Az óvoda krónikája

Antalné Sztasák Márta: (óvodavezető): próbáltam összegyűjteni a fontosabb eseményeket. 

2005. márciustól 2007. augusztusig – A játszóház indulásáig

2005.

Mike Sámuel lelkipásztorunk, és dr. Ficsór Ervin a gyülekezetvezetőnk közösen kapták Istentől a látást, hogy indítsunk be az imaház épületében egy óvodát. Gyülekezetünkben nagyon sok gyermek van, de úgy gondolták, hogy ez a keresztyén értékek átadására, és az evangélizációra is jó lehetőség lenne.

2005 márc. 15.

Sámuel felkért, hogy nézzek utána, hogy milyen feltételei vannak az óvoda beindításának, és segítsek a megszervezésében.

2005 ápr.-máj.

 • Megkerestem kilenc keresztyén óvodát, és mindenhol arról számoltak be, hogy Isten gondoskodását élik meg, és hogy óvodájukban túljelentkezés van.
 • De az is egyértelmű lett előttem, hogy nagyon nagyon bonyolult ez az egész: engedélyek, szabályzatok, törvények, jogszabályok, stb.
 • Ezt az Ígét kaptam ekkor, ami végig kísért: „Bízzál az Úrban teljes szívedből, és ne a magad eszére támaszkodj! Minden utadon gondolj Rá, és Ő egyengetni fogja ösvényedet!” Péld. 3; 5-6
 • Kiderült, hogy szükség van egy vezetői képesítésre is, ezért beadtam a jelentkezésemet -a kivételesen éppen Kecskeméten induló…, nekem még, mint GYES-en lévő anyukának utolsó évben ingyenes …– két éves vezetőképzőre.
 • B. Évát ( gyülekezetünk akkori takarítóját ) nagyon alkalmasnak láttuk leendő óvodánk dajka nénijének, ezért beiskolázta a gyülekezet a dajka-képzőbe.
 • Kiderült, hogy meg kell építeni a két csoportszobát öltözővel, mosdókkal az imaház mellé, mert úgy fogják majd engedélyezni.

2006. márc.

 • Pappné Ildikó –az imaházat is Ő tervezte- beadott egy tervet, de elutasította a város, hogy ne alacsony tetővel építsük. Így akkor alul lenne az óvoda, fölötte egy gondnoklakás és egy, pl. ifjúsági tér.

2006. dec.

 • A gyülekezet vezetősége megszavazott óvodavezetőnek.
 • Pappné Ildikó beadta az óvoda terveit engedélyezésre.

2007. jan.

 • Az Alapító Okiratot beadtuk –  márc.8.-ra kaptuk meg.
 • Összeállítottuk az óvoda honlapját és egy prospektust.

2007. márc.

 • Az igényfelmérésre kb.40 család érdeklődött a gyülekezeten kívülről.
 • Eldőlt, hogy indítjuk a játszóházat addig, míg fel nem épül az óvoda.
 • Isten csodája volt, hogy három hónap alatt megkaptuk az építési engedélyt.
 • Az Építő Simon cég tett egy felajánlást: megbízik bennünk, és felépíti az óvodát utólagos fizetéssel! (17 millió Ft gyűlt össze eddig; összesen, ha három ütemben épülne: 30+8+8 millió volt az árajánlatuk.)
 • De a gyülekezet vezetősége mégis úgy döntött, hogy várnak az építéssel – felmerült köztük, hogy külön épületben legyen az óvoda.

2007. jún.

 • A gyülekezet megszavazta, hogy kérjünk az önkormányzattól az óvoda építéséhez még telket, a meglevő mellett.

2007. aug.

 • A szülői értekezleten kiderült, hogy 11 gyülekezeten kívüli, és 4 gyülekezeti család tudja vállalni a csak de. működő játszóházat.
 • M. Noémi tudott jönni segíteni folyamatosan, amit szolgálatként, teljesen ingyen végeztünk. (A gyülekezetből többen jöttek még segíteni.)
 • Célunk az, hogy a gyerekekkel együtt a mindennapokban találkozzunk Istennel, és a gyerekeken keresztül pedig elérjük és hirdessük az örömhírt a szüleiknek, rokonaiknak, ismerőseiknek is.
 • 30.-án megszavazott a városi közgyűlés 1000m2 telket a gyülekezetnek az óvoda építése miatt.
  (Később derült ki, hogy nem rendezett a tulajdon-viszonya a teleknek.) 

2007. szeptembertől 2008. február 16-ig - Játszóház

2007 szept.

 • Varjú Lajossal voltunk az oktatási osztályon, hogy ideiglenes működési engedélyt kérjünk az egy csoportos óvodánknak, amíg felépítjük. Ilyet nem adtak, de mondták, hogy rendes működési engedélyt kérjünk.
 • Aznap reggel kaptam ezt az Ígét: „ Ímé nyitott ajtót adtam eléd, amit senki be nem zárhat. Ímé megtérőket adok neked a Sátán zsinagógájából.” Jel.3,8.
 • Sokan megpróbálták „becsukni” az ajtót, de Isten nem engedte, Neki más volt az akarata.

2007 nov.

 • Beadtuk a működési engedélyhez a rengeteg papírt.
 • Beindítottuk az óvodás házicsoportos imakört nálunk, ahova minden családot meghívtunk a játszóházból.

2007 dec.

 • A vezetőség elhívott egy hosszú beszélgetésre, utána pedig megerősítette az óvodavezetői megbízásomat.
 • Pappné Ildikó beadta a rendeltetésmódosítást az imaház alagsorára, hogy óvoda lehessen. De sokáig nem kaptunk választ. ( Később kiderült, hogy félreiktatták, és ezért nem intézkedtek…)

2008 jan., febr.

 • Isten vezetésével ( nem véletlen!) találtam egy 19/2002.1.sz.melléklet 2.2 pontja 3. bekezdését, miszerint 50 fő alatt más rendeltetésű épületben is lehet óvoda, ha le van zárva, és van játszótere!
 • Így nem kellett az elkallódott papírra várni tovább.
 • Rengeteg tárgyalás, egyezkedés, engedélyek beszerzése, tűzgátló ajtók beszerelése következett nagyon gyorsan, mert febr.1-re meg kellett szerezni a működési engedélyt azért, hogy megkapjuk a normatív támogatást. Isten sok „földi angyalt” küldött a segítségünkre.
 • 31-én kijött az ANTSZ képviselője is, így minden meglett – volna. 

2008. február 12-től 2008. augusztusig – Első tanév

2008 febr.

 • Sajnos a jegyző aláírása mellé csak febr. 12.-i dátum került, így ugyan megkezdtük 25 fővel az egész napos óvodát, de a normatív támogatást -az ígéretek ellenére- nem kaptuk meg. (Ez csak máj.-ban derült ki, emiatt 4 millió Ft hiány lett ebből.)
 • A felállás: B. Éva-dajka, S. Tünde-óvodatitkár és könyvelő félállásban, M. Noémi-óvónő, A. Márti-vezető+óvónő.
 • A 25 gyermekből 9 a gyülekezetből, 16 kívülről jött.
 • Kértük Isten segítségét, mert szükségünk lett volna valakire, aki du. ott tud lenni segíteni, miután a dajkánknak lejár a munkaideje. A másik nehéz kérdés az egymás helyettesítése volt a saját, és gyermekeink betegsége esetén. Vártuk Isten segítségét ezekben a kérdésekben is.
 • 15-én tartottuk az óvoda nyitó-partiját a 25 óvodásunk családjával: közös játékokkal, báránykás tortával, szeretet-vendégséggel.
 • 24-én a gyülekezetben ünnepélyes tanévnyitó volt, ahol az óvodások énekeltek, bibliai verseket mondtak.
 • Megtért a játszóházas gyerekek családjából az első anyuka. Nagyon hálásak voltunk, hogy Isten munkálkodott köztünk.

2008 márc.2.

 • Az óvoda dolgozóinak kirendelése a gyülekezetben.

2008 máj.-jún.

 • Újabb csoda derült ki: a szept.-i új költségvetés tervezésénél nagyon meglepődtünk, amikor 12 millió bevétel és 8 millió kiadás jött ki. Tehát Isten előre gondoskodott arról, hogy meglegyen majd a hiányzó 4 millió Ft.
 • 16-án évzárót tartottunk a gyermekek által tartott rövid bemutatóval (az elveszett bárány példázattal), és az udvaron piknikezéssel.
 • Elbúcsúztattuk egyetlen –februártól hozzánk járó, de most- iskolába menő lánykánkat: Kóti Gerdát.

2008. szeptembertől 2009. augusztusig – Második tanév

2008 szept.

 • 21-én volt a gyülekezettel az évnyitónk: a Sisa-Shooo keretében. (Sisa Attila műsora, Erika énekelt, bohócok, az elveszett bárány eljátszása, közös éneklés, imádkozás..)
 • Az önkormányzattól értesítették a gyülekezetet, hogy az általunk kapott telekkel kapcsolatban polgári peres eljárást kezdtek egy magánszeméllyel szemben.

2008 nov.

 • Tünde szólt, hogy nem tudja tovább vállalni az óvodatitkári munkát. Így Isten vezetését kérve, a már megtért anyukát, Cs. Editet kértük fel erre – febr. 1-től. Így megoldotta Isten a du.-i segítség égető kérdését.
 • A házicsoportunkkal családosan kirándultunk Tőserdőre: nagy séta után szalonnasütés, játszás,…
 • A kisebb testvérek várható jövetele miatt beadtuk az önkormányzathoz a csoport max. létszámának emelésére a kérelmet: 25-ről 30-ra. Így módosítani kellett az Alapító Okiratot is, és a Működési Engedélyünket is.

2009 febr.

 • Jöttek a 3. életévüket betöltött kistestvérek, így 30 lett a létszámunk.
 • Megünnepeltük a működésünk első évfordulóját: szülőkkel közös játék, tombola, szülinapi torta, lufizás.
 • Isten kegyelmeként megtapasztalhattuk egy óvodásunk imádságainak meghallgatását: a széthullott családjának helyreállását, szüleinek Istenhez való közeledését.

2009 márc.

 • Lejárt az építési engedély, ezért Pappné Ildikó, a tervező, beadott egy hosszabbítási kérelmet. (Jún.-ban kaptuk meg : jövő márciusig él.)
 • Üzent nekünk egy számunkra ismeretlen „angyal”, hogy van egy pályázati lehetőség GYES-ről visszajövő anyuka foglalkoztatására. Így Isten ajándékaként rengeteg papírmunka és izgalom után kaptunk ajándékba májustól 7 hónapra ingyen egy óvónőt: M. Ágit. A helyettesítések nehéz terhe ezzel lehullott rólunk.

2009 máj.-jún.

 • Okoskocka fejlesztő-játék továbbképzést szerveztünk az óvodánkban három szombaton, melyen mind a hárman (óvónők) részt vehettünk. V. Katitól megkaptuk a teljes készletet ajándékba. Kati szolgálatból ingyen jön felmérni és fejleszteni a gyerekeket hetente kétszer.
 • Az évzárón a gyermekek eljátszották a tékozló fiú példázatát.
 • Elbúcsúztattunk 3 nagycsoportos báránykánkat.
 • Békésszentandrásra mentünk kirándulni a házicsoportunkba járó családokkal: bográcsozás, vizibiciklizés, kirándulás is volt.

2009. szeptembertől 2010. augusztusig – Harmadik tanév

2009 szept.

 • 26 gyermek van a csoportban.
 • 13-án az óvodai évnyitón dr Tapolyai Emőke tartott egy fantasztikus előadást a gyermeknevelésről, melyet a gyülekezettel együtt közös ebéd követett.
 • V. Kati, mint fejlesztő pedagógus, heti 6 órában dolgozik az óvodánkban: felméri a gyermekeket, és egyénileg fejleszti őket.

2009 dec.

 • M. Áginak lejárt a hét hónap pályázati munkaviszonya, így 4 órában dolgozik tovább.

2010 febr.

 • Négy kiscsoportos gyermek beszoktatásával 30 fő lett a létszámunk.
 • 12-én az óvoda 2. szülinapját ünnepeltük: hálásak vagyunk Istennek a sok csodáért, élményért, melyekről a képeket közösen néztük meg.
 • A gyülekezet elöljárósága megszavazta a Pappné Ildikó által tervezett új terv-variációt: az új óvoda egy nyaktaggal megtoldva épülne az imaház mellé.

2010 máj.-jún.

 • Évzárónkon a Bibliából Naámán történetét játszották el a gyermekek.
 • Elbúcsúztattuk nyolc iskolába menő báránykánkat.

2010. szeptembertől 2011. augusztusig – Negyedik tanév

2010 szept.

 • Hat új kiscsoportos érkezett hozzánk, akik nagyon gyorsan beilleszkedtek, így 28 gyermekkel kezdtük ezt a tanévet.
 • Évnyitó istentiszteletünkön énekeltek a gyermekeink, majd addig, míg a szülőknek Mike Sámuel lelkipásztorunk tartott előadást a gyermeknevelésről, a gyermekeknek Sisa Attila és csapata adott színvonalas „hajós” műsort.

2010 okt.

 • A városi tervtanács háromszori elutasítása után végre Pappné Ildikó elkészülhetett az óvoda legújabb tervével, melyet beadtunk engedélyezésre.

2010 dec.

 • A szakhatóságok két hét alatt megadták az engedélyt, kivéve a tűzoltóságot, ahol másfél hónapot igényelt ez a folyamat. Így december 15-én kaptuk meg az óvoda építési engedélyét.
 • December 19-én az óvodások újra felléptek a gyülekezet karácsonyi koncertjén.

2011 jan.

 • 10-én az elöljáróság, 16-án a gyülekezet is megszavazta az óvoda építésének kezdését.
 • 17-én felállt az építési bizottság Papp Gézával, Antal Lászlóval, Ficsór Ottóval és Simon Gergővel (Ő csak az építő kiválasztása után csatlakozik.). Imádkozunk, hogy Isten áldja meg a szolgálatukat! Ha Isten is úgy akarja, akkor az Ő kegyelméből és dicsőségére, 2011 szeptemberében szeretnénk indítani a két csoportos óvodát.

2011 febr.

 • Történelmi pillanat: 5-én elkezdték, és egy hét alatt megcsinálták a gáz-kiváltást.
 • Közben minden előkészület megtörtént, így 15-én megkezdődött az alapozás, cölöpözős technikával. Isten kegyelméből még a nagy havazás előtt, 21-én be is fejezték a 200 cölöp betonozását.19-én szombaton 25 önkéntes segítő kiásta a gerendarács helyét.25-én pénteken az Építési Bizottság, egész heti tárgyalás-sorozat után meghozta döntését a szerkezetépítés kivitelezőjének kiválasztásáról.

2011 márc.

 • Egy nagyszabású közös ásás után Tőzsér Gyula cége cölöpözős technikával elkészítette az óvoda alapjait. Az alap-lemez lebetonozása után elkezdte a Dobossy cég a falazást és az oszlopok betonozását.

2011 ápr.

 • Megtörtént a födém pallók beemelése, vasalás, villanyszerelés, és a födém lebetonozása után elkezdődött az emeleti szinten a falazás. Szabadi Tamás ingyen elhozta a Rákóczi úti bezárt CIB Bankból kapott rengeteg szekrényt. Miskolc környékéről eljöttek hárman szolgálatként ingyen a belső falakat felhúzni.

2011 máj.

 • Elkészültek a belső lépcsők, a fa födém a helyére került. A tetőt is elkezdték, majd a belső vakolás is elindult.

2011 jún.

 • A tetőt benejlonozták, elkezdték a cserepezést, a tetőablakokat berakták, a betont leszigetelték, a szolgálatból vállalt őrbottyáni segítők a gépészeti és az ócsaiak a bádogozási munkákat is elkezdték, a burkolási munkálatok is elindultak.
 • Elbúcsúztattuk 11 iskolába menő nagycsoportos báránykánkat.

2011 júl.

 • A nyílászárók a helyükre kerültek, beállványozták a külső falakat a szigeteléshez, a lámpák is felkerültek a helyükre.

2011 aug.

 • Kifestették kívülről-belülről az épületet, a külső lépcsők, korlátok is elkészültek, a gépészeti, bádogos, burkoló, asztalos munkák is befejeződtek. Megküzdöttünk a Tűzoltősági előírásokkal, és a vízmintával.
 • De Isten dicsőségére minden elkészült időben, és augusztus 22-én megkaptuk a Használatbavételi engedélyt, 29-én pedig a Működési engedélyt. Minden segítőnek - bármilyen formában is tette ezt, - nagyon szépen köszönjük!!! Isten áldását kívánjuk életükre!!!

 

2011. szeptembertől - Ötödik tanévtől

2011 szeptember

 • 3-án szombaton volt az új, két csoportos óvoda megnyitója, melyen részt vett az egyház vezetése részéről Mészáros Kornél Főtitkár, a város részéről Mák Kornél Alpolgármester Úr, és Engert Jakabné Területi Képviselő.
 • 5-én birtokba vehette a két csoportnyi gyermek az új óvodát. Azóta így két csoporttal működünk.

2012 április

 • Elkészült az új baloldali udvarrész gyönyörű virágos kerttel és gyepszőnyeggel.
 • Májusban az óriási homokozó is készen lett egy óvodásunk nagypapája és egy másik gyermekünk apukája felajánlott munkájával.

2013. június

 • 2012 nyarán beadtunk egy EU-s pályázatot, (TÁMOP 6.1.2.11/1) melynek megvalósítását szeptemberben el is kezdtük saját felelősségre ezzel a témával: Családok testi-lelki egészségéért – a kecskeméti Bárányka Keresztyén Óvoda egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programjai.
 • Ennek hatására a szerdai szülői körökön való részvételi létszám jelentősen megemelkedett. Olyanok is eljöttek, akik előtte még sose „merészkedtek el”, és nyitottak lettek az evangéliumra.
 • 21-én kaptuk meg az értesítést, hogy az Egészségneveléssel kapcsolatos pályázatunkat tartaléklistáról visszaemelték, és 10 millió Ft-tal támogatják. Hálásak vagyunk Istennek ezért is!

 2013. szeptember

 • Az egész nyári, rendkívül intenzív előkészület után 1-től elkezdtük az Egészségneveléses pályázatunk megvalósítását a júniusi tartaléklistáról történő visszaemelés után.
 • 15-én tartottuk meg az Egészségnapot összevonva a tanévnyitó istentisztelettel, melyen 344 fő vett részt. Délelött. dr Pécsi Rita neveléskutató fantasztikusan eleven, pörgős, humoros, példákkal teletűzdelt előadását élvezhettük. A közös, egészséges ételekkel tarkított szeretetvendégség után még két interaktív előadáson vehettünk részt. Közben a gyermekeknek aszfaltrajz-verseny, és focibajnokság volt. Utána következett a fergeteges közös családi vetélkedő, ahol az állomásokon a testi-lelki egészségünk szemlélete, gyakorlata fejlődhetett.

2013. október

 • 23-án közös családi kirándulást szerveztünk Tőserdőre, ahol Isten megajándékozott minket gyönyörű napsütéses meleggel, sok-sok játékkal, sportolással, beszélgetéssel. 52 felnőtt és 62 gyermek jött el a túrára babakocsikkal, kismotorokkal, futóbiciklikkel. A pályázatból egy közös ebédre is lehetőségünk nyílt.
 • Decemberben a pályázat finanszírozásában 17 családdal Siófokon egy szállodában tarthattuk meg az életmód táborunkat Varjú Lajos és Kati vezetésével.

