a Bárányka Óvodát. Nekem is volt részem ebben is, és nagyon élveztem.

Kristóf az előző óvodáját nem nagyon szerette, de ide mindig szívesen ment. Azt is nagyon élvezte, amikor együtt mentünk, én dolgozni, ő pedig oviba.

Vele kapcsolatban eszembe jut egy aranyos mondása. Év vége felé azt mondja egyszer: „Anya, most már nem fogunk az Úr Jézusról tanulni, befejeztük a Vele való foglalkozást! Hogy-hogy?- kérdezem tőle. Hát, felment a mennybe!- felelte. (Az óvodában Jézus Mennybemenetelét vették.)

Azt gondolom, hogy hatalmas áldás volt, hogy ő idejárhatott.

Az Óvoda ügye egyébként mindig közel állt a szívemhez. Jó látni, hogy mennyi lehetőség van a gyerekeken keresztül az evangélizálásra. Sok megtapasztalásunk van imameghallgatás területén is.

Ami a munkámat illeti, nagyon hálás vagyok Istennek, hogy hívők között lehetek.

Az óvoda beindításánál nagyon alkalmatlannak éreztem magam, nem is volt semmi tapasztalatom egy intézmény beindításához. Hálás vagyok érte, hogy olyan férjem van, aki mellettem állt ebben is, és nem engedte, hogy feladjam, mert az elején nagyon sok félelmem volt. Nehéz feladat volt nekem. Isten is mindig biztatott igéken keresztül.

Azóta is jó arra az igére gondolni, amit többször kaptam Tőle: „Bölccsé teszlek, és megtanítalak melyik úton kell járni”. Ezt meg is tette. A kellő időben mindig jött a segítség. Ha valamit elfelejtettem, akkor az Úr eszembe jutatta időben.

Az első évben a gazdasági ügyek intézése mellett be kellett segítenem a gyerekek körül végzett munkába, ellátni az óvodatitkári feladatokat is, mivel nem volt más megoldás.

Tudtam, hogy hosszú távon ezt nem tudom jó szívvel végezni, ezért is sokat imádkoztam, hogy adjon az Úr valamilyen megoldást. Így felvetettem Mártinak, hogy jó lenne egy külön óvodatitkár, én meg kevesebb időben elvégezném a gazdasági munkát.

Isten megadta: anyagilag az Óvodának ez nem került többe, a dajka munka is megoldódott, és munka- és szolgálati- lehetőséget kapott a frissen megtért „ovis anyuka” Edit is. Ezt is mindenképpen imameghallgatásnak éltem meg. Jól működik így.

Többször volt alkalmam más gyülekezetbeli testvérektől hallani, hogy mennyire tetszik nekik az óvoda, milyen jó, hogy a mi közösségünkben működhet egy ilyen intézmény. Jó volt hallani!

Biztatok mindenkit, hogy imádkozzatok az óvodai munkáért, a szülők megtéréséért!!! Gyertek el, nézzetek be egyszer-egyszer, hogy milyen az alagsor, amikor Óvodának van berendezve!

Nyitott óvoda

Sok közös programot szervezünk, melyek közül a szülők választhatnak és amelyekre a család minden tagját, sőt a rokonokat, barátokat, szomszédokat is szeretettel hívjuk. Pl. karácsonyi, húsvéti készülődés családi alkalmaira, közös kirándulásokra, ünnepekre, koncertekre, sport-napokra stb.

Mindenki bekapcsolódhat a gyülekezeti programokba is: óvodás szülőknek szervezett szülői-körbe, női tornára, nyugdíjas-körbe, baba-mama klubba, ifjúsági programokba, stb.

A közös élményekről folyamatosan készítünk (digitális) képeket: így az emlékek hosszan megmaradnak, mesélhetnek a gyermekek ezekről otthon is, nagyszülőknek is stb.

A programokra visszahívjuk a már elbúcsúzott gyermekeket szüleikkel együtt.

Beszoktatás

Rugalmasan, a szülők és gyermekeik igényeihez és a körülményeikhez alkalmazkodva; a mi tapasztalataink, és a gyermekről szerzett benyomásaink alapján igyekszünk az új gyermekeket fogadni.

Vegyes csoportunkba könnyebb a beilleszkedés, mert az újonnan érkezők már érzékelik a közvetlen, családias légkört.

Segíti az eredményességet, hogy az új gyermeket otthonában meglátogatjuk, és kis ajándékot viszünk neki.

Komplex foglalkozások

A tanulás legjobb formája a játék, ennek módszere a játékosság.

Hétfőnként egy-egy bibliai történettel kezdjük a hetet, és erre a témára épül az összes foglalkozás azon a héten. Pl. Ádám és Éva történeténél környezetismeretből a gyümölcsöket vesszük; a matematika foglalkozásokon almákat, körtéket válogatunk, párosítunk, csoportosítunk; gyümölcsöket festünk, mintázunk; azokról mondunk verseket, meséket, énekelünk énekeket stb.

