Az óvoda krónikája

Antalné Sztasák Márta: (óvodavezető): próbáltam összegyűjteni a fontosabb eseményeket. 

2005. márciustól 2007. augusztusig – A játszóház indulásáig

2005.

Mike Sámuel lelkipásztorunk, és dr. Ficsór Ervin a gyülekezetvezetőnk közösen kapták Istentől a látást, hogy indítsunk be az imaház épületében egy óvodát. Gyülekezetünkben nagyon sok gyermek van, de úgy gondolták, hogy ez a keresztyén értékek átadására, és az evangélizációra is jó lehetőség lenne.

2005 márc. 15.

Sámuel felkért, hogy nézzek utána, hogy milyen feltételei vannak az óvoda beindításának, és segítsek a megszervezésében.

2005 ápr.-máj.

 • Megkerestem kilenc keresztyén óvodát, és mindenhol arról számoltak be, hogy Isten gondoskodását élik meg, és hogy óvodájukban túljelentkezés van.
 • De az is egyértelmű lett előttem, hogy nagyon nagyon bonyolult ez az egész: engedélyek, szabályzatok, törvények, jogszabályok, stb.
 • Ezt az Ígét kaptam ekkor, ami végig kísért: „Bízzál az Úrban teljes szívedből, és ne a magad eszére támaszkodj! Minden utadon gondolj Rá, és Ő egyengetni fogja ösvényedet!” Péld. 3; 5-6
 • Kiderült, hogy szükség van egy vezetői képesítésre is, ezért beadtam a jelentkezésemet -a kivételesen éppen Kecskeméten induló…, nekem még, mint GYES-en lévő anyukának utolsó évben ingyenes …– két éves vezetőképzőre.
 • Bildné Évát ( gyülekezetünk akkori takarítóját ) nagyon alkalmasnak láttuk leendő óvodánk dajka nénijének, ezért beiskolázta a gyülekezet a dajka-képzőbe.
 • Kiderült, hogy meg kell építeni a két csoportszobát öltözővel, mosdókkal az imaház mellé, mert úgy fogják majd engedélyezni.

2006. márc.

 • Pappné Ildikó –az imaházat is Ő tervezte- beadott egy tervet, de elutasította a város, hogy ne alacsony tetővel építsük. Így akkor alul lenne az óvoda, fölötte egy gondnoklakás és egy, pl. ifjúsági tér.

2006. dec.

 • A gyülekezet vezetősége megszavazott óvodavezetőnek.
 • Pappné Ildikó beadta az óvoda terveit engedélyezésre.

2007. jan.

 • Az Alapító Okiratot beadtuk – márc.8.-ra kaptuk meg.
 • Összeállítottuk az óvoda honlapját és egy prospektust.

2007. márc.

 • Az igényfelmérésre kb.40 család érdeklődött a gyülekezeten kívülről.
 • Eldőlt, hogy indítjuk a játszóházat addig, míg fel nem épül az óvoda.
 • Isten csodája volt, hogy három hónap alatt megkaptuk az építési engedélyt.
 • Az Építő Simon cég tett egy felajánlást: megbízik bennünk, és felépíti az óvodát utólagos fizetéssel! (17 millió Ft gyűlt össze eddig; összesen, ha három ütemben épülne: 30+8+8 millió volt az árajánlatuk.)
 • De a gyülekezet vezetősége mégis úgy döntött, hogy várnak az építéssel – felmerült köztük, hogy külön épületben legyen az óvoda.

2007. jún.

 • A gyülekezet megszavazta, hogy kérjünk az önkormányzattól az óvoda építéséhez még telket, a meglevő mellett.

2007. aug.

 • A szülői értekezleten kiderült, hogy 11 gyülekezeten kívüli, és 4 gyülekezeti család tudja vállalni a csak de. működő játszóházat.
 • Mongyiné Noémi tudott jönni segíteni folyamatosan, amit szolgálatként, teljesen ingyen végeztünk. (A gyülekezetből többen jöttek még segíteni.)
 • Célunk az, hogy a gyerekekkel együtt a mindennapokban találkozzunk Istennel, és a gyerekeken keresztül pedig elérjük és hirdessük az örömhírt a szüleiknek, rokonaiknak, ismerőseiknek is.
 • 30.-án megszavazott a városi közgyűlés 1000m2 telket a gyülekezetnek az óvoda építése miatt.
  (Később derült ki, hogy nem rendezett a tulajdon-viszonya a teleknek.) 

2007. szeptembertől 2008. február 16-ig - Játszóház

2007 szept.

 • Varjú Lajossal voltunk az oktatási osztályon, hogy ideiglenes működési engedélyt kérjünk az egy csoportos óvodánknak, amíg felépítjük. Ilyet nem adtak, de mondták, hogy rendes működési engedélyt kérjünk.
 • Aznap reggel kaptam ezt az Ígét: „ Ímé nyitott ajtót adtam eléd, amit senki be nem zárhat. Ímé megtérőket adok neked a Sátán zsinagógájából.” Jel.3,8.
 • Sokan megpróbálták „becsukni” az ajtót, de Isten nem engedte, Neki más volt az akarata.

2007 nov.

 • Beadtuk a működési engedélyhez a rengeteg papírt.
 • Beindítottuk az óvodás házicsoportos imakört nálunk, ahova minden családot meghívtunk a játszóházból.

2007 dec.

 • A vezetőség elhívott egy hosszú beszélgetésre, utána pedig megerősítette az óvodavezetői megbízásomat.
 • Pappné Ildikó beadta a rendeltetésmódosítást az imaház alagsorára, hogy óvoda lehessen. De sokáig nem kaptunk választ. ( Később kiderült, hogy félreiktatták, és ezért nem intézkedtek…)

2008 jan., febr.

 • Isten vezetésével ( nem véletlen!) találtam egy 19/2002.1.sz.melléklet 2.2 pontja 3. bekezdését, miszerint 50 fő alatt más rendeltetésű épületben is lehet óvoda, ha le van zárva, és van játszótere!
 • Így nem kellett az elkallódott papírra várni tovább.
 • Rengeteg tárgyalás, egyezkedés, engedélyek beszerzése, tűzgátló ajtók beszerelése következett nagyon gyorsan, mert febr.1-re meg kellett szerezni a működési engedélyt azért, hogy megkapjuk a normatív támogatást. Isten sok „földi angyalt” küldött a segítségünkre.
 • 31-én kijött az ANTSZ képviselője is, így minden meglett – volna. 

2008. február 12-től 2008. augusztusig – Első tanév

2008 febr.

 • Sajnos a jegyző aláírása mellé csak febr. 12.-i dátum került, így ugyan megkezdtük 25 fővel az egész napos óvodát, de a normatív támogatást -az ígéretek ellenére- nem kaptuk meg. (Ez csak máj.-ban derült ki, emiatt 4 millió Ft hiány lett ebből.)
 • A felállás: Bildné Éva-dajka, Surányiné Tünde-óvodatitkár és könyvelő félállásban, Mongyiné Noémi-óvónő, Antalné Márti-vezető+óvónő.
 • A 25 gyermekből 9 a gyülekezetből, 16 kívülről jött.
 • Kértük Isten segítségét, mert szükségünk lett volna valakire, aki du. ott tud lenni segíteni, miután a dajkánknak lejár a munkaideje. A másik nehéz kérdés az egymás helyettesítése volt a saját, és gyermekeink betegsége esetén. Vártuk Isten segítségét ezekben a kérdésekben is.
 • 15-én tartottuk az óvoda nyitó-partiját a 25 óvodásunk családjával: közös játékokkal, báránykás tortával, szeretet-vendégséggel.
 • 24-én a gyülekezetben ünnepélyes tanévnyitó volt, ahol az óvodások énekeltek, bibliai verseket mondtak.
 • Megtért a játszóházas gyerekek családjából az első anyuka. Nagyon hálásak voltunk, hogy Isten munkálkodott köztünk.

2008 márc.2.

 • Az óvoda dolgozóinak kirendelése a gyülekezetben.

2008 máj.-jún.

 • Újabb csoda derült ki: a szept.-i új költségvetés tervezésénél nagyon meglepődtünk, amikor 12 millió bevétel és 8 millió kiadás jött ki. Tehát Isten előre gondoskodott arról, hogy meglegyen majd a hiányzó 4 millió Ft.
 • 16-án évzárót tartottunk a gyermekek által tartott rövid bemutatóval (az elveszett bárány példázattal), és az udvaron piknikezéssel.
 • Elbúcsúztattuk egyetlen –februártól hozzánk járó, de most- iskolába menő lánykánkat: Kóti Gerdát.

2008. szeptembertől 2009. augusztusig – Második tanév

2008 szept.

 • 21-én volt a gyülekezettel az évnyitónk: a Sisa-Shooo keretében. (Sisa Attila műsora, Erika énekelt, bohócok, az elveszett bárány eljátszása, közös éneklés, imádkozás..)
 • Az önkormányzattól értesítették a gyülekezetet, hogy az általunk kapott telekkel kapcsolatban polgári peres eljárást kezdtek egy magánszeméllyel szemben.

2008 nov.

 • Tünde szólt, hogy nem tudja tovább vállalni az óvodatitkári munkát. Így Isten vezetését kérve, a már megtért anyukát, Csorba Editet kértük fel erre – febr. 1-től. Így megoldotta Isten a du.-i segítség égető kérdését.
 • A házicsoportunkkal családosan kirándultunk Tőserdőre: nagy séta után szalonnasütés, játszás,…
 • A kisebb testvérek várható jövetele miatt beadtuk az önkormányzathoz a csoport max. létszámának emelésére a kérelmet: 25-ről 30-ra. Így módosítani kellett az Alapító Okiratot is, és a Működési Engedélyünket is.

2009 febr.

 • Jöttek a 3. életévüket betöltött kistestvérek, így 30 lett a létszámunk.
 • Megünnepeltük a működésünk első évfordulóját: szülőkkel közös játék, tombola, szülinapi torta, lufizás.
 • Isten kegyelmeként megtapasztalhattuk egy óvodásunk imádságainak meghallgatását: a széthullott családjának helyreállását, szüleinek Istenhez való közeledését.

2009 márc.

 • Lejárt az építési engedély, ezért Pappné Ildikó, a tervező, beadott egy hosszabbítási kérelmet. (Jún.-ban kaptuk meg : jövő márciusig él.)
 • Üzent nekünk egy számunkra ismeretlen „angyal”, hogy van egy pályázati lehetőség GYES-ről visszajövő anyuka foglalkoztatására. Így Isten ajándékaként rengeteg papírmunka és izgalom után kaptunk ajándékba májustól 7 hónapra ingyen egy óvónőt: Mészáros Ágit. A helyettesítések nehéz terhe ezzel lehullott rólunk.

2009 máj.-jún.

 • Okoskocka fejlesztő-játék továbbképzést szerveztünk az óvodánkban három szombaton, melyen mind a hárman (óvónők) részt vehettünk. Varjúné Katitól megkaptuk a teljes készletet ajándékba. Kati szolgálatból ingyen jön felmérni és fejleszteni a gyerekeket hetente kétszer.
 • Az évzárón a gyermekek eljátszották a tékozló fiú példázatát.
 • Elbúcsúztattuk nagycsoportosainkat: Mike Botit, Balog Mirellát, Surányi Kristófot, Sipos Ábelt.
 • Békésszentandrásra mentünk kirándulni a házicsoportunkba járó családokkal: bográcsozás, vizibiciklizés, kirándulás is volt.

2009. szeptembertől 2010. augusztusig – Harmadik tanév

2009 szept.

 • 26 gyermek van a csoportban.
 • 13-án az óvodai évnyitón dr Tapolyai Emőke tartott egy fantasztikus előadást a gyermeknevelésről, melyet a gyülekezettel együtt közös ebéd követett.
 • Varjúné Kati, mint fejlesztő pedagógus, heti 6 órában dolgozik az óvodánkban: felméri a gyermekeket, és egyénileg fejleszti őket.

2009 dec.

 • Mészáros Áginak lejárt a hét hónap pályázati munkaviszonya, így 4 órában dolgozik tovább.

2010 febr.

 • Négy kiscsoportos gyermek beszoktatásával 30 fő lett a létszámunk.
 • 12-én az óvoda 2. szülinapját ünnepeltük: hálásak vagyunk Istennek a sok csodáért, élményért, melyekről a képeket közösen néztük meg.
 • A gyülekezet elöljárósága megszavazta a Pappné Ildikó által tervezett új terv-variációt: az új óvoda egy nyaktaggal megtoldva épülne az imaház mellé.

2010 máj.-jún.

 • Évzárónkon a Bibliából Naámán történetét játszották el a gyermekek.
 • Elbúcsúztattuk nyolc iskolába menő báránykánkat: Antal Csillát, Bene Normit, Molnár Lídiát, Szabadi Andrást, Kis Sebestyént, Mészáros Grétit, Dubecz Grétit, és Tasy Adriennt.

2010. szeptembertől 2011. augusztusig – Negyedik tanév

2010 szept.

 • Hat új kiscsoportos érkezett hozzánk, akik nagyon gyorsan beilleszkedtek, így 28 gyermekkel kezdtük ezt a tanévet.
 • Évnyitó istentiszteletünkön énekeltek a gyermekeink, majd addig, míg a szülőknek Mike Sámuel lelkipásztorunk tartott előadást a gyermeknevelésről, a gyermekeknek Sisa Attila és csapata adott színvonalas „hajós” műsort.

2010 okt.

 • Sajnos Csorba Edit nem tudta tovább vállalni az óvodatitkári munkát, így Simon Anna vette át tőle napi 4 órában ezt a szolgálatot.
 • A városi tervtanács háromszori elutasítása után végre Pappné Ildikó elkészülhetett az óvoda legújabb tervével, melyet beadtunk engedélyezésre.

2010 dec.

 • A szakhatóságok két hét alatt megadták az engedélyt, kivéve a tűzoltóságot, ahol másfél hónapot igényelt ez a folyamat. Így december 15-én kaptuk meg az óvoda építési engedélyét.
 • December 19-én az óvodások újra felléptek a gyülekezet karácsonyi koncertjén.

2011 jan.

 • 10-én az elöljáróság, 16-án a gyülekezet is megszavazta az óvoda építésének kezdését.
 • 17-én felállt az építési bizottság Papp Gézával, Antal Lászlóval, Ficsór Ottóval és Simon Gergővel (Ő csak az építő kiválasztása után csatlakozik.). Imádkozunk, hogy Isten áldja meg a szolgálatukat! Ha Isten is úgy akarja, akkor az Ő kegyelméből és dicsőségére, 2011 szeptemberében szeretnénk indítani a két csoportos óvodát.

2011 febr.

 • Történelmi pillanat: 5-én elkezdték, és egy hét alatt megcsinálták a gáz-kiváltást.
 • Közben minden előkészület megtörtént, így 15-én megkezdődött az alapozás, cölöpözős technikával. Isten kegyelméből még a nagy havazás előtt, 21-én be is fejezték a 200 cölöp betonozását.19-én szombaton 25 önkéntes segítő kiásta a gerendarács helyét.25-én pénteken az Építési Bizottság, egész heti tárgyalás-sorozat után meghozta döntését a szerkezetépítés kivitelezőjének kiválasztásáról.

2011 márc.

 • Egy nagyszabású közös ásás után Tőzsér Gyula cége cölöpözős technikával elkészítette az óvoda alapjait. Az alap-lemez lebetonozása után elkezdte a Dobossy cég a falazást és az oszlopok betonozását.

2011 ápr.

 • Megtörtént a födém pallók beemelése, vasalás, villanyszerelés, és a födém lebetonozása után elkezdődött az emeleti szinten a falazás. Szabadi Tamás ingyen elhozta a Rákóczi úti bezárt CIB Bankból kapott rengeteg szekrényt. Miskolc környékéről eljöttek hárman szolgálatként ingyen a belső falakat felhúzni.

2011 máj.

 • Elkészültek a belső lépcsők, a fa födém a helyére került. A tetőt is elkezdték, majd a belső vakolás is elindult.

2011 jún.

 • A tetőt benejlonozták, elkezdték a cserepezést, a tetőablakokat berakták, a betont leszigetelték, a szolgálatból vállalt őrbottyáni segítők a gépészeti és az ócsaiak a bádogozási munkákat is elkezdték, a burkolási munkálatok is elindultak.
 • Elbúcsúztattuk 11 iskolába menő nagycsoportos báránykánkat: Angyal Mátét, Beckwick Izsákot, Borsos Verát, Endre Mátét (Bubut), Kolozsvári Jázmint, Mongyi Andrist, Pál Kristófot, Stróbl Anitát, Subicz Bogit, Tibai Papp Leventét, Tóth Bogit.

2011 júl.

 • A nyílászárók a helyükre kerültek, beállványozták a külső falakat a szigeteléshez, a lámpák is felkerültek a helyükre.

2011 aug.

 • Kifestették kívülről-belülről az épületet, a külső lépcsők, korlátok is elkészültek, a gépészeti, bádogos, burkoló, asztalos munkák is befejeződtek. Megküzdöttünk a Tűzoltősági előírásokkal, és a vízmintával.
 • De Isten dicsőségére minden elkészült időben, és augusztus 22-én megkaptuk a Használatbavételi engedélyt, 29-én pedig a Működési engedélyt. Minden segítőnek - bármilyen formában is tette ezt, - nagyon szépen köszönjük!!! Isten áldását kívánjuk életükre!!!

2011. szeptembertől 2012. augusztusig - Ötödik tanév

2011 szept.

 • 3-án szombaton volt az új, két csoportos óvoda megnyitója, melyen részt vett az egyház vezetése részéről Mészáros Kornél Főtitkár, a város részéről Mák Kornél Alpolgármester Úr, és Engert Jakabné Területi Képviselő.
 • 5-én birtokba vehette a két csoportnyi gyermek az új óvodát: a kisbáránykák létszáma 30, (ebből 9 gyülekezeti), a nagybáránykáké 24, (ebből 4 gyülekezeti gyermek). 17-en maradtak a régi óvodásaink közül, és 37 új gyermeket várunk folyamatos beszoktatással.
 • Szeptember elsejétől Simon Anna óvónőként, Zsámbókiné Pordán Nikolett óvodatitkár-dajkaként szolgál velünk.

2011 dec.

 • A Csörömpölők együttes volt vendégünk egy fergeteges téli koncert erejéig.
 • 10-én a karácsonyi készülődés jegyében volt az imaházban egy szombat du.-i programunk: bábozással, énekléssel, kézműveskedéssel.
 • Az összes bárányka óvodás gyermek fellépett a gyülekezet karácsonyi koncertjén.

2012 febr.

 • 10-én tartottuk a Bárányka-bulit, ahol hálát adtunk Istennek, hogy az ötödik tanévben járhatunk már. Volt egy kis meglepetés műsor a szülőknek, közös játék, szeretetvendégség, és az elmaradhatatlan lufi-buli.
 • 20-án tartottunk egy közös játszóházas délelőttöt a tornateremben, ahol elővettük a sok-sok mozgásfejlesztő játékunkat.

2012 ápr.

 • A Húsvéti készülődésen megint nagyon jól éreztük magunkat: volt közös éneklés a lelkipásztorunkkal, bábelőadás, kézműveskedés, és alma-parti.
 • Kiss Csaba, Szomor Sándor és Patonyai Sanyi bácsi vezetésével, (és több apuka segítségével) precíz, áldozatos, gyors munkájuk eredményeként készen lett az új csodálatosan szép udvarrész. Gyönyörű virágoskert, gyepszőnyeg látványát élvezhetjük minden nap.

2012 máj.

 • Sok programunk volt: részt vettünk a Madarak és fák napja, a Föld napja rendezvényeken, eljött hozzánk a Lóca együttes vendégségbe.
 • Minden hónapban elhívtuk Barkóczi Titanillát a Furfangos bábparavánjával játszani.
 • 18-án volt a tanévzáró parti, melyen az új kiscsoportosok is nagyon bátran énekelték, játszották az elmúlt tanévben tanultakat. A műsor után a hot-dog partin lehetett virslit, szalonnát és mályva cukrot sütögetni.
 • 30-án elkészült az új óriási homokozónk, mely összeszerelését Virág Eszterke nagypapája, és Trungel Luca apukája vállaltak – szeretetből feláldozva idejüket.

2012 jún.

 • 9-én újra elfogadtuk a szerdai szülői körrel Tóth Lajos családjának meghívását a tiszaugi házukhoz. A délelőtti nagy séta, majd közös ebéd után kihasználtuk a nagy meleget, és fürödtünk egy nagyot a Holt-Tiszában.
 • 15-én a Búcsú-partin búszúztunk el azoktól a „báránykáktól”, akik elmentek óvodánkból: Pál Reni elköltözött családjával Zircre; Kóti Zsuzsi és Zsombi bekerülhettek a két osztályos logopédiai iskola-előkészítő csoportba; és iskolába engedtük Molnár Petit, Sipos Gergőt, Lőrincz Barnust, Borsos Benit, Tóth Enikőt. Hiányozni fognak…

2012 júl.

 • 25-én beadtunk egy pályázatot az óvodai családok, és dolgozók testi és lelki egészségneveléséhez kapcsolódva. Bizakodunk, mert gyorsasági pályázat volt, és mi az első nap beadtuk. Istenre bíztuk ezt is.

 

2012. szeptembertől 2013. augusztusig - Hatodik tanév

2012 szept.

 • 9-én tartottuk a tanévnyitó istentiszteletet, melyen a gyermekek éneklése, Igeversek elmondása után lementünk a tornaterembe, ahol Sisa Attila és csapata várt minket az interaktív műsorával. A szülőknek Tapolyai Emőke tartott közben egy fantasztikus előadást arról, hogy melyek azok a szavak, amelyekre éheznek gyermekeink.
 • 54 gyermekkel kezdtük meg a hatodik tanévet: közülük csak 10-en vannak a gyülekezetből.
 • Sajnos már a nyáron megkereste a gyülekezet elöljáróságát többször az óvodával szemben lakó egyik háztulajdonos, aki azóta mérnöki, ügyvédi és fényképész segítségét igénybe véve próbál érvényt szerezni sérelmeinek, miszerint nagyon zavarja Őt az óvoda. Imádkozunk békés megoldásért, Isteni békességért.

2012 okt.

 • Eljött hozzánk Budapestről a Kezeslábas Színház, akik néhány zokniból és ingből készített bábbal kápráztatták el a gyermekeinket mozgalmas előadásukkal.
 • Az Erdők hete programsorozat részeként az Arborétumba sétáltunk, és Sipos Mónika vezetésével izgalmas feladataink voltak.
 • A nagybáránykák a Vasútmodell-kiállítást az idén is meglátogatták.

2012 nov.

 • Szabó Matyi rendszeresen eljön hozzánk, és zenei foglalkozásokat tart a gyerekeknek, amiket nagyon várnak mindíg.
 • Titanilla is minden hónap utolsó péntekén elhozza a bábparavánját, és egy-egy meséjét.
 • Bízva a nyáron beadott Egészségnevelés-pályázat pozitív elbírálásában, saját felelősségre elkezdtük a megvalósítását. Szerdánként a szülői körökre hívtunk előadókat, és a végén piknik asztal mellett volt lehetőség a beszélgetésekre.

2012 dec.

 • A Katicabogár Együttes Budapestről érkezett hozzánk, és az értékes mondanivalójú énekeikkel mindenkit bevontak a játékokba. Senki sem maradt ki ezekből a táncokból, körjátékokból.
 • A karácsonyi készülődésen megnézett bábdarab, éneklés, kézműveskedés, és a gyülekezet karácsonyi koncertjén való szereplés segített a gyermekeknek is ráhangolódni a karácsony igazi lényegére.

2013 jan.

 • A Csörömpölők Együttes újra vendégünk lehetett, és így lehetőségünk volt sokat énekelni, táncolni Velük együtt.

2013 febr.

 • 8-án kaptunk egy levelet, hogy az Egészségneveléses pályázatunkat tartaléklistára teszik pénzhiány miatt. Sajnáljuk, de reménykedünk még, hátha Isten csodát tesz. Azért mi folytatjuk a megvalósítást Istenben bízva, mert nagyon sokan eljönnek a programokra.
 • 15-én tartottuk az óvoda 6. tanévét ünneplő Bárányka-bulit. Mindenki bohóc álarcot készített magának, és a bohócos versek, énekek után Pintér Béla A bohóc című dalára előadtuk a koreográfiával betanult táncunkat. Az elmaradhatatlan, szülőkkel közös bohócos-játék, báránykás-torta, és lufi-buli után mindenki haza vihette a saját maga által kiválasztott tombola játékot.
 • Az Erdők hete programsorozat részeként az Arborétumba sétáltunk, és Sipos Mónika vezetésével izgalmas feladataink voltak.

2013 máj.

 • Az Arborétumban az összes gyermekkel részt vettünk a Madarak és fák rendezvényen. Nagyon élveztük a gyögyörű időt, a változatos játékokat.
 • 24-én tartottuk a tanévzáró-partinkat, melyre a Baranyi család meglepett minden óvodást és felnőttet óvodai logós egyenpólóval. Köszönjük nagyon szépen! A műsorban a Teremtés 7 napjára felépítve mondták el a gyerekek az egész évben tanult dalokat, verseket.

2013 jún.

 • A búcsú-partin közös imádsággal, játékkal köszöntünk el a 7 iskolába menő nagybáránykától: Müller Lencitől, Subicz Bogitól, Szabó Annától, Fekete Zsozsótól, Mészáros Simitől, Stróbl Ádámtól és Kollár Tomitól.
 • 21-én kaptuk meg az értesítést arról, hogy az Egészségneveléses pályázatunkat a tartaléklistáról visszaemelték, és támogatják. Istené a dicsőség ezért is! 

 

2013. szeptembertől 2014. augusztusig - Hetedik tanév

2013 szept.

 • 53 gyermekkel kezdtük meg a hetedik tanévet, (közülük csak 11-en vannak a gyülekezetből), és Simon Anna óvónő nélkül, - aki angol nyelvű óvodai csoportban folytatja munkáját másik óvodában.
 • Az egész nyári, rendkívül intenzív előkészület után 1-től kellett elkezdtük az Egészségneveléses pályázatunk megvalósítását a júniusi tartaléklistáról történő visszaemelés után.
 • 15-én tartottuk meg az Egészségnapot összevonva a tanévnyitó istentisztelettel, melyen 344 fő vett részt. De. dr Pécsi Rita neveléskutató fantasztikusan eleven, pörgős, humoros, példákkal teletűzdelt előadását élvezhettük. A közös, egészséges ételekkel tarkított szeretetvendégség után még két interaktív előadáson vehettünk részt. Közben a gyermekeknek aszfaltrajz-verseny, és focibajnokság volt. Utána következett a fergeteges közös családi vetélkedő, ahol az állomásokon a testi-lelki egészségünk szemlélete, gyakorlata fejlődhetett.
 • Lehetőségünk volt újra szőlőt préselni Misi bácsival, aki hozott szőlőt, darálót, prést is, hogy a gyerekek készíthessék el maguknak a mustot.

2013 okt.

 • Az Erdők hete rendezvényen ismételten rész vettünk az Arborétumban.
 • 23-án közös családi kirándulást szerveztünk Tőserdőre, ahol Isten megajándékozott minket gyönyörű napsütéses meleggel, sok-sok játékkal, sportolással, beszélgetéssel. 52 felnőtt és 62 gyermek jött el a túrára babakocsikkal, kismotorokkal, futóbiciklikkel. A pályázatból egy közös ebédre is lehetőségünk nyílt.

2013 nov.

 • Szabó Matyi már nem tudta folytatni a zenei foglalkozásokat, így Lőrinc Marci apukája, András bácsi vállalta el. Köszönjük mindkettőjüknek!
 • Titanilla is minden hónap utolsó péntekén elhozza a bábparavánját, és egy-egy meséjét.
 • Mike Laura jött segíteni nekünk dajkai munkakörben.

2013 dec.

 • A kecskeméti Trallali Társulat látogatott el hozzánk, amikoris megtanítottunk a gyerekekkel egy bohócot énekelni.
 • A karácsonyi készülődésen a közös éneklés után megnézhettünk egy bábdarabot a süniről, aki nagyon „szúrós” volt, de megváltozott. Kézműveskedési lehetőségek közül is választhattak a gyermekek, - és szüleik is.
 • A gyülekezet karácsonyi koncertjén újra bátran, lelkesen kiálltak óvodásaink is énekelni, verseket mondani.

2014 febr.

 • 14-én ünnepeltük Isten kegyelméből az óvoda 7. tanévét a Bárányka-bulin, melyet Mike Sámuel gondolataival nyitottunk meg. A hóember álarcos gyerekek hóemberes verseket, énekeket adtak elő szüleiknek, majd a szülőkkel közös tánc és hóember barkácsolás után a hagyományos báránykás-torta, és lufi-buli után a gyerekek haza vihették a saját maguk által kiválasztott tombola játékokat.
 • Igyekeztünk több új hagyományt is bevezetni: ilyen volt az izgő-mozgó nap, ahol a tornateremben az összes mozgásfejlesztő játékot elővéve a gyerekek szabadon választhattak az eszközök közt. A saját készítésű tízórai is nagy sikert aratott, ahol nem volt probléma egyik zöldség elfogyasztásával sem. A mackó-napon mindenki az otthoni macijával jött a tornaterembe tornázni, énekelni, verselni, mesélni.

2014 ápr.

 • A pályázatunkat egy fantasztikusan kalandos közös biciklitúrával zártuk le hivatalosan: 29 felnőtt és ugyanennyi gyermek indult el esőben, és érkezett meg gyönyörű napsütésben. Hálásak vagyunk Istennek ezekért a programokért, amikre a pályázat keretében kerülhettek megrendezésre.
 • Az egészségneveléses pályázat programjain nagyon nagy érdeklődéssel vettek részt a szülők: több vendégelőadót is tudtunk hívni, akik előadásain egyre nagyobb volt a létszám.
 • A Kezes-Lábas Színház újra ellátogatott hozzánk Budapestről, és a gyerekek nagyon aktívan bekapcsolódtak az előadásba.

2014 máj.

 • A Madarak és fák napi programra kisétáltunk az arborétumba az összes báránykánkkal. Az év madarával, a túzokkal is megismerkedhettünk.
 • A zene-bona napokon a tornateremben együtt zenéltünk, dalosjátékokat játszottunk, hangszereztünk.
 • 23-án rendeztük a tanévzáró-partinkat, melynek végén nem maradhatott el a hot-dog parti a salátákkal, süteményekkel.
 • Kimentünk a dombhoz játszóterezni, és a városunkba látogató cirkusz felvonulását is megnéztük a gyerekekkel.

2013 jún.

 • Óvodásaink egy héten keresztül szedték fel a saját maguk által vetett, öntözött, gyomlált borsót, amit utána jóízűen el is fogyasztottak.
 • Laura tanulmányai miatt sajnos nem tud tovább velünk dolgozni.
 • 13-án a közös búcsú-partin imádsággal, játékkal köszöntünk el a 13 iskolába menő nagybáránykától: Kiss Mónika, Virág Eszter, István Csepke, Szilvási Lilien, Major Nóra, Csontos Gréta, Seres Martin, Farkas Áron, Prikidánovics Lívia, Tóth Enikő, Zsámbóki Panna, Vetési Ábel , Müller Alíz hagytak itt bennünket. Nehéz volt elbúcsúzni tőlük, de mindig szeretettel visszavárjuk őket!
   

 

2014. szeptembertől 2015. augusztusig - Nyolcadik tanév

2014. szept.

 • A 12 új kisbáránykánkkal 51-en lettünk erre a tanévre. Sajnos ebben az évben nem tudtunk kívülről felvenni senkit, mert annyi testvér és gyülekezeti gyermek jött óvodánkba. Simon Anna újra a nagybáránykák csoportjában óvónő, - nagy örömünkre. Zsámbókiné Niki  pedagógus asszisztensként is besegít a gyerekek közt végzett szolgálatunkba.
 • 14-én vasárnap du. az óvodai tanévnyitó istentiszteleten a báránykák műsora után - a szülői körökről jól ismert - Varga György tartott előadást a szülőknek.
 • 30-án kisétáltunk az Arborétumba a kisbáránykákkal együtt az Erdők hete rendezvényre, ahol láthattunk - és hallhattunk - igazi fakivágást, erdész-zenekart, simogathattunk róka és vaddisznó-bundát, kóstolhattunk ehető magvakat.

2014. okt.

 • A vasútmodell kiállítást ebben az évben sem hagytuk ki: busszal elmentünk a gyerekekkel.
 • Oláh Zoli és felesége Rózsa elvállalták, hogy 2-3 hetente tartanak óvodásainknak hangszeres-zenés-interaktív foglalkozásokat. A gyerekek már az első alkalommal megszerették őket, amikor eljátszották az elveszett bárányka példázatát
 • Az esős napokon sem szomorkodtunk, hanem a tornateremben izgő-mozgó napokat tartottunk.
 • A gesztenyekereső-kalandtúránk sem maradhatott el az idén sem: minden kiskosár megtelt a sok-sok gesztenyével a séta végére.

2014. nov.

 • Kihasználtuk a gyönyörű napsütéses őszi időjárást, és egy délelőttöt a dombnál töltöttünk: falevél dobálással, játszóterezéssel, focizással.
 • A szülőknek nyílt hetet tartottunk, ahol sokan eljöttek, hogy együtt játszhassanak, kézműveskedhessenek a gyermekeikkel, és bepillanthassanak az óvodai életbe. Nagy élmény volt a gyerekeknek az is hogy együtt uzsonnázhattak a szüleikkel.
 • Új, igazi gereblyéket vettünk, amikkel hetekig szorgoskodtak a gyermekek.
 • Budapestről a Kezes Lábas Színház jött el hozzánk egy zenés előadást tartani, melyben a négy évszakról hallgathattunk verseket, énekeket, mondókákat. A végén nem maradhatott el a közös tánc sem.

2014. dec.

 • Óriási örömünkre végre elkészült az óvoda előtti út leaszfaltozása. Köszönjük szépen a Városunk Önkormányzatának!!!
 • A Mikulás-játékunkat most nem a csoportszobákban külön-külön, hanem együtt az összes báránykánkkal a tornateremben játszottuk.
 • 11-én újra megörvendeztetett minket a Katicabogár együttes az interaktív koncertjével. Egy pályázat segítségével kedvezményesen vehettünk részt a műsoron, és vendégeket is tudtunk hívni: a Juhar utcáról, és a Noé Bárkája Óvodát.
 • A karácsonyi készülődésre nagyon sok család eljött. Régi óvodásaink is lelkesen vettek részt a színdarab megtekintésén, a közös hangszeres zenélésen, éneklésen, és az Úr Jézus szülinapjának megünneplésén, melyen a tortán még a gyertyát is elfújtunk. Egy óvodás család meglepett bennünket több száz mézeskaláccsal, amelyet a gyerekek díszíthettek ki, mielőtt megették.
 • A karácsonyi koncerten Pintér Bélának az Angyalének zeng énekére a gyerekekkel együtt találtuk ki a koreográfiát. Így méginkább örömmel, lelkesen adták elő a kiemelkedően nagyszámú közönség előtt.

2015. jan.

 • Sikerült elhívnunk a Kecskeméti Tanítóképző Főiskola gyakorló óvodájának óvónőiből alakult profi bábcsoportot. Különleges volt az élő zenei kíséret a Suszter manói mese előadása közben.

2015. febr.

 • Kihasználtuk az egyszeri hóesés pár napját, és festettünk havat, hóesést, szánkóztunk, és agy mini hóembert is tudtunk készíteni.
 • Az óvoda születésnapján tartott bárányka-bulin 4 foglalkozást önként kiválasztva tartottuk a verselést, éneklést, és a szülőkkel a közös játékokat. Voltak doktorok, építészek, tűzoltók és szakácsok. Itt búcsúztunk el Ági nénitől egy közös énekléssel, aki márciusra várja a kisbabáját.

2015. márc.

 • Zoli és Rózsa szenzációs műsorral készültek beöltözve indiánnak. Így még klasszabb volt a közös éneklés, verselés.
 • Elvetettük a gyerekekkel a borsót, és várjuk, hogy növekedjen.
 • Tavaszi sétánk során kerestünk aranyesőt, hóvirágot is. Nőnapon a fiúk felköszöntötték a lányokat.
 • Kokárdát festettünk, és lovat készítettünk március 15. alkalmából.
 • A húsvéti készülődésen a közös hangszerezés, éneklés, bábelőadás után sokféle kézműveskedés közül választhattak a gyermekek. Örültünk, hogy régi bárányka óvodásokkal is találkozhattunk.

2015. ápr.

 • A Kezes lábas színház elhozta a zoknikat, harisnyákat, ingeket, amelyekből ott a gyermekek szeme láttára készítették el a báokat. Bámulatos volt ez az élmény mindenkinek.
 • Az Attila mamájával meglepett bennünket egy mackós mesével, és macis sütivel. Paradicsom palántákat is kaptunk tőlük. Köszönjük szépen, nagy élmény volt!
 • A Föld napján résztvettünk a városi játékos rendezvényen, ahova busszal utaztunk be.

2015. máj.

 • Az anyukákat, nagymamákat felköszöntöttük az első vasárnap.
 • Az Arborétumban ünnepeltük a Madarak és fák napját a csodálatos napsütésben. Sok új információval is gazdagodtunk, és a tízóraizás után még sokat játszottunk közösen.
 • Végre kezdett érni a borsónk, így minden nap szedegethettük már.
 • A tanévzáró a gyermekek kedvenc témájára épült: a szavak nélküli könyvre. Mindenki választott az öt színből, és olyan színű pólóba öltözött be a műsor alatt. Csodálatos volt látni a gyermekek örömét, ahogy készülődtek erre az alkalomra. A jól megérdemelt hot-dog partin is jó hangulat volt, - és még napsütést is kaptunk ajándékba.
 • Egy gyors lehetőséget kihasználva lehetőségünk volt a Makrancos Kata mesejátékot megnéznünk az óvodánkban.
 • Külünleges felkérést kaptunk: a Katicabogár együttes megkért bennünket, hogy óvodánkban forgathassák a Báránykás énekükhöz a  video-klipet. Egy anyuka elhozta a kisbáránykájukat, ami még felejthetetlenebbé tette azt a napunkat.

2016. jún.

 • Nagyon egyedi volt az idei-búcsú-parti: ugyanis még soha sem ment el ilyen nagyszámú gyermek egyszerre. 18-an indultak el most az iskolába, és ezt nehéz volt megélnünk. Próbáltuk a búcsúzás szomorúságát közös játékokkal, fagyizással enyhíteni. De imádkozunk értük továbbra is. Iskolába mennek: Veres Lotti, Angyal Gréti, Csikós Dani, Trungel Luca, Nyakas Mimi, Tamasi Lili, Országh Boti, Németh Zselyke, Balanyi Jancsika, Szelgrád Orion, Nagy Anna, Nagy Levi, Ficsór Janka, Borsos Doni, Lőrincz Marci, Murányi Alida, Kollár Dani, Túri-Kovács Zsombi. Dobos Mira Angliába ment iskolába, Országh Arina Heténybe megy át, mert a szülők nem tudják megoldani a behordását.
 • Varjúné Kati egész tanévben kitartóan, türelemmel segítette munkánkat a gyermekek fejlesztésében. A gyerekek azért hadakoztak, üzleteltek vele, hogy minnél többször lemehessenek játszani az Okoskockákkal. A mozgásterápiás tornát is ő tartotta.
 • Minden hónap első és harmadik szerdáján megtartottuk a szülői köröket, amikre általában 20-25-en jöttek el. Közben biztosítottuk a gyermekek felügyeletét.

2015. szeptembertől 2016. augusztusig - Kilencedik tanév

2015. szeptember

 • A kilencedik tanévünket 50 gyermekkel kezdtük meg: 26 a kisbárányka, 24 a nagybárányka csoportba jár. 14 gyermeknek a szülei tagok  a gyülekezetünkben. A 18 új kiscsoportos gyermeket folyamatosan fogadtuk, miután meglátogattuk őket egy kis ajándékkal az otthonukban.
 • Ági néni helyére, - ameddig babázik otthon, - Ullmann Marika jött óvónőnek. A gyerekek is hamar megszerették őt.
 • A kiscsoportosok nélkül mentünk ki az Arborétumba az Erdők hete programra, ahol jó volt újra találkozni Sipos Mónikával, és játszani izgalmas játékokat.
 • Évnyitónk egész napos program volt 20-án: a gyermekek műsora után Mike Sámuel, lelkipásztorunk tartotta az istentiszteletet. Majd a szeretetvendégség-ebéd után közös focizás, ping-pongozás, aszfaltrajzolás, csocsózás, léghokizás, jéghokizás, papír-repülőhajtogatás és reptetés,  állatsimogató, arcfestés, és ugrálóvár várta a családok tagjait. Külön ajándék volt Istentől, hogy az előző napok folyamatos esőzése, és az aznapra a meteorológia által beígért egész napos esőzés helyett gyönyörű napsütést kaptunk. Hálásak voltunk az egész napért Istennek!

2015. október

 • A budapesti Palinta társulat, és a kecskeméti Lóca együttes is vendégünk volt egy-egy interaktív műsor.
 • A vasútmodell-kiállítást és a gesztenyekereső kalandtúrát sem hagytuk ki, mert a gyermekek már számon kérték rajtunk.
 • Új lehetőség volt, hogy a Gyógyító bocsok programot is elhívtuk óvodánkba. Sajnos a megbeszélt nap reggelén lemondták, és csak másnapra vállalták, de mivel a gyermekek már hozták a "beteg" plüss állataikat, ezért egy gyors rögtönzött rendelőt és gyógyszertárat rendeztünk be. Másnapra megérkeztek a "kollégák" is: hoztak egy macit, amit megműtöttek, majd egy sebesült játékállathoz kihívtuk a mentőt, amelyik kijött hozzánk, és a gyerekek be is szállhattak a végén.
 • Az őszi szünetre hirtelen kaptunk egy akkreditált pedagógusképzési lehetőséget, így 3 napig vendégünk volt a város 5 óvodájából 15 óvónő. Két református lelkésznő volt az oktató, így velünk együtt 17-en voltunk együtt.

2015. november

 • Elsétáltunk a Dombhoz egy gyönyörű napsütéses délelőtt, ahol játszótereztünk, falevelekből nagy kupacokat dobáltunk, a fiúk pedig a hagyományos foci meccsüket is lejátszották.
 • Folytattuk Zolival és Rózsával a közös zenélést, ahol volt hangszerekkel való ismerkedés, őszi versek, énekek éneklése, falevél-tánc is.
 • A nyílt napokon rengeteg szülő eljött, hogy együtt tízóraizzanak, játszanak a gyermekeikkel, és így belekóstolhattak a fantasztikus izgalmakkal teli óvodai életünkbe. Nagy élmény volt a gyermekeknek, szülőknek, óvónőknek is.
 • Egy óvodai család kezdeményezésére összefogtunk, és így az óvoda előtti parkoló öt nap alatt elkészülhetett végre, - sok-sok anyagi, és fizikai munka befektetésével. Külön köszönjük Kiss Csabának, aki lelkes csapatának munkáját ajándékba adta!

2015. december

 • A Mikulás-játékunk ismét a tornateremben volt, ahol a báránykáink együtt köszöntötték, és meglepetéssel ajándékozták meg a piros ruhás vendégünket. Végül még egy mikulásos tortát is elfogyasztottunk együtt a nagy öröm tiszteletére.
 • Az óvoda előtti út folytatása is befejeződött az Önkormányzat jóvoltából. Az útátadásra óvodánkat is meghívták, ahol minden gyermek kaphatott a nemzeti színű szalagból.
 • A karácsonyi készülődésen egy zseniális előadást láthattak a gyerekek és szüleik, nagyszüleik, - Noémi nénitől, mint cicustól, és Rózsa nénitől, mint  bohóctól. A kéműveskedésről mindenki rengeteg, saját készítésű ajándékokkal térhetett haza.
 • Különleges meglepetésként az óvoda felnőtt munkatársai adták elő a gyerekeknek a karácsonyi történetet. Beöltöztek, és így jelenítették meg a szereplőket, cselekményeket. A gyerekek nagyon nagy áhitattal figyeltek végig.
 • A karácsonyi koncertre bámulatos lelkesedéssel készültek az óvodásaink, mivel a legújabb Pintér Béla cd-ről vett karácsonyi dallamra találtunk ki együtt egy cuki koreográfiát. Óriási sikerük volt a kék girlandokkal és a piros kis csengőcskékkel.

2016. január

 • Végre esett hó, így tudtak a gyerekek szánkózni, hóembert építeni, havat festeni, olvasztani stb.
 • Rózsa néni nálunk töltötte a főiskolai gyakorlatát. Ismerősként, azonnal befogadták a gyerekek a játékaikba, együttműködtek Vele. A legnagyobb sikert az általa készített Makk Marci aratta, aki heteken keresztül tanított mindenkit az egészséges táplálkozásra, életmódra. Az egy személyében előadott "Három kívánság" című mese is jól megnevettette őket, amikor a szegény ember orrára ragadt a kolbász.
 • A puzzle-ként megrajzolt "összetartozunk" családi projekt hetekig lázban tartotta a gyermekeket, - és nem tagadhatjuk, a felnőtteket is. 

 2016. február

 • Attila mamája, Piroska néni az idén is eljött hozzánk, és nem csak kismadaras mesével lepett meg minket, hanem madárka formájú süteménnyel is.
 • A Mandula társulat kimagaslóan értékes előadását is megnézhettük, élvezhettük, másodszorra köreinkben játszó színészekkel.
 • 12-én a Bárányka-bulin ismét nagyszerű volt a hangulat. Először az "Én elmentem a vásárra" dal szereplőinek beöltözött jelmezes gyerekek adták elő a vidám kis műsorukat. Majd Sámuel bácsi beszélt nekünk a Bibliában említett álarcokról. Újra felidéztük fényképek segítségével az egy évvel ezelőttől történt eseményeket, majd kezdődhetett a közös játék a szülőkkel. Elénekeltük még együtt a Hajni néni által készített báránykás torta mellett az óvoda szülinapjára a "Boldog születésnapot" éneket. A sok-sok finomság mellett volt idő még lufizni, beszélgetni, és a tombola ajándékokat kiválasztani is.
 • Egy egész napos esőzés miatt beszorultunk a tornaterembe, ahol a gyerekek nagy örömére izgő-mozgó napot tartottunk.

2016. március

 • A Lóca együttes előadása, Rózsa néni vizuális játékai tették emlékezetessé ezt a hónapunkat.
 • A lányokat maffinpapírból készült virággal köszöntötték a fiúk nőnap alkalmából. Aznap volt Marika néni minősítése is, melyről nagyon jó véleménnyel, benyomással mentek el a vendégeink.
 • Húsvétra készülődve feldíszítettük a galériát Menyországnak, és Anna néni eljött a bábcsoportjával, ahol elbábozták nekünk a húsvéti történetet.

2016. április

 • Rózsa néni bábcsoportja a Nyakigláb mesével örvendeztetett meg bennünket fantasztikus előadásban.
 • A Mandula színház is eljött óvodánkba. A Lóca együttes egy műsort ajándékozott nekünk úgy, hogy felvételt készítettek róla a youtoubra.
 • Ellátogattunk a Tűzoltóságra, ahol megnézhettük belülről a tűzoltóautókat, és láthattunk egy riasztást is.
 • Az anyukáknak megfűztük az anyáknapi láncokat, amelyeknek nagyon örültek.

2016. május

 • A Mandula színház újra meglátogatott minket.
 • A Madarak és fák napján gyönyörű időnk volt az Arborétumban.
 • Az évzáró műsoron a Jónás történetével leptük meg a szülőket, nagyszülőket. Utána a lakoma, és a nagy foci-játék parti következett.

2016. június

 • A Környezetvédelmi világnap programjaira bebuszoztunk a Művelődési házba.
 • 11 gyermeket, és Anna nénit búcsúztattuk el a búcsú-partin, ahol pásztoros-báránykás játékokat játszottunk a fagyievés előtt. Csányi Peti, Tóth Máté, Pálinkó Szofi, Brutyó Dávid, Rimóczi Csani, Kósa Jázmin, Olajos Balázs, Erdélyi Hanna, Olajos Szonja, Simon Bogi és Berta Bíborka kaptak báránykás ballagós tarisznyát. Anna néni missziós szervezethez ment szolgálni.

2016. szeptembertől 2017. augusztusig - Tizedik tanév

2016-17-es tanév

 • Szeptemberben 49 gyermekkel kezdtünk, majd októberben csatlakozott hozzánk régi óvodásaink családjába érkező két nevelt gyermek is:  így a nagyokhoz 24, a kicsikhez 27 gyermek jár.
 • Noémi néni mellé Rózsa néni jött a nagybáránykákhoz óvónőnek, aki a gyakorlatát nálunk töltötte, így kölcsönösen ismertük egymást, és a gyermekek is szeretett, ismert óvó nénit kaptak a csoportjukba.
 • 18-án az évnyitón Pintér Béla volt a meglepetés vendég, akivel az "ősbemutatón" előadtuk a Rólam van szó dalt koreográfiával. A gyerekek fantasztikusan élvezték a Bélával való közös előadást. Az egész napos programok közül a focizás, kürtöskalács-sütés, a papírrepülőzés, állatsimogató vitte az élményrajzokban az első helyezéseket.
 • Az egész év során rengeteg programunk, élményünk volt, amikről az óvoda honlapjára feltöltött képek is tanuskodnak. Újdonság volt az idén, hogy a Széchenyi-sétányi óvodába elmehettünk az ottani óvónők által bemutatott Holleanyó mesét megnézni. Vettünk a Ciróka Bábszínházba óvodásoknak szóló előadásokra bérletet, de sajnos kifogtunk olyat is, amelyik alatt nagyon féltek a gyerekek...
 • A szülői körökre több előadót is meg tudtunk hívni, akik hitelesen, humorral fűszerezve segítettek nekünk a gyermekeink nevelésének nehézségeiben.
 • Június 15-én a búcsú partin 11 nagybáránykától és Rózsa nénitől kellett elbúcsúznunk, - mert Mészáros Ágnes visszajön GYES-ről. Iskolába induló gyermekeink: Baranyi Dominik, Veres Lázár, Gróf Csabi, Trungel Dóri, Balog Norina, Polyvás Luca, Tamasi Sámuel, Wilhelm Arni, Csontos Dóri, Murányi Ajsi és Prikidánovics Bálint.

 

2017. szeptembertől 2018. augusztusig - Tizenegyedik tanév

2017-18-as tanév

 • Tizenegyedik tanévünkben 52 gyermek volt óvodánkban: Noémivel és Mártival a 25 nagybárányka, Ágival és Marikával a 27 kisbárányka.
 • Programjaink, ünnepeink sokféle színes képet mutattak, melyek hozzájárultak az óvodásaink élménnyel teli tanévéhez: Vadasparkban, séta a dombnál és az Arborétumban, szőlőpréselés, vasútmodell-kiállítás és buszozás a vasútállomásra, bábelőadások, zenés színházak, Sétányi óvodában és a Lánchíd iskolában, borsóvetés, fagyizás, igazi halakkal ismerkedés, stb.
 • A szülők által javasolt témákhoz kerestünk és hívtunk keresztyén előadókat, akik nagy szakértelemmel, hitelesen tartották ezeket a szülői köröket.
 • Június 15-én volt a búcsú-parti, ahol a báránykás iskolába-ballagó tarisznyát 16-an kapták meg: Szabó Dani, Csorba Reni, Csányi Anna, Baranyi Dorci, Juhász Attila, Lavati Csongi, Dózsa Kitti, Müller Ármin, Brutyó Bogi, Szabó Lázi, Vetési Anna, Rimóczi Csongi, Tamasi Dani, Ullmann Kristóf, Soponyai Zorka , Ficsór Beni és Olajos Zsanni. Marika nénitől is ezen a napon búcsúztunk, aki visszaköltözött családjával szüleihez.

 

2018. szeptembertől 2019. augusztusig - Tizenkettedik tanév

2018-19-es tanév

 • A tizenkettedik tanévünket 48 báránykával kezdtük szeptemberben: 24-en Ági nénivel a nagyoknál, és 26-an Noémi nénivel a kicsiknél. Márti néni felváltva volt a két csoportban.
 •  14 nagycsoportos óvodásunk ment el iskolába a tanév végén.