2014. április

 • A pályázatunkat egy fantasztikusan kalandos közös biciklitúrával zártuk le hivatalosan: 29 felnőtt és ugyanennyi gyermek indult el esőben, és érkezett meg gyönyörű napsütésben a Granada Hotelbe. Hálásak vagyunk Istennek ezekért a programokért, amikre a pályázat keretében kerülhettek megrendezésre.
 • Az egészségneveléses pályázat programjain nagyon nagy érdeklődéssel vettek részt a szülők: több vendégelőadót is tudtunk hívni, akik előadásain egyre nagyobb volt a létszám.
 • 2014. május 1-ig a pályázat segítségével egy túra, egy biciklitúra, majd 15 csoportfoglalkozás (előadóinak és pizzázásainak) anyagi hátterét tudtuk biztosítani. Lehetőségünk volt az óvoda dolgozóival 5 tréning megtartására keresztyén tréner vezetésével.

2014. december 

 • Óriási örömünkre végre elkezdték az imaház előtti út leaszfaltozását. A gyógyszertár előtti útátadáson az óvodásaink meghívott szereplők voltak. Köszönjük szépen  Városunk Önkormányzatának!!!
 • A karácsonyi koncerten Pintér Bélának az Angyalének zeng énekére a gyerekekkel együtt találtuk ki a koreográfiát. Így méginkább örömmel, lelkesen adták elő a kiemelkedően nagyszámú közönség előtt.

2015-16

 • Az őszi szünetben Isten egy fantasztikus lehetőséget adott nekünk egy pályázat keretében, ahol a városunk óvodáiban dolgozó óvónői felé tudtunk szolgálni a saját óvodánkban. Különleges imameghallgatásként éltük meg, hogy a mentálhigiénés 30 órás akkreditált pedagógusképzésre két megtért hívő református lelkésznőt kaptunk mentorként. Így a három teljes nap alatt rengeteg lehetőségünk volt bizonyságot tennünk, beszélgetnünk, kapcsolatot építenünk a város 5 óvodájában dolgozó 15 kolléganővel.
 • Óvodánkban több alkalommal vendégül láttunk különböző országokból is érdeklődő óvónőket, akik bepillantást nyerhettek az óvodai életünk mindennapjaiba.
 • Egy óvodai család kezdeményezésére összefogtunk, és ősszel megvalósulhatott az imaház és az óvoda előtti parkoló sármentesítése. Isten segítségével sok-sok anyagi, és fizikai munka befektetésével öt nap alatt elkészült a gyönyörű parkolónk.
 •  Az óvoda előtti út aszfaltozásának folytatása is befejeződött az Önkormányzat jóvoltából. Az útátadásra óvodánkat is meghívták, ahol minden gyermek kaphatott a nemzeti színű szalagból.

2016. szeptember

 • 18-án az évnyitón Pintér Béla volt a meglepetés vendég, akivel az "ősbemutatón" előadtuk a Rólam van szó dalt koreográfiával. A gyerekek fantasztikusan élvezték a Bélával való közös előadást. Az egész napos programok közül a focizás, kürtöskalács-sütés, a papírrepülőzés, és az állatsimogató vitte a másnapi élményrajzokban az első helyezéseket.
 • 2017. februárjában volt egy helyszíni ellenőrzésünk az Államkincstártól. Hála Istennek minden rendben lezajlott.

2017-18. 

 • Isten kegyelméből egy kecskeméti céggel szeptemberre sikerült telepíttetni egy új, szabványos, de teljesen saját tervezésű udvari játékot (óriási hajót mászófallal, csúszdával, rámpával, kötélmászókával, fedett és nyitott homokozórésszel), és egy gyülekezeti vállalkozó segítségével egy udvari ivókutat csináltattunk, és gyepszőnyeggel zölddé változtattuk az udvar jobb oldalát is. 
 • 2018 tavaszán a régi, szakadozó, hátsó kerítést is sikerült kicseréltetni.

2018.-19

 • Egy másik pályázati forrás lehetőséget teremtett arra, hogy az óvodai szülőkkel, Varjú Lajos és Kati vezetésével Egerben öt napos házaspári táborban vehettünk részt az október 23-i időszakban. Összesen 92-en voltunk a gyerekekkel és a gyermekfelügyeletben segítőkkel együtt. Nagy örömünkre arra is volt lehetőségünk, hogy nem csak házasságban élő családok, hanem gyermekeiket egyedül nevelő édesanyák is eljöhettek velünk Egerbe, akik délelőttönként külön csoportban tanulmányozták az Igét, beszélgettek, imádkoztak, és így rendkívül őszinte légkör alakult ki köztük. A házaspárok aktívan részt vettek a délelőtti házaspári foglalkozásokon, és az együtt megtartott esti evangélizációs alkalmakon is, ahol Ezékiás király története alapján élet-szakaszainkat tanulmányoztuk.

2019-20

 • Az óvoda egész területén beburkoltattuk a falat a gyermekek magasságáig állagvédelem érdekében Vinyl lapokkal. Ehhez kapcsolva történt konnektorok áthelyezése, majd festés. Az őszi és a nyári szünetben az óvoda teljes festése megtörtént.
 • A dekorációk szabályoknak megfelelő elhelyezéséhez fúrattunk lyukakat a plafonba, - a csoportszobákba és a gyermeköltözőkbe is.
 • A gyermekmosdókban kicseréltettük az eldeformálódott elválasztó falakat modern, időtálló lapokkal.
 • Az óvoda fölötti padlástérben kialakítottunk két helyiségben polcrendszert az eszközök, dekorációk tárolására.
 • Az udvaron a foszladozó háló miatt a fészekhintát kicseréltettük, két korhadozó oszloppal együtt. A hinták alatti gumiburkolatot is megjavíttattuk. Az ugrálóvárnak építtettünk egy kis zárt tárolót az udvaron, és a kerítés teljes cseréje is befejeződött.
 • A másfél éve pályázati támogatással megszervezett nagysikerű családi tábort most pályázati segítség nélkül is „visszatapsolták” a szülők. Kérték, hogy szervezzük meg ismét a tábort akkor is, ha nincsen pályázati segítség. Kiderült, hogy Isten nyitott ajtót adott a szálláshelyen is, így a május elsejei hosszú hétvégén újra együtt hallgathattuk az óvodai szülőkkel az evangéliumot Egerben. Ebben is Isten dicsőségét látjuk.

2020-21

 • A járvány miatti nehéz helyzetbe került szülők támogatására nyáron hosszabban biztosítottunk ügyeletet, emiatt mindkét csoportszobába beszereltettünk légkondicionálót, - mely nagy szolgálatot tett a nyári nagy kánikulák elviselésében.
 • Végre sikerült befejeztetni az elkezdett asztalosi munkákat: szakmai anyagokhoz szekrények, játéktartó polcok, a nagy járműveknek polcra szegély. A gyermekek fejlesztéséhez újabb fejlesztő segédanyagokat, könyveket, játékokat, dupla üléses biciklit, taxit szereztünk be. Nagy örömünkre a csoportszobában ki tudtunk alakítani egy szekrényt - rengeteg saját készítésű eszközzel - a finommotorika fejlesztéséhez.
 • A régi szánkókat balesetveszély miatt leselejteztük, és új, könnyű csúszkákat vettünk helyettük.
 • 2021. május 21-24-ig pünkösdi családi napokat szerveztünk Alsóörsre a Laroba Hotelbe, ahova pont 100-an mentünk.

2021-22

 • November 3-án a Fenntartónk budapesti székhelyén újra mindent rendben talált az Államkincstár az ellenőrzés során.