A gyermek tevékenységére épülő tanulást alkalmazzuk: felelőssége is van (amit elkezdett, fejezze is be). Tevékenysége által fejlődik, de csak befejezett tevékenységének van élményereje.

A tanulás mikéntje

 • személyiségfejlesztésként kezeljük
 • hagyjuk az elkezdett tevékenységet mindig befejezni, esetleg javítani, újra kezdeni, s így az esetleges kudarcot konstruktív módon elhárítani

A tanulásban nem érheti kudarc a gyermeket.

Képességmérés - fejlesztés

Az értelmi képességek, a beszéd, a mozgásállapot, az érzelmi-akarati funkciók területén felmérjük és fejlesztjük a gyerekeket az Okoskocka Fejlesztő Kockajáték - család segítségével is.

A tanulási zavar veszélyeztetettségének kiszűrését lehetőség szerint keresztyén fejlesztőpedagógus bevonásával oldjuk meg a sikeres iskolakezdés érdekében.

A Kulcsárné-féle mozgásterápiát is alkalmazzuk, mellyel az idegrendszer érési folyamatait segítjük elő. A terápia hatékony az anyanyelvi készséghiányos (megkésett, hibás beszédfejlődésű), mozgásfejlődési elmaradással küszködő, tanulási nehézség veszélyeztetett, enyhe értelmi fogyatékos és hiperaktív gyermekek körében.

Zeneóvoda

A zenei nevelési lehetőségeket teljes mértékben kihasználjuk a mindennapi élet során adódó helyzetekben, különféle tevékenységekben:

 • ének foglalkozásokon
 • áhítatokon
 • bibliai foglalkozásokon
 • étkezések alkalmával
 • elalváskor
 • ébresztésnél
 • öltözködés közben
 • várakozáskor
 • ábrázoló tevékenységek közben
 • udvaron
 • stb.

 Rengeteg hangszerünk van, melyek a játékpolcokon is bármikor hozzáférhetőek a gyermekeknek.

Az óvónők, és a gyermekek kezdeményezései kapcsán minden nap zenélünk, énekelünk, játszunk zenei játékokat, tartunk zene-bona napokat.

Rendszeres vendégünk a kecskeméti Lóca együttes is, de rajtuk kívül több zenés műsort is szervezünk, ahol megtáncoltatnak, megénekeltetnek bennünket, és együtt játszanak velünk zenélés közben.

Lóca együttes óvodánkban

Ünnepeink

Évzáró-partink

A keresztyén ünnepeken nem a megemlékezést helyezzük a központba, hanem azt, hogy mit üzen az ünnep nekünk.

Az ünnepeket életkornak megfelelő érzelmi átéléssel, cselekvéseken keresztül tartjuk meg: alkalomhoz illő versekkel, közös énekléssel, dramatizálással stb.

Az ünnepi előkészületekben nem a kapás, hanem az adás dominál, hogy másoknak örömet szerezzünk. Igyekszünk megtanulni a kis dolgok feletti és a másokkal együtt-örvendezés művészetét.

Az ünnepek nagy részét a szülőkkel együtt töltjük.

Keresztyén ünnepek: hálaadónap, advent, karácsony, virágvasárnap, húsvét, pünkösd

Egyéb ünnepek: mikulás ünnep, jelmezbál, anyák és apák napja, évzáró, ballagás, születésnapozás, névnapozás.

Farsangkor közös jelmezkészítés, teremdíszítés, tréfás játékok a szülőkkel.

Egészséges életmód

Alapvető feladatunk az óvodáskorú gyermekek (és családjuk) testi és lelki szükségleteinek kialakítása. A jó közérzet nagymértékben a lelkiállapot függvénye.

Feladatunknak tekintjük az egészséges táplálkozási szemlélet kialakítását (pl. napi háromszori gyümölcs, zöldség fogyasztás) egészséges életvitelre nevelés a rendszeres mozgással: kirándulásokon, gyermeknapokon, minél többet tartózkodjanak a szabadban (udvaron étkezés, ábrázolás stb.)

Napirend

A napirend rugalmasan változtatható, alkalmazkodik a gyermekek életkorához, tevékenységeihez, a spontán helyzetekhez, évszakokhoz, időjáráshoz.

7-8 gyermekek érkezése az ügyeleti csoportba
8-10 gyermekek érkezése, szabadon választott tevékenység: játék, művészeti tevékenységek, kezdeményezések, tízórai, rendrakás, mozgás
10-10.30 éneklés, beszélgetés, áhítat,
10.30-12

levegőzés: udvaron játék, séta, kirándulás, egyéb szabadidős tevékenységek,
(jobb idő esetén több időt töltünk a szabadban)

12-13 ebédelés,
13-15.15 történet vagy mese, pihenés, alvás
15.15-17

uzsonna, szabadon választott tevékenység (ha lehet, udvari játék)

16-17-ig ügyeleti csoport

 

Elérhetőségünk

Óvodánk elölről

 Az óvoda: